Biskupi: otwórzmy sią na nauczanie Franciszka

Biskupi: otwórzmy sią na nauczanie Franciszka
(fot. PAP/Waldemar Deska)
7 lat temu
PAP / KAI / drr

Zgromadzeni w czwartek i piątek na Jasnej Górze biskupi wezwali duchownych i świeckich "do modlitwy za Ojca Świętego Franciszka, a także do pełnego otwarcia się na jego nauczanie". Hierarchowie podziękowali też Duchowi Świętemu za osobę nowego papieża.

W czwartek polscy biskupi diecezjalni spotkali się w częstochowskim klasztorze po raz pierwszy od wyboru papieża Franciszka. W piątek biuro prasowe episkopatu opublikowało komunikat po tym spotkaniu, którego zasadniczym celem było omówienie bieżących spraw Kościoła w Polsce oraz zagadnień administracyjno-finansowych.

Podczas obrad biskupi przyjęli sprawozdanie zespołów pracujących nad zastąpieniem Funduszu Kościelnego dobrowolnym odpisem podatkowym w wysokości 0,5 proc. Strony rządowa i kościelna uzgodniły to już w Komisji Konkordatowej, kolejnym krokiem ma być rządowo-kościelna umowa oraz specjalna ustawa.

"W ramach rządowej oraz kościelnej Komisji Konkordatowej działa zespół przygotowujący rozwiązania szczegółowe. Biskupi, akceptując te prace, wyrazili swoje opinie co do ich dalszego kierunku. Równolegle działa zespół, w obrębie Konferencji Episkopatu, który zajmuje się sprawami wewnątrzkościelnymi związanymi z odpisem podatkowym" - podano w piątkowym komunikacie.

Biskupi rozmawiali też o obchodzonym po raz pierwszy 23 maja tego roku święcie Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, ustanowionym na wniosek przedstawicieli polskiego episkopatu. "Głównym celem nowego święta jest kontemplacja piękna i świętości kapłaństwa samego Chrystusa. Jest to także dobra okazja do modlitwy o świętość kapłanów. W następnych latach święto to będzie obchodzone zawsze w czwartek po niedzieli Zesłania Ducha Świętego" - czytamy w komunikacie.

Innym tematem rozmów biskupów diecezjalnych była przypadająca w tym roku 1025. rocznica chrztu Rusi Kijowskiej i związana z nią czerwcowa wizyta w Polsce zwierzchnika Kościoła Bizantyjsko-Ukraińskiego, arcybiskupa Światosława Szewczuka, który m.in. spotka się z przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski abp. Józefem Michalikiem oraz z członkami zespołu episkopatu ds. kontaktów z Kościołem greckokatolickim na Ukrainie. Planowane są też wspólne modlitwy za ofiary rzezi na Wołyniu sprzed 70 lat. Nacjonaliści ukraińscy zabili wówczas - według różnych szacunków - ok. 30-60 tys. Polaków.

"Nic nie jest w stanie usprawiedliwić przelewu bratniej krwi, dlatego jesteśmy zobowiązani zarówno do szukania prawdy o bolesnej przeszłości, jak i do wkroczenia na drogę przebaczenia i pojednania, która pozwoli nam spojrzeć z ufnością w przyszłość (...). Zachęcamy do modlitwy w intencji ofiar i o pojednanie, zwłaszcza w dniu 11 lipca" - głosi komunikat po spotkaniu biskupów na Jasnej Górze.

Drogowskazem pojednania mają być wypowiedziane we Lwowie słowa Jana Pawła II: "Niech dzięki oczyszczeniu pamięci historycznej wszyscy będą gotowi stawiać wyżej to, co jednoczy, niż to, co dzieli, ażeby razem budować przyszłość opartą na wzajemnym szacunku, na braterskiej wspólnocie, braterskiej współpracy i autentycznej solidarności".

Biskupi wspomnieli też 75. rocznicę kanonizacji św. Andrzeja Boboli - patrona Polski. Ten żyjący w XVII wieku jezuita głosił Ewangelię w różnych środowiskach; był spowiednikiem, kaznodzieją i katechetą, zaangażowanym w posługę charytatywną, spieszącym z bezpośrednią pomocą chorym i zarażonym podczas epidemii. Zginął za wiarę 16 maja 1657 roku.

"Jest znakiem potrzeby jedności podzielonych chrześcijan. Do jego grobu pielgrzymują chrześcijanie Wschodu i Zachodu. Prośmy Boga - przez wstawiennictwo św. Andrzeja Boboli - o wyjednanie Kościołowi daru jedności i pokoju" - napisali biskupi, zapraszając do modlitwy i wspomnienia św. Andrzeja Boboli, zwłaszcza 16 maja i 2 czerwca, kiedy procesja z jego relikwiami przejdzie do Świątyni Bożej Opatrzności w Wilanowie.

Biskupi skierowali też słowo do tegorocznych maturzystów, życząc im "światła Ducha Świętego, zarówno podczas składania egzaminów, jak i w wyborze dalszej drogi życiowej".

KOMUNIKAT BISKUPÓW DIECEZJALNYCH Z JASNEJ GÓRY

Dnia 2 maja 2013 r. odbyło się w Częstochowie zebranie biskupów diecezjalnych. Obradami kierował Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Józef Michalik. Wziął w nich udział abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce. Zasadniczym celem spotkania były bieżące sprawy Kościoła w naszej Ojczyźnie oraz zagadnienia administracyjno-finansowe.

1. Było to pierwsze spotkanie biskupów polskich po wyborze Ojca Świętego Franciszka. Biskupi dziękują Duchowi Świętemu za osobę nowego Papieża, Piotra naszych czasów. Równocześnie wzywają wszystkich: kapłanów, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich do modlitwy za Ojca Świętego Franciszka, a także do pełnego otwarcia się na jego nauczanie.

2. W czwartek 23 maja br. po raz pierwszy obchodzone będzie święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Biskupi polscy poprosili o możliwość wprowadzenia takiego święta w ubiegłym roku. Watykańska Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w lutym br. przychyliła się do tej prośby. Głównym celem nowego święta jest kontemplacja piękna i świętości kapłaństwa samego Chrystusa. Jest to także dobra okazja do modlitwy o świętość kapłanów. W następnych latach święto to będzie obchodzone zawsze w czwartek po niedzieli Zesłania Ducha Świętego.

3. W obecnym roku przypada 1025. rocznica chrztu Rusi Kijowskiej. W związku z tym pod koniec czerwca przybędzie do Polski zwierzchnik Kościoła Bizantyjsko-Ukraińskiego, Arcybiskup Większy Kijowsko-Halicki, Światosław (Szewczuk.) Zasadniczym celem jego wizyty będzie świętowanie jubileuszu z wiernymi Kościoła greckokatolickiego. Przewidziane jest także spotkanie z przewodniczącym KEP, abp. Józefem Michalikiem, oraz z członkami Zespołu KEP ds. kontaktów z przedstawicielami Kościoła greckokatolickiego na Ukrainie.

Wizyta Arcybiskupa Światosława odbędzie się w przededniu obchodów 70. rocznicy zbrodni wołyńskiej. W związku z tym planowane są wspólne modlitwy za ofiary ówczesnych tragicznych wydarzeń. Nic nie jest w stanie usprawiedliwić przelewu bratniej krwi, dlatego jesteśmy zobowiązani zarówno do szukania prawdy o bolesnej przeszłości, jak i do wkroczenia na drogę przebaczenia i pojednania, która pozwoli nam spojrzeć z ufnością w przyszłość. Drogowskazem pozostaną dla nas słowa bł. Jana Pawła II wypowiedziane we Lwowie: "Niech dzięki oczyszczeniu pamięci historycznej wszyscy będą gotowi stawiać wyżej to, co jednoczy, niż to, co dzieli, ażeby razem budować przyszłość opartą na wzajemnym szacunku, na braterskiej wspólnocie, braterskiej współpracy i autentycznej solidarności". Zachęcamy do modlitwy w intencji ofiar i o pojednanie, zwłaszcza w dniu 11 lipca.

4. Biskupi przyjęli sprawozdanie zespołów pracujących nad przekształceniem Funduszu Kościelnego w nowy sposób wspierania dzieł kościelnych poprzez dobrowolny odpis z podatku od osób fizycznych. Strona rządowa i kościelna w Komisji Konkordatowej uzgodniły wysokość odpisu na poziomie 0,5% i sposób przygotowania umowy dwustronnej oraz ustawy. W ramach rządowej oraz kościelnej Komisji Konkordatowej działa zespół przygotowujący rozwiązania szczegółowe. Biskupi akceptując te prace wyrazili swoje opinie co do ich dalszego kierunku. Równolegle działa zespół, w obrębie Konferencji Episkopatu, który zajmuje się sprawami wewnątrzkościelnymi związanymi z odpisem podatkowym.

5. W przeżywanym obecnie Roku Wiary przypada 75. rocznica kanonizacji św. Andrzeja Boboli, patrona Polski, która miała miejsce w 1938 roku na Watykanie. Żyjący w XVII wieku jezuita, ks. Andrzej Bobola, był niestrudzonym głosicielem Ewangelii w różnych środowiskach, w tym także wśród mieszkańców ówczesnych wschodnich terenów Polski. Był gorliwym spowiednikiem, kaznodzieją i katechetą, zaangażowanym w posługę charytatywną, spieszącym z bezpośrednią pomocą chorym i zarażonym podczas epidemii. Zginął za wiarę 16 maja 1657 roku. Jest znakiem potrzeby jedności podzielonych chrześcijan. Do jego grobu pielgrzymują chrześcijanie Wschodu i Zachodu. Prośmy Boga - przez wstawiennictwo św. Andrzeja Boboli - o wyjednanie Kościołowi daru jedności i pokoju. Arcybiskup warszawski i biskupi diecezjalni zapraszają na Msze św. i modlitwy w liturgiczne wspomnienie św. Andrzeja Boboli, zwłaszcza dnia 16 maja i 2 czerwca. W Dniu Dziękczynienia 2 czerwca w Warszawie procesja z relikwiami Świętego przejdzie Traktem Królewskim do Świątyni Bożej Opatrzności w Wilanowie.

Liturgicznym zakończeniem zebrania biskupów diecezjalnych była uroczysta Msza św. koncelebrowana na Jasnej Górze w uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski.

Biskupi diecezjalni błogosławią z Jasnej Góry pielgrzymom oraz wszystkim Rodakom w Ojczyźnie i poza jej granicami. Maturzystom życzą światła Ducha Świętego, zarówno podczas składania egzaminów, jak i w wyborze dalszej drogi życiowej

Podpisali: Biskupi diecezjalni zgromadzeni na Jasnej Górze

Częstochowa, 3 maja 2013 r.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

Biskupi: otwórzmy sią na nauczanie Franciszka
Komentarze (14)
S
sylwek
8 grudnia 2013, 20:37
"Obecnie nie potrzeba nam <<zwyczajnego administrowania>>. Bądźmy we wszystkich regionach ziemi w <<permanentnym stanie misji>>"
J
jacek
8 grudnia 2013, 18:02
Papież w najnowszej adhortacji do biskupów: "nie jest potrzebne administrowanie ..."
W
wierny
8 grudnia 2013, 15:43
Biskupi daleko odeszli od nauczania papieża Franciszka, od wiernych. Coś tu jest chore...
C
chrysorroas
8 grudnia 2013, 15:16
Już pkt 1 zawiera kłamstwo teologiczne. Konklawe NIE JEST samo w sobie dziełem Ducha Św.
Z
zygmunt
8 grudnia 2013, 15:10
Najpierw może niech biskupi się otworzą na nauczanie papieża Franciszka ... Bo na razie fałszują jego przekaz nauki w Adhortacji. 
N
net
5 maja 2013, 16:39
Dzięki czemu Jezus był Wielkim Nauczycielem                                                                                                                                                          http://wol.jw.org/pl/wol/s/r12/lp-p?q=wielki+nauczyciel&p=par
Z
z sieci
4 maja 2013, 16:03
KTO JEST BOGIEM WSZECHMOCNYM                                                                                                                                                                   http://wiadomosci.onet.pl/forum/watykan-zmienia-imie-boga,0,238091,82474475,czytaj.html
EK
ex katolik
4 maja 2013, 16:01
KTO JEST BOGIEM WSZECHMOCNYM                                                                                                                                                                  http://forum.interia.pl/kto-jest-bogiem-wszechmocnym-tematy,dId,2195507
EK
ex katolik
3 maja 2013, 19:15
Rzym a Biblia Czy katolicyzmowi zależy na powszechnej znajomości Pisma Świętego? ... Owszem, katolikom zależy, ale Świadkom Jehowy nie zależy i nie znają oni Pisma Świętego. ..BIBLIŚCI O "PRZEKŁADZIE NOWEGO ŚWIATA" 5.9.11 |  tłumaczenie: rikardo |  http://sj-na-swiecie.blogspot.com/p/top-story.html «Przekład Nowego Testamentu dowodzi, że w tej organizacji [tzn. Świadkowie Jehowy - przyp. tłum.] są specjaliści, którzy mają odpowiednie kompetencje do rozwiązywania problemów, jakie stwarza przekład biblijny» («ANDOVER NEWTONQUARTERLY») Edgar Goodspeed, tłumacz „Nowego Testamentu» tak napisał o Świadkach Jehowy w «An American Translation»: «Interesuje mnie misjonarska działalność waszych ludzi i jej ogólnoświatowy rozmach i bardzo podoba mi się wasz prosty, naturalny i żywy przekład. Mogę potwierdzić, że jest on rezultatem ogromnego wysiłku badawczego». Znawca starożytnych języków hebrajskiego i greckiego Aleksander Thomson napisał: «Przekład ten jest dziełem wykwalifikowanych i uzdolnionych filologów, którzy starali się oddać sens tekstu greckiego, na ile tylko pozwala na to język angielski». Profesor Benjamin Kedar, hebraista z Izraela, powiedział: «W swoich badaniach z zakresu lingwistyki, dotyczących Biblii hebrajskiej i jej przekładów często korzystam z wydania w języku angielskim, znanego pod tytułem „Przekład Nowego Świata”. I za każdym razem utwierdzam się w przekonaniu, że praca ta jest odzwierciedleniem w dobrej wierze poniesionego wysiłku, by osiągnąć możliwie najbardziej dokładne zrozumienie tekstu». .
jazmig jazmig
jazmig jazmig
3 maja 2013, 17:25
Rzym a Biblia Czy katolicyzmowi zależy na powszechnej znajomości Pisma Świętego? ... Owszem, katolikom zależy, ale Świadkom Jehowy nie zależy i nie znają oni Pisma Świętego.
jazmig jazmig
jazmig jazmig
3 maja 2013, 17:24
@Effa No właśnie....... otwórzcie się hierarchowie sami na słuchanie Piotra naszych czasów...     i nie tylko słuchanie, ale Go naśladujcie..... Bardzo się Wam przyda..... ... Zacznij od siebie Effo, potem pouczaj innych.
jazmig jazmig
jazmig jazmig
3 maja 2013, 17:15
Drogowskazem pojednania mają być wypowiedziane we Lwowie słowa Jana Pawła II: "Niech dzięki oczyszczeniu pamięci historycznej wszyscy będą gotowi stawiać wyżej to, co jednoczy, niż to, co dzieli, Problemem jest właśnie pamięć historyczna, Ukraińcy udają, że była jakaś wojna polsko-ukraińska i nie przyznają, że Ukraińcy napadali i mordowali w okrutny sposób niewinnych i bezbronnych ludzi. Trudno oczekiwać przeprosin od kogoś, kto udaje, że nie popełnił żadnej winy.
EK
ex katolik
3 maja 2013, 16:32
Rzym a Biblia Czy katolicyzmowi zależy na powszechnej znajomości Pisma Świętego? http://sj-media.eu.org/rzym.php
AC
Anna Cepeniuk
3 maja 2013, 13:25
No właśnie....... otwórzcie się hierarchowie sami na słuchanie Piotra naszych czasów...     i nie tylko słuchanie, ale Go naśladujcie..... Bardzo się Wam przyda.....

Skomentuj artykuł

Biskupi: otwórzmy sią na nauczanie Franciszka
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.