Coraz mniej powołań. Rzym chce zamykać seminaria, stawia bardzo konkretny warunek

Coraz mniej powołań. Rzym chce zamykać seminaria, stawia bardzo konkretny warunek
(fot. pixabay)
La Croix / mchr / kw

Katolickie czasopismo La Croix informuje o rozmowie biskupem pomocniczym Paryża Jérôme Beau, z której wynika, że Watykan chce wyznaczyć minimalny limit alumnów, by seminaria mogły dalej funkcjonować.

Na ostatnim Zgromadzeniu Konferencji Biskupów Francuskich został poruszony temat seminarzystów.

Arcybiskup Jorge Carlos Patrón Wong, odpowiedzialny za seminaria w Kongregacji ds. Duchowieństwa, powiedział francuskim biskupom, że Watykan uważa, iż seminaria z niewielką liczbą studentów powinny zostać zamknięte lub połączone.

Wynika to z coraz mniejszej liczby powołań kapłańskich oraz wskazówek zawartych w nowych instrukcjach Watykanu dot. formacji przyszłych księży. Biskupi Francji zostali poproszeni o rozważenie ustalenia minimalnej liczby studentów, przy której seminaria mogłyby wciąż działać. Przez większość czasu spotkania francuskich biskupów nie była podawana konkretna liczba. Jednak podczas ostatniej dyskusji te dane zostały ujawnione. Biskup Jérôme Beau podał, że minimalna liczba studentów, przy której seminarium mogłoby być otwarte, waha się od siedemnastu do dwudziestu.

Według danych, którymi dysponują biskupi, na trzydzieści dwa seminaria i kolegia szkoleniowe we Francji tylko piętnaście spełnia "warunek" siedemnastu seminarzystów i diakonów. Ponadto połowa wszystkich przygotowujących się do kapłaństwa przebywa w sześciu spośród seminariów.

Po zakończonym spotkaniu biskup Jean-Pierre Batut wypowiadał się o Kościele we Francji z nadzieją, że nabierze odwagi do przyznania się, iż ma za dużo seminariów, a przez to część z nich musi zostać zamknięta. Zasugerował przy tym, że wprowadzenie obowiązkowego roku propedeutycznego to dobry pomysł, by kandydaci przeżyli go, zanim przystąpią do seminarium. Następnie stwierdził, że "rok duchowego fundamentu" pozwoli kandydatom na jeszcze pełniejsze odkrycie powołania.

W Kościele rzymskokatolickim w Polsce funkcjonuje 40 wyższych seminariów diecezjalnych. W najmniejszym z nich - w Łowiczu - kształci się 20 seminarzystów. Oprócz tego funkcjonują seminaria zakonne, spośrod których tylko część spełnia warunek posiadania więcej niż 17-20 seminarzystów.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Papież Franciszek, Stefan von Kempis

Daj się rozpalić Słowu

Stary i zniszczony egzemplarz Biblii towarzyszy Franciszkowi od kilkudziesięciu lat. To najcenniejszy skarb naszego papieża, świadek jego radości i płaczu, prawdziwe źródło jego Ewangelicznej energii. Dla Franciszka Biblia nie jest pięknym...

Skomentuj artykuł

Coraz mniej powołań. Rzym chce zamykać seminaria, stawia bardzo konkretny warunek
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.