Belgia: Kościół opublikował liturgię błogosławienia par homoseksualnych

Belgia: Kościół opublikował liturgię błogosławienia par homoseksualnych
Fot. depositphotos.com
KAI / kb

Kardynał Josef De Kesel i biskupi Flandrii wyrazili zgodę na błogosławienie par homoseksualnych i opublikowali liturgię błogosławieństwa – podaje portal Nederlands Dagblad.

Ta decyzja belgijskich biskupów jest sprzeczna ze stanowiskiem watykańskiej Dykasterii Nauki Wiary, która w dokumencie z 22 lutego 2021 roku wyraźnie przypomniała, że „wspólnota chrześcijańska i duszpasterze są wezwani do przyjmowania z szacunkiem i delikatnością osób o skłonnościach homoseksualnych, umiejąc znaleźć najbardziej odpowiednie sposoby, zgodne z nauczaniem Kościoła, aby głosić im pełnię Ewangelii. Jednocześnie osoby te powinny uznać szczerą bliskość Kościoła - który modli się za nich, towarzyszy im i dzieli ich drogę wiary chrześcijańskiej - i przyjąć jego nauczanie ze szczerą otwartością”.

Błogosławienie par homoseksualnych w Belgii

Zaznaczono, że Kościół nie wyklucza udzielania błogosławieństwa pojedynczym osobom o skłonnościach homoseksualnych, „które przejawiają pragnienie życia w wierności objawionym planom Bożym, tak jak naucza Kościół, ale uznaje za niedozwoloną jakąkolwiek formę błogosławieństwa, która zmierzałaby do uznania ich związków. W tym przypadku bowiem błogosławieństwo przejawiałoby zamiar nie tyle powierzenia opiece i pomocy Bożej niektórych pojedynczych osób w wyżej wspomnianym sensie, ile aprobaty i zachęty do wyboru i praktyki życia, które nie mogą być uznane za obiektywnie ukierunkowane według objawionych planów Bożych”.

Jednocześnie Kościół przypomina, że „sam Bóg nigdy nie przestaje błogosławić każdemu ze swoich dzieci pielgrzymujących na tym świecie, ponieważ dla Niego «jesteśmy ważniejsi niż wszystkie grzechy, które możemy popełnić». Ale On nie błogosławi i nie może błogosławić grzechu: On błogosławi grzesznika, aby ten uznał, że jest częścią Jego planu miłości i pozwolił się przemienić przez Niego. On bowiem «przyjmuje nas takimi, jakimi jesteśmy, ale nigdy nas takimi nie zostawia»".

Źródło: KAI / kb

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Dariusz Jędrzejewski

Książka buduje pozytywny i prawdziwy obraz Boga i Jego woli dla nas. Przedstawia argumenty za prawdziwością autorytetu Biblii jako Bożego Słowa oraz rozważa problem homoseksualizmu bez kompromisu wobec współczesnej kultury i bez pobudzania do proagresywnego...

Skomentuj artykuł

Belgia: Kościół opublikował liturgię błogosławienia par homoseksualnych
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.