Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom w kościołach w całej Polsce

Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom w kościołach w całej Polsce
(fot. Travel Stock / shutterstock.com)
KAI / kk

W uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia, w kościołach w całej Polsce zostanie przeprowadzona zbiórka na potrzeby misyjne. Tego dnia obchodzony jest bowiem w naszym kraju także Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom.

Obecnie w 97 krajach świata pracuje ponad 2 tys. misjonarzy i misjonarek z Polski. Wśród nich są także świeccy. Sobotnia zbiórka wesprze Krajowy Fundusz Misyjny, utworzony w 2000 roku a działający przy Komisji KEP ds. Misji.

Przewodniczący Komisji bp Jerzy Mazur podkreśla, że misjonarze nie tylko głoszą Ewangelię ale też prowadzą wiele dzieł miłosierdzia pomagając lokalnym społecznościom cierpiącym na różne choroby i dotkniętym ubóstwem. Ponadto wspierają ubogich, bezdomnych, wykluczonych, udzielają schronienia i pomocy dorosłym, kobietom i dzieciom.

Misjonarze często też stają wobec konfliktów lokalnych, które przeradzają się w rzezie i rozboje, a nawet otwartą wojnę. "Wszystkich wzywają do przebaczenia i pojednania. Nieraz ryzykują własnym życiem, trwając w solidarności z prześladowanymi i bezbronnymi" - zwraca uwagę bp Mazur.

W specjalnym komunikacie na Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom biskup zaznacza, że obecnie na misjach pracuje 2032 misjonarzy i misjonarek z Polski. Prowadzą oni pracę ewangelizacyjną, charytatywną, medyczną i oświatową w Afryce, Ameryce Południowej i Środkowej, Azji, a nawet Oceanii i na Alasce.

"Dzisiaj też uświadamiamy sobie, jak bardzo współczesny świat potrzebuje misjonarzy; tych, którzy posłuszni wezwaniu Pana: "Idźcie i głoście", ofiarnie oddadzą swe życie sprawie misji" - pisze bp Mazur. Dodaje przy tym, że jeszcze 5 miliardów ludzi nie zna Chrystusa i nie doświadcza radości, jaką daje wiara.

Przewodniczący Komisji KEP ds. Misji zachęca, by w najbliższa sobotę szczególnie wesprzeć misjonarzy modlitwą i ofiarą finansową. Informuje, że z funduszy zbieranych w Święto Objawienia Pańskiego utrzymywane jest także Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, przygotowujące misjonarzy do pracy na misjach. W tym roku do wyjazdu misyjnego przygotowuje się 24 osoby: 12 z nich to kapłani diecezjalni, 6 sióstr zakonnych, 3 kleryków i 3 osoby świeckie.

Komisja KEP ds. Misji obchodziła w listopadzie ub. roku 50-lecie istnienia. Jej zadaniem jest integrowanie środowisk misyjnych w Polsce, wspieranie materialnie i duchowe misjonarek i misjonarzy oraz koordynowanie animacji, formacji i współpracy misyjnej w Polsce.

Od 1 września 1984 r. funkcjonuje w Warszawie Centrum Formacji Misyjnej. Głównym jego zadaniem jest przygotowanie intelektualnej, językowe i formacja duchowa misjonarzy posyłanych na placówki misyjne.

W roku 2000 decyzją Episkopatu Polski utworzono Krajowy Fundusz Misyjny, a w lipcu tego samego roku przy Komisji zaczęła działać MIVA Polska, organizacja pomagająca misjonarzom w zakupie środków transportu.

Kolejnym ważnym krokiem w rozwoju struktur Komisji było wywołanie do życia w 2005 r. Dzieła Pomocy "Ad Gentes", którego zadaniem jest pozyskiwanie funduszy na pomoc dla polskich misjonarek i misjonarzy w realizacji projektów ewangelizacyjnych, charytatywnych, edukacyjnych, społecznych, kulturowych i medycznych.

Na czele Komisji KEP ds. Misji stoi przewodniczący wybierany spośród biskupów. Jego zadaniem jest piecza nad funkcjonowaniem i pracami Komisji, reprezentuje Komisję na spotkaniach Konferencji Episkopatu Polski, koordynuje animację, formację misyjną oraz współpracę misyjną w Kościele w Polsce.

Komisja koordynuje przygotowania misjonarzy do ich przyszłej pracy i czuwa nad działalnością Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, współpracuje z diecezjami i zgromadzeniami w wyjazdach księży diecezjalnych, osób konsekrowanych i świeckich na misje.

Ważnym wymiarem działalności Komisji jest udzielanie misjonarzom wsparcia duchowego i materialnego. Zaplecze finansowe pracy misyjnej powstaje głównie dzięki ofiarom wiernych. Zbiórki funduszy prowadzone są w Uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia), II Niedzielę Wielkiego Postu oraz przez inne agendy misyjne np. MIVA Polska i indywidualnych ofiarodawców.

Komisja KEP ds. Misji czuwa też nad ubezpieczeniem misjonarzy: diecezjalnych, osób konsekrowanych i świeckich.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom w kościołach w całej Polsce
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.