Ewangelizacja jest nieocenioną służbą Kościoła

Ewangelizacja jest nieocenioną służbą Kościoła
"Ten, kto uczestniczy w misji Chrystusa, nieuchronnie musi stawiać czoła udrękom, przeciwieństwom i cierpieniom, napotyka bowiem na opór i moce tego świata". (fot. Grzegorz Gałązka/DEON.pl)
KAI / mik

Głoszenie Ewangelii jest nieocenioną służbą, jaką Kościół może ofiarować całej ludzkości wędrującej w historii – powiedział 21 maja Benedykt XVI do uczestników zgromadzenia zwyczajnego Najwyższej Rady Papieskich Dzieł Misyjnych. Dziś zakończyli oni w Rzymie swe obrady, trwające od 17 bm.

Ewangelizacja to ogromna misja, zwłaszcza w naszych czasach, gdy ludzkość cierpi na swego rodzaju brak myśli refleksyjnej i mądrościowej i gdy szerzy się humanizm, wykluczający Boga – stwierdził papież, powołując się na fragmenty swej najnowszej encykliki „Caritas in veritate”.

Papież zaznaczył, że przepowiadanie Ewangelii jest nieocenioną służbą, jaką Kościół może ofiarować całej ludzkości wędrującej przez historię. Podkreślił, że żaden naród ani środowisko nie powinny być pozbawione światła i łaski Chrystusa. - Jest to sens, szlak historyczny, posłannictwo i nadzieja Kościoła – dodał Benedykt XVI.

Papież zwrócił uwagę, że misja głoszenia Ewangelii wszystkim ludziom jest krytycznym osądem przemian naszej planety, które w zasadniczy sposób zmieniają kulturę ludzkości. - Kościół, obecny i działający ponad granicami geograficznymi i antropologicznymi, jest nosicielem przesłania, które wpada w historię, gdzie głosi niepodważalne wartości osoby dzięki przepowiadaniu i świadectwu o zbawczym planie Boga, który stał się widzialny i działał w Chrystusie – mówił Benedykt XVI.

- Ten, kto uczestniczy w misji Chrystusa, nieuchronnie musi stawiać czoła udrękom, przeciwieństwom i cierpieniom, napotyka bowiem na opór i moce tego świata – mówił papież.

Podobnie jak Paweł okazywał prawdziwość swego apostolstwa przez znoszenie prześladowań, ran i tortur, tak samo prześladowanie jest dowodem prawdziwości naszej misji apostolskiej – tłumaczył Benedykt XVI. Zaznaczył jednak, że ważne jest, aby pamiętać, że Ewangelia, jak o tym przypominał Jan Paweł II, ucieleśnia się w świadomości i w sercach ludzkich i szerzy się w historii tylko w mocy Ducha Świętego, Kościół zaś i misjonarze są przez Niego uzdalniani do pełnienia powierzonej im misji. I to Duch Święty jednoczy i zachowuje Kościół, dając mu siłę rozszerzania się, napełniając uczniów Chrystusa bogactwem charyzmatów. Również Od Ducha Świętego Kościół otrzymuje wiarygodność przepowiadania i posługi apostolskiej.

- Dlatego pragnę powtórzyć z mocą (...), że ewangelizacja potrzebuje chrześcijan mających ręce wzniesione do Boga w geście modlitwy, chrześcijan kierowanych świadomością, że nawrócenie świata do Chrystusa jest zadaniem nie przez nas wykonanym, ale danym nam – przypomniał Ojciec Święty.

Na zakończenie podziękował swym gościom za ich zaangażowanie w szerzenie świadomości misyjnej w ich Kościołach lokalnych oraz zachęcił ich do dalszego pobudzania jej i rozwijania misji, a także za przygotowanie i kształcenie kapłanów do pracy na misjach.

Wśród ponad stu krajowych dyrektorów PDM z całego świata, biorących udział w spotkaniu w Rzymie, jest także dyrektor tych Dzieł w Polsce ks. Jan Piotrowski, który poza tym jest członkiem Kongregacji Ewangelizacji Narodów.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Ewangelizacja jest nieocenioną służbą Kościoła
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.