Francuscy biskupi sprzedadzą dobra kościelne, by zadośćuczynić ofiarom pedofilii

Francuscy biskupi sprzedadzą dobra kościelne, by zadośćuczynić ofiarom pedofilii
fot. unsplash.com
KAI / ml

Francuscy biskupi sprzedadzą dobra kościelne, by zadośćuczynić finansowo ofiarom pedofilii. Decyzję taką podjęto na zakończonym dziś w Lourdes zgromadzeniu plenarnym Konferencji Biskupów Francji (CEF).

Hierarchowie przyjęli też szereg innych, szczegółowych decyzji, wprowadzających w życie zalecenia raportu Niezależnej Komisji ds. Wykorzystywania Seksualnego w Kościele (CIASE). Z opublikowanego 5 października dokumentu wynika, że w latach 1950-2020 216 tys. osób padło ofiarą molestowania seksualnego przez księży, zakonników lub zakonnice. Liczba ta wzrasta do 330 tys., jeśli uwzględnimy osoby molestowane przez świeckich pracujących w instytucjach Kościoła katolickiego. W ciągu minionych 70 lat około 3 tys. kapłanów i zakonników dopuściło nadużyć seksualnych względem osób małoletnich. W tym okresie we Francji posługę pełniło 115 tys. duchownych. Oznacza to, że sprawa ta dotyczy prawie 3 proc. kapłanów i zakonników.

Na szczeblu krajowym biskupi przekształcili istniejącą od marca br. instytucję odszkodowawczą INIA w INIRR – Niezależny Krajowy Organ ds. Uznania i Zadośćuczynienia, dysponujący „koniecznymi środkami finansowymi”. Na jego czele stanęła prawniczka Marie Derain de Vaucresson z Ministerstwa Sprawiedliwości, w latach 2011-2014 rzeczniczka praw dziecka.

Biskupi sprzedają dobra w celu pokrycia kosztów

Aby wypłacić odszkodowania ofiarom, postanowiono o zbyciu, w razie potrzeby, majątku nieruchomego i ruchomego należącego do CEF i do diecezji. Możliwe będzie także zaciągnięcie na ten cel pożyczki.

DEON.PL POLECA

Episkopat wystosował prośbę do papieża Franciszka o wysłanie do Francji wizytacji, która miałaby dokonać oceny posługi biskupów w dziedzinie ochrony małoletnich i, jeśli to konieczne, o podjęcie wynikających z wizytacji decyzji.

Powołano do życia dziewięć grup roboczych, z udziałem świeckich, diakonów, księży, osób konsekrowanych, biskupów, a także ofiar, które do wiosny 2023 roku mają wypracować konkretne propozycje w następujących dziedzinach: dzielenie się dobrymi praktykami w obliczu zgłaszanych przypadków wykorzystywania seksualnego; spowiedź i towarzyszenie duchowe; towarzyszenie oskarżonym księżom; rozeznawanie powołania i formacja przyszłych księży; towarzyszenie posłudze biskupów; towarzyszenie posłudze księży; sposób włączania wiernych świeckich w prace konferencji biskupów; analiza przyczyn przemocy seksualnej w łonie Kościoła; środki czujności i kontroli nad stowarzyszeniami wiernych prowadzących życie wspólnotowe i wszelkimi grupami opierającymi się na szczególnym charyzmacie.

Biskupi postanowili przeprowadzić zewnętrzny audyt „komórek słuchania ofiar”, mający doprowadzić do stworzenia wspólnej dla nich karty i sposobów ich regularnej ewaluacji, dokonywanej przez Radę CEF ds. Zapobiegania i Walki z Pedofilią (CPLP).

Wszystkie osoby pracujące w duszpasterstwie z małoletnimi (świeccy, osoby konsekrowane, księża) mają być regularnie weryfikowane w kwestii swej ewentualnej przeszłości kryminalnej.

Dla wszystkich księży (diecezjalnych i zakonnych) powstanie jeden ogólnokrajowy wzór celebretu [dokumentu upoważniającego do sprawowania sakramentów na terenie innej diecezji – KAI], regularnie aktualizowany i zawierający informację o prawie do spowiadania.

Episkopat chce, by we władzach każdego seminarium duchownego i domu formacyjnego znalazła się przynajmniej jedna kobieta z prawem głosu.

Francuscy hierarchowie zlecili CPLP stworzenie krajowej bazy środków zapobiegania pedofilii w diecezjach, ruchach i wspólnotach (rozmieszczenie pomieszczeń, obowiązkowa formacja, ocena, regulamin itp.), co doprowadzi do powstania krajowej karty dobrego postępowania w ochronie małoletnich. Ponadto specjalistyczna firma dokona „oceny ryzyka”, która będzie aktualizowana, i przedstawi odpowiadający temu ryzyku system środków zapobiegawczych.

Wszystkie komisje i rady CEF będą złożone z biskupów i „innych członków ludu Bożego”.

Biskupi zobowiązali się do podpisania w swoich diecezjach protokołu [o współpracy – KAI] z miejscową prokuraturą.

Postanowili, że obchodzony w trzeci piątek Wielkiego Postu Dzień Modlitwy za Ofiary Przemocy i Agresji Seksualnej, Nadużyć Władzy i Sumienia w Kościele Katolickim, w 2022 roku zostanie przeniesiony na III Niedzielę Wielkiego Postu.

Podjęli też decyzję o utworzeniu ogólnokrajowego kanonicznego trybunału karnego. Zaaprobowali jego statuty w pierwszej instancji, która rozpocznie działalność 1 kwietnia 2022 roku.

Przed każdym zgromadzeniem plenarnym CEF jej komisja doktrynalna ma złożyć sprawozdanie z postępu swoich prac nad zagadnieniami doktrynalnymi wskazanymi w raporcie CIASE (moralność seksualna, antropologia, kapłaństwo służebne, instrumentalizacja słowa Bożego, rozróżnienie między władzą wynikającą ze święceń i władzą rządzenia itd.), opierając się o kompetencje uniwersytetów katolickich.

Wreszcie biskupi zwrócili się do rady CEF ds. prawnych o sprecyzowanie i przedstawienie na zgromadzeniu plenarnym w marcu 2022 roku zaleceń raportu CIASE, które wymagają przedłożenia do zatwierdzenia Stolicy Apostolskiej.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
ks. Michał Heller

Na co dzień jesteśmy spętani więzami czasu. Dzień goni za dniem, chwila goni za chwilą. Nawet krótki wypoczynek upycha się gdzieś między obowiązkami. A kazanie – wysłuchane lub może przeczytane – rozrywa ten napięty ciąg...

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

Francuscy biskupi sprzedadzą dobra kościelne, by zadośćuczynić ofiarom pedofilii
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.