Benedykt XVI: naśladujcie św. Brata Alberta

Benedykt XVI: naśladujcie św. Brata Alberta
KAI / psd

Pamiętając o poświęceniu św. Alberta Chmielowskiego na rzecz biednych, bezdomnych, nieuleczalnie chorych, jak on, otwórzmy serca na potrzeby naszych braci najbardziej potrzebujących pomocy – powiedział Benedykt XVI podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie. Papież w kontynuował katechezę poświęconą dziełu św. Tomasza z Akwinu.

„Wszyscy ludzie, wierzący i niewierzący są wezwani do rozpoznania wymogów natury ludzkiej wyrażone w prawie naturalnym i inspirowania się nim, formułując prawa pozytywne, czyli pochodzących od władz cywilnych i politycznych, by regulować współżycie społeczne” – przypomniał Benedykt XVI, cytując św. Tomasza z Akwinu.

DEON.PL POLECA
Papież zauważył, że kiedy neguje się prawo naturalne i wypływającą z niego odpowiedzialność otwiera się droga ku relatywizmowi etycznemu w wymiarze indywidualnym oraz totalitaryzmu państwa w płaszczyźnie politycznej. "Obrona powszechnych praw człowieka i potwierdzenie znaczenia godności osoby ludzkiej postulują istnienie jakiegoś fundamentu. Czyż owym fundamentem nie jest prawo naturalne wraz z wskazywanymi przez nie niezbywalnymi wartościami?” – zapytał Benedykt XVI.

Odwołując się do encykliki swego poprzednika, Jana Pawła II "Evangelium vitae" Ojciec Święty zaznaczył, że „w trosce o przyszłość społeczeństwa i rozwój zdrowej demokracji trzeba pilnie odkryć na nowo istnienie wartości ludzkich i moralnych, należących do samej istoty i natury człowieka, które wynikają z prawdy o człowieku oraz wyrażają i chronią godność osoby: wartości zatem, których żadna jednostka, żadna większość ani żadne państwo nie mogą tworzyć, zmieniać ani niszczyć, ale które winny uznać, szanować i umacniać” (n 71).

Benedykt XVI przypomniał też metodę teologiczną Akwinaty czyli zasadę „zgodności rozumu i wiary”. „Wiara umacnia, integruje i oświetla bogactwo prawdy, które nabywa rozum ludzki. Przyczyną ufności, jaką św. Tomasz obdarza wiarę i rozum można zdaniem papieża doszukiwać się w przekonaniu, że obie pochodzą z jedynego źródła wszelkiej prawdy, boskiego Logosu, który działa zarówno w stworzeniu, jak i w dziele odkupienia. Papież zaznaczył, że owo rozróżnienie gwarantuje autonomię zarówno nauk humanistycznych i przyrodniczych, jak filozofii oraz nauk teologicznych. "Nie oznacza to jednak ich oddzielenia, ale zakłada wzajemną i korzystną współpracę. Co więcej wiara chroni rozum przed wszelką pokusą nieufności względem swych własnych możliwości i pobudza go do otwarcia na coraz szersze horyzonty, ożywia poszukiwanie podstaw, a kiedy rozum jest stosowany do refleksji nad sferą nadprzyrodzoną - relacji między Bogiem a człowiekiem - wzbogaca jego pracę. Także rozum, z właściwymi sobie środkami może według św. Tomasza uczynić coś ważnego dla wiary, służąc jej potrójnie: ukazując podstawy wiary; wyjaśniając poprzez podobieństwa prawdę wiary i odrzucając zarzuty podnoszone w stosunku do wiary – przypomniał Ojciec Święty.

Papież pozdrowił pielgrzymów w kilku językach. Zwracając się do Polaków powiedział: „Drodzy pielgrzymi polscy. Jutro przypada wspomnienie świętego Alberta Chmielowskiego. Pamiętając o jego poświęceniu na rzecz biednych, bezdomnych, nieuleczalnie chorych, jak on, otwórzmy serca na potrzeby naszych braci najbardziej potrzebujących pomocy. Uczmy się od niego, że „trzeba być dobrym jak chleb”. Naśladujmy go w dążeniu do świętości. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”.

Wśród pielgrzymów z Polski byli m. in. księża z diecezji gorzowskiej, którzy przybyli do Rzymu z okazji jubileuszu 25-lecia święceń kapłańskich, kapłani z archidiecezji poznańskiej oraz księża Misjonarze Świętej Rodziny.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Benedykt XVI: naśladujcie św. Brata Alberta
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.