Biskupi do artystów: konieczne poszanowanie świętych symboli

Biskupi do artystów: konieczne poszanowanie świętych symboli
(fot. Rawpixel.com / shutterstock.com)
Logo źródła: Radio Watykańskie Radio Watykańskie / kk

W związku ze zorganizowanymi ostatnio w Brazylii wystawami artystycznymi, na których przedstawiano, z brakiem należnego szacunku, katolickie symbole religijne, episkopat tego kraju opublikował notę skierowaną do opinii publicznej.

W dokumencie biskupi uznają, że w Kościół na przestrzeni dziejów zawsze doceniał kulturę i sztukę, ponieważ ukazywały one wielkość osoby ludzkiej, stworzonej na obraz i podobieństwo Boga i dzięki tym dziełom powstawało piękno prowadzące do boskości.

Niestety, w ostatnim czasie - jak podkreśla dokument - "wzrastają pośród nas brak poszanowania i tolerancji, które niszczą harmonię, jaka winna wyznaczać relacje sztuki z wiarą, kultury z religiami.  Jeżeli z jednej strony sztuka winna być wolna i kreatywna, to z drugiej strony ludzie sztuki i odpowiedzialni za artystyczne promocje nie powinni lekceważyć uczuć ludu lub grup społecznych, które żyją wartościami, w wielu przypadkach, okrytych nienaruszalną świętością".

"Nie zgadzając się z różnymi ideologiami, takimi jak gender, jest naszym obowiązkiem podkreślanie, coraz więcej, piękna mężczyzny i kobiety, takimi, jakimi Bóg ich stworzył, jak też wartości wiary, wyrażane również w symbolach religijnych, które poprzez sztukę i piękno ukierunkowują na Boga" - piszą biskupi.

"Nieposzanowanie tych symboli to pogardzanie sercem kogoś, kto uważa je za święte narzędzia kontaktu z Bogiem; jest to też przestępstwo przewidziane w kodeksie karnym" - dodają brazylijscy hierarchowie.

Episkopat został zdeterminowany do zabrania publicznego głosu wobec zaistniałych faktów, gdzie w imię sztuki i kultury nie uszanowano ludzkiej seksualności, pogardzano symbolami i znakami religijnymi, a wśród nich krzyżem i Komunią świętą, które są tak drogie dla katolickiej wiary.

Według biskupów "brak szacunku i nietolerancja ze strony artystów wobec wymienionych wartości zamykają drzwi do dialogu, wznoszą mury i nie dopuszczają do kultury spotkania".

"Żyjemy w społeczeństwie pluralistycznym, dlatego też, potrzebujemy umieć współistnieć z innymi. To jednak nie odejmuje Kościołowi prawa do głoszenia Ewangelii i wartości w niej zawartych, takich jak: szacunek wobec Boga, człowieka i stworzenia" - zaznaczają biskupi.

Episkopat w końcowej części dokumentu zachęca społeczeństwo brazylijskie do promocji dialogu i spotkania, aby dzięki temu osoby różniące się między sobą potrafiły uszanować, jak też domagać się szacunku i przez to umożliwiły odczuwanie bogactwa, które każdy nosi w sobie.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Ulf Ekman, Birgitta Ekman

Szukajcie, a znajdziecie.

Ulf i Birgitta Ekman - małżeństwo znane w całym chrześcijańskim świecie, od wielu lat zaangażowanie w głoszenie Dobrej Nowiny. W 2014 roku, wówczas jeszcze jako charyzmatyczni liderzy szwedzkiego wolnego Kościoła Livets Ord,...

Skomentuj artykuł

Biskupi do artystów: konieczne poszanowanie świętych symboli
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.