Tego dnia świętują

Imię żeńskie wywodzące się z Grecji, gdzie Apoll-nia było pierwotnie nazwą kilku miast, nadawaną tak ku czci boga Apolla (nom. Apollon). Gramatycznie Apoll-nia jest przymiotnikiem rodzaju żeńskiego (tak np. u Pindara) o znaczeniu 'należąca do Apolla, Apollonowa'. Jako imię osobowe może się wywodzić albo...

Zobacz więcej o: Apolonia
Obchodzi imieniny:
9 lutego

Dwuczłonowe imię męskie pochodzenia germańskiego. W części pierwszej występował temat na -n- rzeczownika bero, bern, średnio-wysoko-niem. ber 'niedźwiedź', a w drugiej temat przymiotnika hart 'mocny, potężny'. Bern-hart to (wojownik) 'o niedźwiedziej sile'. Germanowie roznieśli je po całej Europie Zachodniej,...

Zobacz więcej o: Bernard
Obchodzi imieniny:
19 stycznia,
9 lutego,
16 lutego,
12 marca,
1 czerwca,
15 czerwca,
10 sierpnia,
20 sierpnia,
21 sierpnia,
14 września,
14 października,
21 października

Męskie imię pochodzenia greckiego. Greckie Kýrillos jest utworzone od rzeczownika kýrios 'pan' (często używanego jako określenie Boga) za pomocą przyrostka -illos, służącego do tworzenia zdrobnień. Kýrillos oddane po łacinie brzmiało Cyrillus i z tej formy pochodzi nasz Cyryl. W Polsce znane od średniowiecza,...

Zobacz więcej o: Cyryl
Obchodzi imieniny:
9 lutego,
14 lutego,
18 marca,
29 marca,
27 czerwca,
30 czerwca,
7 lipca,
8 sierpnia

Imię dwuczłonowe pochodzenia północno- -germańskiego (skandynawskiego). W pierwszym członie występuje element era- (Ehre) 'zaszczyt'. W drugim, częsty w imiennictwie germańskim element -rihhi 'panowanie, władza'. Całość oznaczała króla, który zaszczytnie panuje. W piśmiennictwie imię to występuje też...

Zobacz więcej o: Eryk
Obchodzi imieniny:
9 lutego,
18 maja

Forma żeńska imienia: ErykEryk to imię dwuczłonowe pochodzenia północ­no- -germańskiego (skandynawskiego). W pier­w­szym członie występuje element era- (Ehre) 'zaszczyt'. W drugim, częsty w imiennictwie germańskim element -rihhi 'panowanie, wła­dza'. Całość oznaczała króla, który zaszczytnie panuje....

Zobacz więcej o: Eryka
Obchodzi imieniny:
9 lutego,
18 maja
Obchodzi imieniny:
9 lutego

Jest to imię łacińskie, z pochodzenia nomen gentilicium (gens Maria). Z historii starożytnej znamy Gajusza Mariusza (Caius Marius 156-86 przed Chr.), polityka i wodza rzymskiego. W Polsce imię poświadczone wyjątkowo w 1221 r. W nowszych czasach (XX w.) stwierdzamy jego pewne rozpowszechnienie. Odpowiedniki...

Zobacz więcej o: Mariusz
Obchodzi imieniny:
19 stycznia,
4 lutego,
9 lutego,
24 lutego,
24 marca,
25 kwietnia,
18 czerwca,
7 września,
28 września,
7 października,
22 października,
22 listopada,
31 grudnia

To imię pochodzenia greckiego, złożone z członów: ník-- 'zwycięstwo' oraz -pher- 'niosę'. Imię to jest znane szczególnie na Rusi, gdzie notowano je od średniowiecza w formach: Nikifor, Mikifor. Na terenie Polski poświadczona jest w 1462 r. forma Mityfor i spieszczenie Michno. Odpowiedniki obcojęz.:...

Zobacz więcej o: Nicefor (Nikifor)
Obchodzi imieniny:
9 lutego,
22 lutego,
25 lutego,
26 marca,
2 czerwca,
15 czerwca
Obchodzi imieniny:
9 lutego

Imię pochodzenia germańskiego, oboczna forma od RAJNALD. W Polsce notowane w formach: Rejnołt, Regnołt, Rajnołt, Renołt, Rejnałt od 1373 r. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Reinoldus, Reinaldus, Rainaldus, ang. Reynold, niem. Reinold, Renold, Reinhold, Reginald, Raginald, Regnald, Regnold, fr. Renaud, wł....

Zobacz więcej o: Rajnold
Obchodzi imieniny:
9 lutego