Jak postępować w przypadku ochrzczonych niekatolików? Episkopat wydał pro memoria

Jak postępować w przypadku ochrzczonych niekatolików? Episkopat wydał pro memoria
Fot. depositphotos.com
PAP / tk

Zasady postępowania duszpasterzy katolickich w odniesieniu do ochrzczonych niekatolików, którzy proszą o udzielenie sakramentów świętych, sakramentaliów lub odprawienie pogrzebu – przypomina pro memoria wydane przez Episkopat Polski w związku z rosnącą w naszym kraju liczbą uchodźców.

W pro memoria zwrócono uwagę, że wierni Kościołów wschodnich są w pełnej jedności wiary, sakramentów i hierarchii z Kościołem katolickim.

DEON.PL POLECA

Zaznaczono, że "udzielenie sakramentu lub innych posług religijnych ochrzczonym niekatolikom nie powoduje zmiany ich wyznania i nie wolno wykorzystywać takiej sytuacji do działań, które miałyby znamiona prozelityzmu".

"Posługa katolickich szafarzy jest niesieniem pomocy duchowej, w związku z tym należy uprzednio upewnić się, czy w konkretnym Kościele niekatolickim nie jest to zabronione" – wskazano w dokumencie.

Sakrament pokuty, eucharystii i namaszczenia chorych

Wyjaśniono, że "przy udzielaniu sakramentów pokuty, eucharystii i namaszczenia chorych wiernym Kościołów wschodnich, np. prawosławnym, szafarz katolicki ma obowiązek kierowania się zasadami doktryny i dyscypliny katolickiej, co oznacza na przykład, że nie może udzielić Komunii Świętej wiernemu niekatolickiego Kościoła wschodniego, który jest rozwiedziony i żyje w nowym związku, nawet jeśli może on ją przyjmować w swoim Kościele".

"Dobrą okazją do oceny dyspozycji proszącego może być sakramentalna spowiedź" – czytamy w dokumencie. Przypomniano jednocześnie, że "wiele Kościołów wschodnich wymaga od swoich wiernych sakramentu pokuty przed każdorazowym przyjęciem Eucharystii".

Podkreślono, że "zabronione jest koncelebrowanie eucharystii z kapłanami prawosławnymi".

Wskazano, że w przypadku chrztu świętego szafarz katolicki nie włącza dziecka do Kościoła katolickiego. W związku z tym kapłan powinien odnotować w księgach, że dziecko należy do innego Kościoła, niemającego jedności z Kościołem katolickim.

"W przypadku chrztu osoby powyżej czternastego roku życia należy przestrzegać przepisów dotyczących chrztu dorosłych, natomiast w przypadku dzieci powyżej siódmego roku życia, także one winny wyrazić wolę przyjęcia chrztu" – czytamy w dokumencie.

Wyjaśniono, że "osoby wyznania prawosławnego mogą pełnić funkcję chrzestnego w Kościele katolickim, ale zawsze razem z chrzestnym katolikiem, o czym wspomina kan. 685 § 1, n. 2 i 687 § 3 Kodeks kanonów Kościołów Wschodnich (KKKW).

Sakrament małżeństwa niekatolików

Zwrócono uwagę, że proboszcz nie ma uprawnień do pobłogosławienia małżeństwa dwojga niekatolików. "Gdy do kapłana katolickiego zgłosi się dwoje prawosławnych, wyrażających wolę zawarcia małżeństwa, o upoważnienie do pobłogosławienia tego małżeństwa należy zwrócić się do ordynariusza miejsca".

Przypomniano, że zgodnie z kan. 844 § 4 KPK i 671 § 4 KKKW, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo śmierci albo inna nagła, poważna potrzeba, szafarze katoliccy godziwie udzielają sakramentów pozostałym chrześcijanom, niemającym pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim, którzy nie mogą się udać do szafarza swojej wspólnoty".

Zaznaczono, że zgodnie z kan. 1183 § 3 KPK i kan. 876 § 1 KKKW "ochrzczonym należącym do jakiegoś Kościoła albo wspólnoty kościelnej niekatolickiej można urządzić pogrzeb kościelny według roztropnego uznania ordynariusza miejsca, jeżeli nie stwierdziłoby się, iż mieli przeciwną wolę, i jeżeli ich własny szafarz nie mógłby być obecny".

Źródło: PAP / tk

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Piotr Jordan Śliwiński OFMCap

Odkryj siłę dojrzałego rachunku sumienia

Czujesz, że twój rachunek sumienia zatrzymał się na etapie dziecka i nie rośnie wraz z tobą? Nie wiesz, jak dojrzale się spowiadać? Męczy cię powtarzanie formuł, które wydają ci się...

Skomentuj artykuł

Jak postępować w przypadku ochrzczonych niekatolików? Episkopat wydał pro memoria
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.