46. Dzień Środków Społecznego Przekazu

46. Dzień Środków Społecznego Przekazu
7 lat temu
Inf prasowa / drr

Środki społecznego przekazu na dobre zagościły w życiu i posłannictwie Kościoła. Dzisiaj Kościół nie boi się już mediów i nie potępia ich. Posługuje się nimi, aby kształtować w ludziach kulturę opartą na wartościach chrześcijańskich oraz głosić Ewangelię miłości, sprawiedliwości i pokoju. Co więcej, od czasu Soboru Watykańskiego II w Kościele obchodzony jest szczególny dzień poświęcony środkom społecznego przekazu.

Ojcowie Soboru Watykańskiego II w Dekrecie o środkach społecznego przekazywania myśli Inter mirifica wezwali pasterzy i wiernych, aby odkryli istotną dla misji Kościoła rolę mediów oraz skutecznie wspierali różnorodne formy apostolstwa z nimi związane. Zaleceniem soboru było również ustanowienie jednego dnia w roku, w którym wierni byliby pouczani o swych obowiązkach w dziedzinie środków przekazu, również tych duchowych, związanych z modlitwą za media i dziennikarzy.

Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu obchodzony jest w Kościele zazwyczaj w niedzielę przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Z tej okazji Ojciec Święty każdego roku kieruje do wiernych swoje orędzie, które ogłasza 24 stycznia, w dzień liturgicznego wspomnienia św. Franciszka Salezego, patrona katolickich pisarzy i dziennikarzy. Temat tegorocznego orędzia Benedykta XVI brzmi Milczenie i słowo drogą ewangelizacji. Tym razem Papież zwrócił szczególną uwagę na miejsce milczenia w świecie zdominowanym przez słowo. Napisał, że "kiedy milczenie i słowo wzajemnie się dopełniają, komunikacja nabiera wartości i znaczenia".

Decyzją Konferencji Episkopatu Polski, Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu obchodzony jest w naszym kraju w trzecią niedzielę września. Z tej okazji zgromadzenie zakonne Towarzystwo Świętego Pawła (pauliści), zajmujące się ewangelizacją przez środki społecznego przekazu, we współpracy z pracownikami mediów oraz osobami zaangażowanymi w katechizację, przygotowało specjalny film dokumentalny pt. Milczenie i słowo oraz zestaw pomocy duszpasterskich. Ideą tej inicjatywy jest popularyzacja nauczania papieskiego w odniesieniu do komunikacji społecznej i środków przekazu oraz wsparcie w medialnej formacji wiernych. Pomysł spotkał się z uznaniem i aprobatą Przewodniczącego Rady ds. Środków Społecznego Przekazu przy KEP, abpa Wacława Depo, który objął inicjatywę honorowym patronatem. Adresatami tej propozycji są przede wszystkim duszpasterze, katecheci oraz liderzy i animatorzy różnych grup i wspólnot kościelnych. Jednak pauliści chcą dotrzeć także do tych wszystkich, którym bliski jest temat wykorzystania mediów w ewangelizacyjnej działalności Kościoła.

Zestaw przygotowanych materiałów obejmuje: Orędzie Benedykta XVI na 46. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, film dokumentalny Milczenie i słowo stanowiący odpowiedź na papieskie orędzie, materiały metodyczne do pracy z filmem, konspekty katechez dla czterech grup wiekowych, plakat w formacie A4 na gazetkę parafialną czy szkolną (w wersji kolorowej i czarno-białej) oraz myśli do homilii na trzecią niedzielę września. Wszystkie materiały będą dostępne na stronie prowadzonego przez paulistów wydawnictwa Edycja Świętego Pawła www.edycja.pl oraz www.edycja.org.pl (od 31 sierpnia 2012) Będzie je można nieodpłatnie pobrać i wykorzystać w pracy duszpasterskiej.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

46. Dzień Środków Społecznego Przekazu
Komentarze (0)

Skomentuj artykuł

46. Dzień Środków Społecznego Przekazu
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.