Episkopat: Wokół Evangelii Gaudium

Episkopat: Wokół Evangelii Gaudium
(fot. Mariusz Chilmon / flickr.com / CC BY 2.0)
KAI / pk

Socjalny wymiar ewangelizacji, rola modlitwy w tym dziele i nawrócenie się na ubogich - to niektóre z tematów, poruszonych podczas konferencji "Od konserwacji do misji". W spotkaniu w Episkopacie Polski uczestniczył m.in. abp Jose Octavio Ruiz Arenas - Sekretarz Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji.

Spotkanie odbyło się w oparciu o dwa dokumenty - adhotrację "Evangelii Gaudium" i Dokument z Aparecidy.

DEON.PL POLECAGościem konferencji "Od konserwacji do misji. Wokół Evangelii Gaudium" był abp Jose Octavio Ruiz Arenas - Sekretarz Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. W swoim wystąpieniu abp zwrócił uwagę, że dokument będący owocem Konferencji Ogólnej Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Karaibów z 2007 r. jest bardzo zbieżny z adhortacją "Evangelii Gaudium".

Sekretarz Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji wskazał na kluczowe kierunki jakie Kościołowi w Ameryce Łacińskiej wyznacza ten dokument, którego abp Bergoglio, wówczas metropolita Buenos Aires, był głównym redaktorem. Biskupi Ameryki Łacińskiej za kluczowe zobowiązania współczesnego Kościoła uznali m.in. opcję preferencyjna na rzecz ubogich, potrzebę nawrócenia pastoralnego i konieczność ciągłej misji.

Abp Arenas wyjaśniał, że opcja na rzecz ubogich nie oznacza opowiedzenia się za jakąś konkretną opcją polityczną lecz o wprowadzanie w życie woli Chrystusa który stał się ubogim aby głosić Dobrą Nowinę ubogim i grzesznikom. "Ewangelia daje nam wspaniała lekcję bycia ubogim w naśladowaniu Jezusa, który sam był ubogi oraz głoszenia dobrej Nowiny pokoju bez torby i laski i niepokładania ufności w pieniądzach ani mocach tego świata" - podkreślił gość konferencji.

Wskazując na konieczność nawrócenia pastoralnego abp Arenas cytował stwierdzenie latynoskich biskupów, że żadna wspólnota nie powinna się wymawiać od "nieustannego procesu misyjnej odnowy oraz rezygnacji z przestarzałych struktur, które nie są już pomocne w przekazywaniu wiary". Podkreślał - także za Dokumentem z Aparecidy że nawrócenie pastoralne wymaga przejścia do duszpasterstwa zachowawczego do zdecydowanie misyjnego.

Cele do zrealizowania w ramach tego nawrócenia są różne - chodzi tu m.in. o odnowienie katechezy poprzez zaproponowanie drogi formacji stałej. Nawrócenie to winno objąć różne grupy społeczne, szczególnie te działające na rzecz obrony małżeństwa i rodziny - mówił abp Arenas wskazując też na konieczność odnowienia ewangelizacji kultury "promując szczególnie w dziedzinie edukacji sens otwarcia na wymiar transcendentny".

W Dokumencie z Aparecidy, przypomniał gość warszawskiej konferencji, biskupi Ameryki Łacińskiej wezwali tamtejszy Kościół do wielkiego zaangażowania misyjnego "zapraszając wszystkich do wyjścia naprzeciw osobom, rodzinom, wspólnotom i narodom" by podzielić się ze wszystkimi "darem spotkania z Chrystusem".

Sekretarz Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji wskazał na olbrzymie podobieństwo pomiędzy Dokumentem z Aparecidy a adhortacją Franciszka "Evangelii Gaudium". Abp Arenas przypomina np., że papież rozpoczyna adhortację mówiąc o "Kościele wyruszającym w drogę", który ma "podążać drogą duszpasterskiego i misyjnego nawrócenia, które nie może pozostawić rzeczy w takim stanie, w jakim są".

Zwracając się do uczestników konferencji sekretarz Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji podkreślił, że jest ogromnie zainteresowany polskim doświadczeniem tworzenia szkół nowej ewangelizacji.

W spotkaniu uczestniczyła także s. Małgorzata Chmielewska, założycielka wspólnoty Chleb Życia. Jej wystąpienie dotyczyło socjalnego wymiaru ewangelizacji.

Mówiąc o zadaniach chrześcijanina w świecie, s. Chmielewska powiedziała, że świat jest rozdarty - osobno są biskupi, osobno dominikanie, jezuici, osobno są biedacy. I - jak dodała przywołując słowa św. Pawła - Chrystus przyszedł na świat, aby go ze sobą pojednać i nam zlecił tę posługę jednania. - To my wszyscy mamy ten świat łatać. O tym przypomina nam papież Franciszek w "Evangelii Gaudium". Naszymi nauczycielami miłości są ci, którzy przeszli przez cierpienie, którzy na wzór Chrystusa w sposób zamierzony lub nie, zostali odrzucony i z tym muszą żyć. I oni są nauczycielami miłości. My od nich uciekamy - powiedziała s. Chmielewska.

Jak poinformowała, w prowadzonych przez wspólnotę Chleb Życia domach, mieszka ponad 90 osób chorych. Są miejsca, do których przychodzą ludzie bardzo różni, od polityków absolutnie nie deklarujących się jako wierzący, którzy przychodzą i coś zostawiają, po najrozmaitsze grupy kościelne, aktorki czy artystów. W Polsce wspólnota prowadzi 7 domów, w których członkowie wspólnoty mieszkają z osobami bezdomnymi.

Uczestnicy konferencji wysłuchali również wystąpienia dr. Andrzeja Sionka, odbyła się także dyskusja panelowa i debata otwarta.

Podsumowując spotkanie bp Grzegorz Ryś zwrócił uwagę na dwie rzeczy - rolę modlitwy w ewangelizacji i nawrócenie się na ubogich i wykluczonych.

- Po pierwsze musimy się odnaleźć przed Bogiem - powiedział przewodniczący Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji. Podkreślając rolę modlitwy w dziele nowej ewangelizacji bp Ryś dodał, że chodzi o to, żeby widzieć oczyma ucznia bożego. Zobaczyć, to najpierw zobaczyć Boga, który działa, zobaczyć w jaki sposób działa i co chce czynić. Przywołując słowa papieża Franciszka biskup dodał, że trzeba też widzieć, jakie ma się oczy i czy są to oczy ucznia. - Jeśli nie mamy oczu ucznia, to nasze widzenie nie jest widzeniem wiary - powiedział bp Ryś.

Drugi ważny wniosek z konferencji to nawrócenie się na ubogich, wykluczonych i odrzuconych. Bp Ryś podzielił się swoim doświadczeniem służenia do stołu bezdomnym, podczas kolacji wigilijnej. - Było dla mnie nieznośna myślą, że mogę przeczytać to "Evangelii gaudium" i nic z tym nie zrobić - powiedział dodając, że jeśli nie nawrócimy się na ubogich, to sami będziemy biedakami.

Podczas konferencji zaprezentowano także projekt Nubes Dei - międzynarodową platformę cyfrową dla Nowej Ewangelizacji. Ewangelizatorzy chcą w przestrzeni internetu stworzyć miejsce, w którym będzie można nie tylko wymieniać się informacjami, ale także nawiązać kontakt z osobami z całego świata i poprosić o modlitwę.

- To projekt dla każdego, komu jest bliskie świadectwo i głoszenie Ewangelii, ma pomóc ewangelizatorom z całego świata, żeby głosić w sposób nowoczesny - powiedział Piotr Sowa.

Projekt zakłada także stworzenie społeczności zaangażowanych w ewangelizację ludzi z całego świata, którzy będą mogli inspirować się swoimi działaniami, pisać co robią, kontaktować się ze sobą, ze swoim biskupem a może i z papieżem. Nubes Dei ma być też multimedialną bazą, z której będzie można swobodnie korzystać, szukając np. filmów, zdjęć, plików dźwiękowych. Takiej bazy często potrzebują np. katecheci. W tym miejscu będzie można takie pliki nie tylko znaleźć, ale też stworzyć z nich swoją prezentację.

Nubes Dei będzie też swoistą "kaplicą internetową", w której będzie można poprosić o modlitwę innych ewangelizatorów. - Będzie to wzajemne wsparcie. Na taką modlitwę będzie można też odpowiedzieć, pisząc np. "Modlimy się za ciebie w Polsce. Chcemy Ci pomóc w stworzeniu wspólnoty" - dodał Piotr Sowa.

Na zakończenie poinformowano o III Kongresie Nowej Ewangelizacji, który w maju 2015 roku odbędzie się w Skrzatuszu. Tematem kongresu będzie ewangelizacja w środowisku wiejskim.

W spotkaniu uczestniczyło ok. 130 osób. Wśród nich byli dyrektorzy wydziałów ds. Nowej Ewangelizacji w kuriach biskupich, proboszczowie, siostry zakonne, klerycy czy przedstawiciele Szkół Nowej Ewangelizacji. Ponadto, dzięki współpracy z radiem internetowym Profeto.pl, konferencji słuchało on-line 3400 osób.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Episkopat: Wokół Evangelii Gaudium
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.