Biskupi Synodu Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego zakończyli obrady w Rzymie

Biskupi Synodu Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego zakończyli obrady w Rzymie
(fot. depositphotos.com)
Środa, 21:13
KAI / jb

Współdziałanie w posłudze duszpasterskiej i społecznej w jedności z Następcą św. Piotra oraz duszpasterska i społeczna posługa Kościoła były głównymi tematami prac Synodu Biskupów Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK), który w dniach 1-10 września obradował w Kolegium św. Jozafata w Rzymie.

Ogłoszony 11 bm. komunikat synodalny z tego wydarzenie stwierdza, że uczestniczyło w nim 39 hierarchów z Ukrainy oraz z Europy, obu Ameryk i Australii.

Spotkanie rozpoczęło się uroczystą liturgią w rzymskim soborze-prokatedrze Świętej Sofii (Mądrości Bożej), obchodzącym 50. rocznicę konsekracji, z udziałem wszystkich członków Synodu z arcybiskupem większym kijowsko-halickim Swiatosławem Szewczukiem na czele. Przybyli liczni duchowni i wierni, jak również prefekt Kongregacji Kościołów Wschodnich kard. Leonardo Sandri i kard. Domenico Calcagno.

W kazaniu abp Szewczuk zaznaczył, że "tak jak 50 lat temu kard. Josyf [Slipyj - KAI] zbudował ten sobór, aby zbierali się w nim «ci, którzy się rozproszyli», tak również dziś świątynia ta łączy wszystkich wiernych naszego Kościoła".

Szczególnym wydarzeniem pierwszego dnia obrad [2 bm. - KAI] było spotkanie biskupów UKGK z Franciszkiem w Watykanie. Witając go zwierzchnik grekokatolików ukraińskich powiedział, że "za każdym razem, gdy nasi biskupi zbierają się na prace synodalne, mamy świadomość, że nasza praca, nasze przemyślenia i posługa duszpasterska dokonują się w pełnej i widzialnej jedności z Ojcem Świętym". Zapewnił on także papieża, że UKGK na całym świecie modli się za niego, wspiera go oraz słucha i czeka na jego wizytę na Ukrainie.

Ojciec Święty ze swej strony serdecznie przywitał każdego ze swych gości i życzył im, aby pracom synodalnym towarzyszyły modlitwa i wsłuchiwanie się w Ducha Świętego.

Głównym tematem obrad były "współdziałanie i jedność w życiu i świadectwie UKGK". W swym wprowadzeniu abp Szewczuk wydzielił dwa rodzaje współdziałania. Pierwszy to ad extra - z innymi Kościołami i wspólnotami, zarówno z tymi, które wraz z UKGK są nieodłączną częścią Kościoła powszechnego w jedności z biskupem Rzymu, jak i z tymi, które nie pozostają w jedności eucharystycznej z grekokatolikami, ale na które UKGK jest otwarty ekumenicznie.

Drugi rodzaj - ad intra - to wspólnota jako wewnętrzna jedność UKGK, będącego spadkobiercą i dziedzicem chrześcijaństwa kijowskiego. Jest on też Kościołem jednocześnie lokalnym i globalnym: niosącym z sobą tysiącletnią historię chrześcijańskiego doświadczenia narodu ukraińskiego, a zarazem Matką dla wielu wychodźców z różnych narodów i kultur.

Ojcowie synodalni wysłuchali też sprawozdań różnych komisji UKGK z działalności Kurii, nt. wykonania programów duszpasterskich, dobroczynności, różnych działów duszpasterstwa itp. Omawiając spawy diaspory, bp Dionisij Lachowycz oświadczył, że w 146 wspólnotach UKGK we Włoszech posługuje 64 księży a o współpracy z miejscowym Kościołem łacińskim na rzecz migrantów opowiedział ks. Giovanni De Robertis, dyrektor fundacji "Migrantes" w Rzymie. Biskupi podziękowali Ojcu Świętemu za utworzenie egzarchatu dla wiernych UKGK we Włoszech a Kongregacji Kościołów Wschodnich za popieranie tej sprawy.

Podjęto też wiele innych ważnych postanowień, z uczestnikami obrad spotkali się: sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolin, pierwszy administrator apostolski nowo powstałego egzarchatu kard. Angelo De Donatis i przewodniczący Włoskiej Konferencji Biskupiej kard. Gualtiero Bassetti.

W czwartek 5 września świętą liturgią w bazylice Matki Bożej Większej uczczono pamięć bł. Jozafaty Hordaszewskiej z okazji 150. rocznicy jej urodzin i setnej - jej śmierci. Gościem nabożeństwa był archiprezbiter tej świątyni kard. Stanisław Ryłko.Zaproszonymi gośćmi obrad byli biskup rzymskokatolickiej diecezji Przemienienia Pańskiego w Nowoswybirsku Joseph Werth SI, będący jednocześnie ordynariuszem dla katolików obrządku bizantyjskiego w Rosji, o. mitrat Wasyl Howera - administrator apostolski dla wiernych tegoż obrządku w Kazachstanie i Azji Środkowej, archimandryta Jan Sergiusz Gajek - wizytator apostolski dla grekokatolików na Białorusi, o. Jurij Kołasa - wikariusz generalny dla wiernych wschodnich Kościołów katolickich w Austrii i o. Mykoła Matwijiwśkyj - administrator apostolski eparchii Świętej Rodziny w Anglii z siedzibą w Londynie.

Uczestnicy posiedzenie wystosowali listy do prezydenta, premiera i przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy oraz m.in. do prawosławnego patriarchy Konstantynopola Bartłomieja, głów katolickich konferencji biskupich Europy, Kanady i USA, katolickich Kościołów wschodnich oraz Kościołów prawosławnych na Ukrainie.Postanowiono, że następny Synod Biskupów UKGK odbędzie się we wrześniu 2020 roku we Lwowie a głównym jego tematem będzie "Emigracja, osiedlenie a globalna jedność UKGK".

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Biskupi Synodu Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego zakończyli obrady w Rzymie
Komentarze (0)

Skomentuj artykuł

Biskupi Synodu Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego zakończyli obrady w Rzymie
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.