Dzieci nie będą mogły przebywać same na plebanii. Archidiecezja warszawska reaguje na pedofilię w Kościele

Dzieci nie będą mogły przebywać same na plebanii. Archidiecezja warszawska reaguje na pedofilię w Kościele
(foto episkopat.pl)
KAI / Gazeta Wyborcza / pk / kk

1 grudnia wejdzie w życie "Kodeks właściwego postępowania w zakresie ochrony dzieci i młodzieży". Księża, diakoni i katecheci - to grupy, które w archidiecezji warszawskiej zostały przeszkolone jak chronić powierzone ich opiece dzieci i młodzież przed nadużyciami seksualnymi.

W sobotę 17 listopada zapoznali się z nim podczas kongregacji księża dziekani, wicedziekani, dekanalni ojcowie duchowni oraz dekanalni duszpasterze dzieci i młodzieży. Poinformowano o szkoleniach na temat zapobiegania nadużyciom seksualnym, które w 2017 r. roku przeszli księża w ramach tzw. stałej formacji kapłańskiej. Co roku w seminarium duchownym również kolejne roczniki diakonów zapoznawane są z tą problematyką. Prowadzone są także regularne szkolenia dla katechetów świeckich. Z tego grona przeszkolonych zostało 470 osób, a w styczniu 2019 r. zaplanowano szkolenie dla kolejnej grupy 130 katechetów. W następnej kolejności szkolenia obejmą wszystkich świeckich pracujących przy parafiach, mających styczność z dziećmi i młodzieżą.

- Prewencja nadużyć stanowi integralną część zaangażowania Kościoła w pracę z dziećmi i młodzieżą - podkreśla ks. dr Piotr Odziemczyk, delegat metropolity warszawskiego ds. ochrony dzieci i młodzieży. Zwraca uwagę, iż celem szkoleń jest zapobieganie wszelkim nadużyciom. Z drugiej strony, znajomość symptomów wykorzystania seksualnego pozwoli księżom i wychowawcom kompetentnie reagować w sytuacjach budzących wątpliwości.

Kardynał Cupich: potrzebny jest udział całego Kościoła w walce z pedofilią >>

Dokument pt. "Ochrona dzieci i młodzieży. Kodeks właściwego postępowania w archidiecezji warszawskiej", formalnie wejdzie w życie 1 grudnia 2018 r., ale "znajdujące się w nim przepisy już teraz obowiązują" - oznajmia ks. Przemysław Śliwiński, rzecznik archidiecezji, pytany przez warszawskie wydanie "Gazety Wyborczej".

DEON.PL POLECA

Kodeks jest szczegółowym instrumentem prawnym, który ma na celu zapobieganie ewentualnym przestępstwom na szkodę dzieci i młodzieży. Obowiązuje wszystkie parafie, wspólnoty i dzieła prowadzone na terenie archidiecezji warszawskiej. Zasadami w nim zawartymi mają się kierować wszyscy księża, siostry zakonne oraz świeccy - wychowawcy, nauczyciele, wolontariusze zatrudnieni na różnych stanowiskach, podejmujący różne zakresy odpowiedzialności. W praktyce - wszyscy, którzy mają kontakt z dziećmi i młodzieżą w przestrzeni kościelnej.

Czy za pedofilię w Kościele odpowiedzialni są księża-homoseksualiści? [WYJAŚNIAMY] >>

Dokument zawiera więc zasady postępowania w pracy duszpasterskiej z dziećmi i młodzieżą, zwraca uwagę na szacunek dla nietykalności cielesnej, intymności i prywatności małoletniego. Reguluje takie kwestie jak indywidualne spotkania z małoletnimi, podróże, wycieczki. Ponadto rekomenduje zasady reagowania na oznaki lub wiadomość o wykorzystaniu oraz zawiera praktyczne wskazania dotyczące przyjęcia zgłoszenia.

Co zawiera kodeks?

Kodeks reguluje takie kwestie jak indywidualne spotkania z małoletnimi, podróże, wycieczki. Ponadto rekomenduje zasady reagowania na oznaki lub wiadomości o wykorzystywaniu oraz zawiera praktyczne wskazania dotyczące przyjęcia zgłoszeń.

Oczywisty jest całkowity zakaz stosowania kar cielesnych. Księżom zalecana jest roztropność w gestach i słowach. Wprowadzono zakaz przebywania sam na sam z nieletnim. Jeśli byłaby konieczność indywidualnej rozmowy na prośbę dziecka, to może to nastąpić tylko "przy otwartych drzwiach", po uprzednim poinformowaniu przełożonych.

Jasno sformułowano też zakaz przyjmowania na plebanii osób nieletnich - zarówno pojedynczo jak i grupowo. (Więcej niż ¾ przypadków wykorzystania nieletnich przez kapłana w archidiecezji warszawskiej miało miejsce na plebanii).

Osobny punkt poświęcony został podróżom, wycieczkom i wakacjom. Organizator wyjazdu parafialnego czy wspólnotowego ma obowiązek sprawdzenia angażowanych przez siebie współpracowników czy figurują w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS).

Abp Grzegorz Ryś o jednej z przyczyn grzechu pedofilii w Kościele >>

Podstawa prawna tego dokumentu to: Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 1395 §2), Normy "De gravioribus delictis" z modyfikacjami z 15 lipca 2010 r., Wytyczne Konferencji Episkopatu Polski (po nowelizacji 6 czerwca 2017 r.), statuty IV Synodu Archidiecezji Warszawskiej, pkt 37.

Kto odpowiada w Warszawie za ochronę dzieci?

W archidiecezji warszawskiej delegatem ds. ochrony dzieci i młodzieży od 2015 r. jest ks. dr Piotr Odziemczyk, wicekanclerz Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, który jako delegat biskupa "przewodniczy komisji stałej lub powołanej ad hoc do prowadzenia dochodzenia wstępnego przewidzianego normami Stolicy Apostolskiej i Wytycznymi Konferencji Episkopatu Polski".

Bezpośrednio współpracują z nim kurator ks. dr Marek Szymula oraz ks. Jakub Szcześniak, który jako duszpasterz służy pomocą duszpasterską osobom pokrzywdzonym, ich najbliższym oraz wspólnocie kościelnej lub wychowawczej, w której doszło do nadużycia. Księża odbyli specjalistyczne szkolenia organizowane przez koordynatora Episkopatu Polski ds. ochrony dzieci i młodzieży oraz Centrum Ochrony Dziecka w Krakowie.

Ks. Odziemczyk przewodniczy komisku, która bada zgłoszone przypadki molestowania nieletnich. Kuria pytana o ilość takich przypadków na terenie archidiecezji warszawskiej w ostatnich latach, odpowiada, że raport na ten temat został przesłany do Episkopatu.

Analogiczny zestaw zasad przedstawił także biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński. Obowiązują one na terenie jego diecezji.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Margaret Silf

Sztuka podejmowania mądrych decyzji

Każdego dnia dokonujemy nawet kilkuset wyborów. Niejednokrotnie wiąże się to z dużym stresem. Margaret Silf daje wskazówki, jak sprawnie i umiejętnie podejmować decyzje. Pomaga uczynić proces decydowania mniej stresującym, a jednocześnie...

Skomentuj artykuł

Dzieci nie będą mogły przebywać same na plebanii. Archidiecezja warszawska reaguje na pedofilię w Kościele
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.