Babilonia została usunięta z nazwy Kościoła. Dlaczego zapadła taka decyzja?

Babilonia została usunięta z nazwy Kościoła. Dlaczego zapadła taka decyzja?
Fot. wikimedia
KAI / kb

Synod Biskupów Kościoła chaldejskiego usunął z tytułu swego patriarchatu odniesienie do Babilonii. Jak stwierdzono, nie miało ono żadnego uzasadnienia historycznego. Sprawę wyjaśnia "Nota patriarsza", wydana 23 sierpnia w odpowiedzi na liczne pytania, a nawet polemiczne komentarze, jakie pojawiły się po tej decyzji.

W czasie obrad synodalnych, które toczyły się w Bagdadzie pod przewodnictwem patriarchy kard. Louisa Raphaela Sako, biskupi tego wschodniego Kościoła katolickiego uznali potrzebę zmiany oficjalnej nazwy swej wspólnoty. Dotychczasowa brzmiała “Patriarchat Babilonii Chaldejczyków”, a obecnie będzie to “Patriarchat Chaldejski”.

Decyzja ta wywołała różne reakcje, wśród których nie brakowało też krytycznych czy polemicznych. Nawet Związek Pisarzy Chaldejskich w oświadczeniu, ogłoszonym w internecie, wyraził “smutek” z tego powodu. Literaci uznali, że rozporządzenie biskupów poddaje pod dyskusję “dziedzictwo, do którego z dumą należymy”.

W odpowiedzi władze patriarchatu zwróciły uwagę, że wiele komentarzy krytycznych pochodzi ze środowisk diaspory chaldejskiej, podczas gdy w samym Iraku “nikt nie sprzeciwia się decyzji Synodu”. Podkreślono m.in., że Babilon był stolicą imperium babilońskiego, ale “nigdy nie był siedzibą biskupią ani patriarszą, a dziś jest irackim miastem muzułmańskim”. Dotychczasowa nazwa patriarchatu z różnych powodów była pozbawiona podstaw historycznych. Nota patriarsza przypomniała ponadto, że gdy chrześcijaństwo dotarło do Mezopotamii, Babilonia leżała już od dawna w gruzach.

Złożone okoliczności historyczne, które w połowie XVI wieku sprawiły, iż część Asyryjskiego Kościoła Wschodu potwierdziła pełną jedność z Rzymem, doprowadziły do ustanowienia Patriarchatu Chaldejskiego, złączonego więzami wspólnoty hierarchicznej z następcą św. Piotra - papieżem i biskupem Rzymu. Ale odniesienie do “Babilonii” umieścił w tytule patriarchy dopiero w 1724 r. patriarcha Józef (Youssef) III, który w tamtym czasie miał swoją siedzibę w Diyarbakırze (starożytna Amida), w dzisiejszej południowo-wschodniej Turcji. Bagdad jest siedzibą patriarchy chaldejskiego od 1950 r.

Źródło: KAI / kb

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
kard. Walter Kasper

Fundamentalne dzieło kardynała Kaspera

Jeden z najsłynniejszych kardynałów, prezydent Papieskiej Rady do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan, podejmuje najważniejsze zagadnienia dotyczące Kościoła Katolickiego. Pisze o jego istocie, o znaczeniu Jezusa Chrystusa, a także o misji, dialogu...

Skomentuj artykuł

Babilonia została usunięta z nazwy Kościoła. Dlaczego zapadła taka decyzja?
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.