Dziś święto, które powstało decyzją Benedykta XVI

Dziś święto, które powstało decyzją Benedykta XVI
(fot. Grzegorz Gałązka / galazka.jezuici.pl)
KAI / RadioMaryja.pl / liturgia.wiara.pl / ml

Ustanowione kilka lat temu ze specjalnego polecenia papieża emeryta, często niezauważone, bo między Zesłaniem Ducha Świętego, a Bożym Ciałem. Dziś Kościół świętuje wyjątkowy dzień.

Święto ku czci Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana obchodzone jest dziś - na tydzień przed Bożym Ciałem - przez Kościół w Polsce.

Zostało ustanowione w 2012 r. przez Konferencję Episkopatu Polski w odpowiedzi na propozycję papieża Benedykta XVI, by w ten sposób upamiętnić Rok Kapłański i głębiej przeżyć tajemnice wiary, na których trudno dłużej się skupić w czasie Triduum Paschalnego.
Na obchody tego święta Benedykt XVI wyznaczył czwartek po niedzieli Zesłania Ducha Świętego, czyli tydzień przed uroczystością Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwaną Bożym Ciałem.
Nowością była propozycja, żeby to święto było fakultatywne, i by same episkopaty zdecydowały, czy takie święto jest w danym kraju potrzebne, czy też nie widzą potrzeby wprowadzenia go do kalendarza i chcą pozostać przy dotychczasowej liczbie dni chrystologicznych.
W Polsce biskupi na 360 zebraniu plenarnym KEP, 26 listopada 2012 r. w Zakopanem ustanowili to święto dla diecezji polskich.
Nowe święto wpisuje się w cykl uroczystości i świąt obchodzonych po zakończeniu cyklu paschalnego.
Wprowadzając to święto dla Kościoła w Polsce biskupi wyrazili pragnienie, by przyczyniało się ono również do pogłębiania świętości życia duchowieństwa i stało się inspiracją do modlitwy o nowe, święte i liczne powołania do służby kapłańskiej.
"Jest to dzień modlitw o uświęcenie kapłanów. Każdy pierwszy czwartek miesiąca jest w tradycji katolickiej uznawany za dzień poświęcony właśnie kapłaństwu urzędowemu. Inicjatorom tego święta przyświecał sens pięknego, paschalnego oświetlenia treści tego święta" - powiedział dla RadioMaryja.pl ks. Dominik Ostrowski, konsultor Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski.
Święto jest szansą na głębsze przeżycie tajemnic wiary, na których trudno dłużej się skupić w czasie Triduum Paschalnego i Wielkanocy.
Papież Benedykt XVI zaproponował wprowadzenie tego święta w odpowiedzi na postulaty zgłaszane przez różne episkopaty i zakony dla upamiętnienia Roku Kapłańskiego, który był obchodzony od 19 czerwca 2009 r. do 11 czerwca 2010 r.
W nowe święto wierni nie są zobowiązani do uczestnictwa we Mszy św. i nie jest to dzień wolny od pracy.
Jednak tego dnia Msze święte są odprawiane w kościołach według specjalnego formularza mszalnego, również w Liturgii Godzin na ten dzień są przewidziane specjalne czytania i teksty.
"Teksty zatem podkreślają niezwykle silnie charakter urzędowego kapłaństwa, a więc powołanych do służby ludowi Bożemu. Tekstem głównym, który prowadzi nas przez całe święto jest Kolekta" - powiedział ks. Dominik Ostrowski.

Jak wygląda liturgia w tym dniu? 

ANTYFONA NA WEJŚCIE
por. Hbr 7, 24; 9, 15
Chrystus, Pośrednik nowego Przymierza, które trwa na wieki, * ma kapłaństwo nieprzemijające.
Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...
KOLEKTA
Boże, Ty dla chwały Twojego majestatu i dla zbawienia rodzaju ludzkiego ustanowiłeś Jednorodzonego Syna swojego Najwyższym i Wiecznym Kapłanem, † spraw, aby dzięki łasce Ducha Świętego ci, których On wybrał jako sługi i szafarzy swoich tajemnic, * okazali się wierni w wykonywaniu przyjętego urzędu posługiwania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
(Czytania na poszczególne lata w załączniku lub w kalendarzu liturgicznym)
MODLITWA NAD DARAMI
 
Panie Boże, niech nasz Pośrednik, Jezus Chrystus, uczyni te dary miłymi Tobie, * i wraz z sobą przedstawi nas jako wdzięczną ofiarę. Który żyje i króluje na wieki wieków.
PREFACJA
78. Kapłaństwo Nowego Przymierza
 
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże.
Ty przez namaszczenie Duchem Świętym * ustanowiłeś Twojego Jednorodzonego Syna Kapłanem nowego i wiecznego przymierza * i postanowiłeś, że Jego jedyne kapłaństwo będzie trwało w Kościele. * Chrystus nie tylko obdarzył cały lud odkupiony królewskim kapłaństwem, * lecz w swojej miłości dla braci wybiera ludzi, którzy przez święcenia * otrzymują udział w Jego kapłańskiej służbie. * W Jego imieniu odnawiają oni Ofiarę, * przez którą odkupił ludzi, * i przygotowują dla Twoich dzieci ucztę paschalną. * Otaczają oni miłością Twój lud święty, * karmią go słowem i umacniają sakramentami. * Poświęcając swoje życie dla Ciebie i dla zbawienia braci, * starają się upodobnić do Chrystusa i składają Tobie świadectwo wiary i miłości.
Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi wysławiamy Ciebie, * z radością wołając:...

ANTYFONA NA KOMUNIĘ
Mt 28, 20b

Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, * aż do skończenia świata.

MODLITWA PO KOMUNII
 
Prosimy Cię, Panie, niech święta Hostia, którąśmy ofiarowali i przyjęli, odnowi nasze życie, † abyśmy nieustannie zjednoczeni z Tobą w miłości, * przynosili owoce trwające na wieki. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Dziś święto, które powstało decyzją Benedykta XVI
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.