Apel o wybór uczciwych posłów i senatorów

Apel o wybór uczciwych posłów i senatorów
"Im więcej spraw zależy od decyzji poszczególnych osób, tym bardziej zwiększa się zakres ich odpowiedzialności. Dotyczy to na przykład problemów zawodowych, dbałości o zdrowie, wykształcenie własne i członków najbliższej rodziny, egzystencji materialnej oraz rozwoju duchowego"
KAI / slo

Można odróżnić kandydatów kompetentnych i uczciwych od takich, którzy głosząc obłudnie wzniosłe wartości, swoim postępowaniem im zaprzeczają, szkodząc dobru wspólnemu i związanemu z nim dobru osobowemu wielu obywateli, a także takich, którzy otwarcie głoszą programy pozostające w wyraźnej sprzeczności z Dekalogiem - uważają członkowie Rady Społecznej przy Arcybiskupie Poznańskim.

Członkowie Rady Społecznej przy Arcybiskupie Poznańskim apelują o udział w zbliżających się wyborach, ponieważ "nieuprawnione stają się narzekania, czy nawet protesty polityczne ludzi, którzy nie uczestniczyli w wyborach powszechnych lub uczestnicząc głosowali w sposób nieodpowiedzialny".

DEON.PL POLECA
Oświadczenie Rady Społecznej dotyka zagadnienia wolności i odpowiedzialności wspólnotowej i indywidualnej. "Im więcej spraw zależy od decyzji poszczególnych osób, tym bardziej zwiększa się zakres ich odpowiedzialności. Dotyczy to na przykład problemów zawodowych, dbałości o zdrowie, wykształcenie własne i członków najbliższej rodziny, egzystencji materialnej oraz rozwoju duchowego" - przypominają członkowie Rady.

Rada Społeczna przy Arcybiskupie Poznańskim zwraca uwagę na odpowiedzialność związaną z decyzjami odnoszącymi się do zasad moralnych. "Słuszne są sprzeciwy przeciwko uchwalaniu praw nie uwzględniających uniwersalnych zasad moralności chrześcijańskiej. Dotyczy to między innymi działań niektórych sił politycznych zmierzających do legalizacji przerywania życia nienarodzonych dzieci, zapłodnienia metodą "in vitro", eutanazji, zrównania związków homoseksualnych ze związkami małżeńskimi" - podkreślają członkowie rady w opublikowanym dziś oświadczeniu.

DEON.PL POLECA

Zdaniem członków rady, "próby wprowadzenia do prawa podobnych rozwiązań domagają się moralnego protestu. Za mało jednak mówi się o odpowiedzialności osobistej osób, które dobrowolnie, bez przymusu prawnego, chcą korzystać z takiego prawa".

Dlatego "wzrasta odpowiedzialność człowieka, który może sam podejmować decyzje kierując się swoją wolną wolą i właściwie ukształtowanym sumieniem, bez względu na obowiązujące prawo, polityczną poprawność, czy dyscyplinę partyjną". Członkowie Rady, w kontekście stosowania dyscypliny partyjnej w głosowaniach dotyczących treści etycznych przypomnieli, że zasługa parlamentarzysty głosującego zgodnie z sumieniem "jest zapewne znacznie większa, aniżeli tego, którego przyzwoite zachowania są wymuszane, często wbrew jego woli".

Rada Społeczna przy Arcybiskupie Poznańskim przypomina, że "odpowiedzialność indywidualna ma także swoje skutki zbiorowe". "Sumowanie się licznych zachowań indywidualnych wywołuje skutki odnoszące się do większych grup społecznych lub nawet całego narodu i państwa. Chodzi tu na przykład o rozpowszechnione postawy pro lub antyspołeczne, relatywizowanie prawa do życia, o stosunek do alkoholizmu, narkomanii, zachowań homoseksualnych, poszanowanie cudzej własności, czy nawet stosunek do całego Dekalogu" - podkreślają członkowie Rady Społecznej przy Arcybiskupie Poznańskim.

Zdaniem Rady "odpowiedzialność osobowa i wspólnotowa powinny stanowić jedną z moralnych podstaw ładu demokratycznego. Leży to w interesie zarówno Państwa, jak i poszczególnych ludzi". "W ustrojach demokratycznych, w których osobista wolność ma szczególnie wysoką wartość, znacznie zwiększa się odpowiedzialność osobowa każdego człowieka za decyzje, które może on swobodnie podejmować bez przymusu prawnego" - zauważają członkowie rady.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Apel o wybór uczciwych posłów i senatorów
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.