Dwa lata działalności Fundacji św. Józefa. Jakiego wsparcia udziela osobom skrzywdzonym?

Dwa lata działalności Fundacji św. Józefa. Jakiego wsparcia udziela osobom skrzywdzonym?
Fot. SHVETS production / Pexels
KAI/mł

1,3 mln zł na pomoc osobom skrzywdzonym, 25 osób objętych bezpośrednią opieką, 73 lokalnych koordynatorów, telefony zaufania, poradnik dla spowiedników - to część działań, jakie w drugim roku działalności podjęła Fundacja św. Józefa KEP, która pomaga osobom pokrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym.

- Filozofię działania Fundacji Świętego Józefa KEP opisuje ewangeliczna przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, który nie tylko udzielił bezpośredniej pomocy pokrzywdzonemu człowiekowi, ale także zapewnił mu długofalowe wsparcie, by ten odzyskał zdrowie – powiedziała Marta Titaniec, prezes zarządu fundacji.

Podczas swojego wystąpienia w ramach sesji pt. „Budowanie systemu ochrony małoletnich i bezbronnych w Kościele w Polsce – bilans i perspektywy” przypomniała, że Fundacja Świętego Józefa świadczy pomoc bezpośrednią osobom zranionym wykorzystaniem seksualnym we wspólnocie Kościoła, a także wspiera profesjonalizację kościelnego systemu reagowania, pomocy i prewencji. Na poziomie lokalnym działa we współpracy z koordynatorami FSJ, mianowanymi w każdej diecezji (49 osób) oraz w zgromadzeniach męskich (24 osoby). Finansowana jest ze składek biskupów oraz prezbiterów inkardynowanych w diecezjach oraz w zakonach męskich.

W 2021 r., który był drugim rokiem działania fundacji, podwoiła ona swoje wydatki na działania statutowe, wydając kwotę 1 300 730,34 zł.

DEON.PL POLECA


W roku tym zostało udzielonych 38 grantów dla podmiotów zewnętrznych. Granty te związane były m.in. z działaniami prewencyjnymi, podnoszeniem kwalifikacji osób pracujących ze skrzywdzonymi, pomocy bezpośredniej udzielanej przez diecezje i zakony, czy też wsparcia badań dotyczących ochrony dzieci i młodzieży w Kościele.

Fundacja w 2021 r. opłacała też bezpośrednio 25 osobom pomoc: terapeutyczną, medyczną (leki), edukacyjną, prawną oraz konsultacje psychiatryczne. Na tę pomoc wydatkowano kwotę 147 980,23 zł.

Marta Titaniec wymieniła też kilka ważniejszych projektów i działań własnych Fundacji. Należą do nich m.in. telefon i strona internetowa zgloskrzywde.pl - dla osób skrzywdzonych lub mających wiedze o krzywdach i zaniedbaniach w Kościele, współpraca z Krajowym Ośrodkiem duszpasterstwa Rodzin w zakresie prewencji wykorzystania seksualnego oraz wydanie publikacji „Spowiednik wobec dramatu wykorzystania seksualnego”.

We współpracy z Konsultą Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych fundacja uruchomiła też dwa projekty – siostry towarzyszące zranionym (polegający na szerszym włączeniu sióstr zakonnych w system pomocy skrzywdzonym) oraz telefon zaufania dla obecnych i byłych sióstr zakonnych, które same potrzebują pomocy.

Konferencja "Budowanie systemu ochrony małoletnich i bezbronnych w Kościele w Polsce – bilans i perspektywy” została zorganizowana przez Katolicką Agencję Informacyjną i Fundację Świętego Józefa KEP oraz Biuro Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży.

KAI / mł

Zobacz także: Jak zmienia się formacja w seminariach, by zapobiegać wykorzystaniu seksualnemu?

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
ks. Tomasz Liszewski, ks. Krzysztof Matuszewski

Usłysz wołanie osób skrzywdzonych przemocą seksualną

Spowiedź jest szczególnym doświadczeniem, w nim bowiem styka się miłosierdzie Boże z ludzkim cierpieniem. Spotkanie w konfesjonale z człowiekiem dotkniętym przemocą seksualną jest dużym wyzwaniem. Spowiednik musi...

Skomentuj artykuł

Dwa lata działalności Fundacji św. Józefa. Jakiego wsparcia udziela osobom skrzywdzonym?
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.