Francja: 11 decyzji episkopatu w walce z wykorzystywaniem seksualnym w Kościele

Francja: 11 decyzji episkopatu w walce z wykorzystywaniem seksualnym w Kościele
(fot. vytas_sdb / cathopic.com)
8 miesięcy temu
KAI / kk

Uznanie odpowiedzialności Kościoła, utworzenie narodowego miejsca pamięci ofiar, ustanowienie dnia modlitwy w ich intencji, przekazanie ofiarom pomocy finansowej, stworzenie Międzydiecezjalnego Kanonicznego Sądu Karnego dla Francji - to niektóre spośród 11 decyzji wzmacniających walkę z wykorzystywaniem seksualnym w Kościele, jakie podjęła Konferencja Biskupów Francji (CEF). Zgromadzenie plenarne obradowało online w dniach 23-26 marca.

Hierarchowie wyjaśnili je w liście skierowanym do wszystkich francuskich katolików. Ma on być rozprowadzany w parafiach w ciągu najbliższych miesięcy.

- Mamy obowiązek towarzyszenia ofiarom, ale również obowiązek pomocy Kościołowi w naświetleniu odkrytych faktów – powiedział na konferencji prasowej przewodniczący CEF abp Eric de Moulins-Beaufort, prezentując podjęte decyzje.

Oto 11 decyzji Konferencji Biskupów Francji:

1. Uznanie odpowiedzialności Kościoła – na różnych jego szczeblach – za przestępstwa seksualne wobec dzieci, jakich dopuścili się duchowni, wykorzystując swą władzę, stan duchowny, a nawet pełnioną posługę. Uznanie, że władze kościelne czasem nie chciały tego widzieć i o tym słyszeć, a nawet ukrywały fakty, nie biorąc pod uwagę traumy, jakiej doświadczyły ofiary.

2. Utworzenie narodowego miejsca pamięci, które zbierze świadectwa pokrzywdzonych: nie tylko opisy aktów przemocy, ale przede wszystkim opowieści o ich życiu, by stworzyć właściwe relacje duszpasterskie. Miejsce będzie miało również charakter pedagogiczny, formując przyszłe pokolenia do czujności wobec możliwych nadużyć władzy duchowej. Powstanie ono najprawdopodobniej w Lourdes, gdyż tam przybywają w pielgrzymce wierni ze wszystkich diecezji.

3. Ustanowienie dnia modlitwy w intencji ofiar, zgodnie z prośbą papieża Franciszka. Przypadać on będzie w każdą trzecią niedzielę Wielkiego Postu. Po raz pierwszy będzie obchodzony 22 marca 2022 roku. W intencji ofiar – żyjących i zmarłych – odprawiona też zostanie Msza św. w katedrze lub sanktuarium każdej diecezji.

4. Przekazanie ofiarom pomocy finansowej, by mogły odbudować swe życie po trudnym doświadczeniu. Utworzony w tym celu fundusz będzie początkowo dysponował sumą 5 mln euro (ponad 23 mln zł), a dysponować nim będzie „niezależna instytucja pomocowa”, która powstanie do końca 2021 roku i zacznie wypłacać pomoc tym osobom, które będą jej potrzebowały, na początku 2022 roku.

5. Utworzenie funduszu darowizn, z którego wypłacana będzie pomoc dla ofiar. Złożą się na niego sumy przekazane przez „biskupów, księży, wiernych i wszystkie osoby, które zechcą w nim uczestniczyć”. Nie pójdą na ten cel pieniądze ofiarowane przez wiernych przy innych okazjach.

6. Powstanie Rada ds. Prewencji i Walki z Pedofilią, która ma pomóc CEF wprowadzać w życie podjęte decyzje.

7. Utworzenie Krajowego Biura (Service National), odpowiedzialnego za ochronę małoletnich, walkę z pedofilią, wspieranie czujności i formację do właściwych relacji duszpasterskich. Jest to potwierdzenie i wzmocnienie dotychczasowej pracy delegatki CEF ds. prewencji i walki z pedofilią Ségolaine Moog. Biuro będzie m.in. pomagać tworzyć ekipy osób przyjmujących zgłoszenia ofiar, organizować szkolenia dla referentów diecezjalnych ds. zapobiegania nadużyciom, przygotowywać doroczny raport dla Rady ds. Prewencji i Walki z Pedofilią, który będzie publikowany.

8. Powołanie referentów ds. ochrony małoletnich we wszystkich strukturach CEF: komisjach, radach, krajowych biurach itd.

9. Utworzenie krajowej ekipy osób wysłuchujących ofiar, gdyż nie wszyscy poszkodowani się jeszcze ujawnili, a niektórzy nie chcą się z tym zwracać do diecezji czy zgromadzenia zakonnego. Ekipa będzie miała charakter stowarzyszenia. Będzie wspólną inicjatywą CEF i Konferencji Zakonników i Zakonnic Francji.

10. Utworzenie Międzydiecezjalnego Kanonicznego Sądu Karnego dla Francji, zgodnie z zaleceniami watykańskiego szczytu nt. ochrony małoletnich w Kościele z 2019 roku. Będzie on podejmował działania wobec sprawcy, wobec którego swe orzeczenie wydał sąd państwowy. Składał się będzie z dwóch instancji i powinien rozpocząć działalność przed końcem 2021 roku. O jego statucie i składzie osobowym zdecyduje rada ds. prawnych CEF. Utworzenie sądu ma zapewnić większą czytelność kanonicznych procedur karnych.

11. Towarzyszenie sprawcom wykorzystywania seksualnego. Komórka za to odpowiedzialna, podlegająca Radzie ds. Prewencji i Walki z Pedofilią, będzie złożona z „osób kompetentnych” zatwierdzonych przez Radę Stałą CEF. Będzie składała doroczny raport zew swej działalności. Biskupi na swoim zgromadzeniu plenarnym zdecydują o ewentualnym powstaniu jednej lub więcej placówek, w których zamieszkaliby oskarżeni duchowni.

źródło: KAI / kk

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Adam Żak SJ
18,83 zł
26,90 zł

Rozliczenie z problemem pedofilii w polskim Kościele

Ujawnienie skali wykorzystywania seksualnego nieletnich przez osoby duchowne wstrząsnęło Kościołem w Polsce i na świecie. Reakcje hierarchów były skrajne: od lęku przed ujawnieniem długo skrywanej prawdy po chęć...

Skomentuj artykuł

Francja: 11 decyzji episkopatu w walce z wykorzystywaniem seksualnym w Kościele
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.