Jordan Śliwiński komentuje kontrowersyjny artykuł portalu oko.press o spowiedzi

Jordan Śliwiński komentuje kontrowersyjny artykuł portalu oko.press o spowiedzi
(fot. Deon TV/youtube.com)
KAI / ms

Znany i ceniony spowiednik odnosi się do artykułu "«Jezu, ty się tym zajmij». Poszłam do spowiedzi pytać, jak rozmawiać z dziećmi o seksie", który w ostatnich dniach wzbudził w sieci wiele emocji.

Dziennikarka portalu oko.press, Marta K. Nowak, na potrzeby swojego artykułu "«Jezu, ty się tym zajmij». Poszłam do spowiedzi pytać, jak rozmawiać z dziećmi o seksie", zbierała materiał przy kratkach konfesjonałów. "Smutkiem przejmuje każdego katolika próba ingerencji w tajemnicę sakramentu Pokuty i Pojednania" - napisał w przesłanym KAI komentarzu o. Piotr Jordan Śliwiński.

Publikujemy treść  komentarza:

Smutkiem przejmuje każdego katolika próba ingerencji w tajemnicę sakramentu Pokuty i Pojednania. Każdy wierzący traktuje uczestniczenie w tym sakramencie jako powierzenie Bogu samemu swoich grzechów, z prośbą o ich wybaczenie. Kapłan, który w imieniu Boga wysłuchuje wyznania grzechów i je odpuszcza, jest związany tajemnicą, z której nikt i nic nie może go zwolnić. Jeśli ją złamie, grożą mu za to najsurowsze kary kanoniczne - ekskomunika wynikająca z samego faktu dokonania tego czynu (w prawie kanonicznym nazywa się ją ekskomuniką latae sententiae), której zdjęcie jest zastrzeżone Stolicy Apostolskiej.

Kodeks Prawa Kanonicznego określa to następująco: "spowiednik, który narusza bezpośrednio tajemnicę sakramentalną, podlega ekskomunice wiążącej mocą samego prawa, zastrzeżonej Stolicy Apostolskiej. Gdy zaś narusza ją tylko pośrednio, powinien być ukarany stosownie do ciężkości przestępstwa" (kanon 1388 § 1).

DEON.PL POLECA

Ten sam kanon (§ 2) podkreśla, że także inne osoby, które naruszają tajemnicę spowiedzi, a więc także nagrywający, "powinni być ukarani sprawiedliwą karą, nie wyłączając ekskomuniki". Natomiast dekret Kongregacji Doktryny Wiary z 23 stycznia 1988: "Ad Poenitentiae sacramentum tuendum" stwierdza wprost: “Zachowując przepisy kan. 1388, ktokolwiek, jakimkolwiek środkiem technicznym cokolwiek w spowiedzi, prawdziwej lub udawanej, przez niego czy przez kogoś innego uczynionej, coś, co zostało powiedziane przez spowiednika lub penitenta nagrywa albo za pomocą środków masowego przekazu rozprzestrzenia popada w ekskomunikę latae sententiae".

Szacunek do podstawowych praw człowieka, w tym również do wolności sumienia i wyznania, sprawia, że również prawo państwowe szanuje tajemnicę spowiedzi. Spowiednik nie jest zobowiązany do składa zeznań na temat spraw, o których dowiedział się w spowiedzi. Zgodnie z art. 23 Kodeksu Cywilnego dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

Pozostaje mieć nadzieję, że dziennikarze, szanując podstawowe prawa wierzących i Kościoła w Polsce, nie będą ingerować w tajemnicę Sakramentu Pokuty oraz znajdą inne - etycznie dopuszczalne - metody rozmawiania o niełatwych problemach moralnych.

Piotr Jordan Śliwiński, kapucyn

Posłuchaj wypowiedzi o. Jordana Śliwińskiego o rozgrzeszeniu w związku nieskaramentalnym: 

***

Dr Piotr Jordan Śliwiński OFM Cap, w latach 2008-2012 studiował filozofię na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, studia zakończył obroną pracy doktorskiej. Obecnie jest wykładowcą filozofii w WSD Kapucynów w Krakowie i adiunktem w Katedrze Lingwistyki Komputerowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jako duszpasterz pracował w Krakowie i Krakowie-Olszanicy. Współtworzy zespół prowadzący szkołę dla spowiedników, a w latach 2010-2014 był jej dyrektorem. Autor wieku książek i publikacji.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Jordan Śliwiński komentuje kontrowersyjny artykuł portalu oko.press o spowiedzi
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.