In vitro, konwencja, pigułka wg. kandydatów

In vitro, konwencja, pigułka wg. kandydatów
(fot. shutterstock.com)
6 lat temu
KAI / ptt

Pytania o ochronę życia od poczęcia, procedurę in vitro, stosunek do konwencji przemocowej czy praw małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny - wystosowała do kandydatów na urząd Prezydenta RP Polska Federacja Ruchów Obrony Życia. PFROŻ prosi o jednoznaczną odpowiedź na pytania, które uważa za fundamentalne dla ustroju społecznego Polski.

Federacja pyta kandydatów m.in. o to, czy opowiadają się za prawną ochroną życia człowieka od momentu poczęcia (zapłodnienia) do naturalnej śmierci. "Czy użyje Pan/Pani przysługującego prawa veta dla inicjatyw ustawodawczych rozszerzających prawo do aborcji? Czy sprzeciwiać się będzie Pan/Pani jakimkolwiek próbom legalizacji eutanazji?" - czytamy w liście otwartym do polityków.

Obrońcy życia są też ciekawi, jaki jest "stosunek do procedury in vitro, której stosowanie prowadzi do śmierci 90% poczętych tą metodą istot ludzkich? Czy deklaruje Pan/Pani podjęcie działań na rzecz powstrzymania tej procedury i zawetowanie ustaw ją legalizujących?".

Kolejne pytanie dotyczy tego, czy "potępiając wszelkie formy przemocy, również wobec kobiet, zdaje sobie Pan/Pani sprawę z niebezpieczeństw, jakie dla ustroju społecznego Polski niesie przemocowa Konwencja Rady Europy CAHVIO i w związku z tym odmówi jej ratyfikacji?".

PFROŻ chce wiedzieć, czy kandydat, jeśli zostanie wybrany na urząd Prezydenta RP, będzie stać na straży konstytucyjnych praw małżeństwa, rozumianego jako związek kobiety i mężczyzny, oraz rodziny i czy będzie się sprzeciwiać wszelkim próbom ich osłabienia, m.in. przez wetowanie prób legalizacji związków homoseksualnych oraz innych elementów ideologii gender.

Inne pytanie dotyczy jasnego zadeklarowania woli "aktywnego przeciwstawiania się demoralizacji dzieci i młodzieży". Istotne jest bowiem, czy polityk ma zamiar działać na rzecz utrzymania w planie nauczania obecnie obowiązującego przedmiotu wychowania do życia w rodzinie, promującego odpowiedzialność i przedmałżeńską abstynencję seksualną.

Jedno z pytań do kandydatów dotyczy też stosunku do dostępności środków wczesnoporonnych, takich jak pigułka "dzień po" oraz działania na rzecz ich ewentualnego wycofania z rynku.

PFROŻ pyta na koniec o plany podjęcia "energicznych działań na rzecz wprowadzenia w Polsce polityki prorodzinnej, polegającej na stworzeniu rodzinom chcącym wychowywać i utrzymywać dzieci, wzorem innych krajów UE, odpowiednich do tego warunków materialnych i bytowych". "Czy, w sytuacji demograficznej zapaści, uznaje Pan/Pani działania na rzecz dzietności za kwestię racji stanu?" - zwraca się do polityków Federacja.

Zdaniem PFROŻ, wyborcy mają prawo znać poglądy Prezydenta RP w tych fundamentalnych dla wszystkich Polaków sprawach i chce otrzymane odpowiedzi udostępnić opinii publicznej.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

In vitro, konwencja, pigułka wg. kandydatów
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.