Abp Szewczuk o korupcji i niesprawiedliwości na Ukrainie

Abp Szewczuk o korupcji i niesprawiedliwości na Ukrainie
abp Światosław Szewczuk (fot. risu.org.ua)
KAI / kw

Korupcja, obecna w niemal wszystkich dziedzinach życia narodu, niesprawiedliwe sądy, nieuczciwość w pracy, alkoholizm i narkomania, zdrady małżeńskie i niemoralność, zabijanie dzieci nienarodzonych oraz rabunkowy stosunek do przyrody - to niepełny bynajmniej wykaz ukraińskich wad narodowych, o których pisze abp Swiatosław Szewczuk w Orędziu z okazji Roku Miłosierdzia Bożego.

Wady te "osłabiają życie naszego narodu, wyrządzając szkody nie do naprawienia obecnym i przyszłym pokoleniom" - podkreślił hierarcha.

"Wezwanie do pokuty dotyczy nie tylko każdego chrześcijanina, ale w ogóle każdego człowieka" - przypomniał arcybiskup większy kijowsko-halicki. Zaznaczył, że w równym stopniu apel ten jest aktualny także w odniesieniu do wspólnot i całych narodów.

"Jako naród również potrzebujemy wspólnotowego oczyszczenia i nawrócenia do Boga" - jest przekonany zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK). Przypomniał, że nawrócenie oznacza radykalne wyrzeczenie się grzechu w różnych jego postaciach i szczere pragnienie naprawienia wyrządzonego zła.

"Ochrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci, poszanowanie rodziny jako nierozerwalnego związku mężczyzny i kobiety, obrona i propagowanie wartości rodzinnych, szacunek dla godności każdego człowieka bez wyjątku, utrwalanie sprawiedliwości w systemie sądowniczym i kulturze narodu, troska o powierzone przez Boga środowisko przyrodnicze - oto zadania, stojące przed społeczeństwem ukraińskim i z którymi winna się utożsamiać legalnie wybrana władza państwowa różnych szczebli" - stwierdził abp S. Szewczuk.

Zwrócił uwagę, że naród ukraiński "wykonuje swe powołanie i misję w rozbudowie naszego wspólnego domu europejskiego, do którego należymy historycznie i duchowo, nie wtedy, gdy naród stara się przypodobać się za wszelką cenę możnym tego świata, ale wówczas, gdy za źródło swej siły i natchnienia bierze w rzeczywistości Ciało Boże".

W tym kontekście zwierzchnik UKGK zauważył, że "teza czy inicjatywa, sprzeczna z prawem Bożym i naturalnym oraz z naukami płynącymi z Ewangelii, nie może być uważana za «wartość», ale raczej należy uważać ją za element ideologii, która ostatecznie nieuchronnie prowadzi do poniżenia człowieka, zaprzeczenia najgłębszej prawdy o nim i która stanie się nowym zniewoleniem".

Na zakończenie swego przesłania abp Szewczuk zapewnił, że "Pan nie będzie szczędził nam i całemu kontynentowi europejskiemu swej łaski, jeśli rzeczywiście wyrzekniemy się «nikczemności i zbrodni» i gdy będziemy się starać poznawać Jego prawo, pragnienia Jego serca i zgodnie z nimi będziemy kształtowali swój byt osobisty, rodzinny i społeczny".

Wspomniane Przesłanie głowy UKGK do duchowieństwa i wiernych jego Kościoła oraz wszystkich ludzi dobrej woli z okazji Roku Miłosierdzia Bożego, noszące datę 31 marca, jest obszernym dokumentem, poruszającym różne wymiary religijnego i społecznego życia dzisiejszej Ukrainy. Kończy się modlitwą do Matki Bożej Miłosierdzia.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Abp Szewczuk o korupcji i niesprawiedliwości na Ukrainie
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.