Kard. Kasper broni papieża w debacie wokół modlitwy "Ojcze nasz"

Kard. Kasper broni papieża w debacie wokół modlitwy "Ojcze nasz"
(fot. Catholic Church England and Wales / flickr.com)
KAI / pk

W debacie wokół słów modlitwy "Ojcze nasz" niemiecki kardynał Walter Kasper broni papieża Franciszka przed krytykami.

- Fakt, że prośba "nie wódź nas na pokuszenie" chętnie zostałaby przetłumaczona inaczej, nie oznacza jeszcze zamachu ani na ekumenizm, ani na naukową egzegezę, podkreślił były przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan w liście, opublikowanym przez dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung" z 14 grudnia.

Kard. Kasper przypomniał, że już Katechizm Kościoła Katolickiego z 1992 r. brał pod uwagę alternatywne sformułowanie "Nie pozwól nam popaść pokusę". Ten tekst opracował wówczas kard. Joseph Ratzinger, "o którym trudno powiedzieć, aby pod względem naukowym był niedoświadczony", a zgodę na publikację wydał papież Jan Paweł II, przypomniał kard. Kasper. Dodał, że właśnie do tej formuły odwołuje się także papież Franciszek mówiąc o nowej formie tłumaczenia. Pojawia się pytanie, kto tu jest naiwny: "papież, czy ci, którzy uważają papieża za naiwnego", stwierdził ostro niemiecki purpurat.

Swoim listem do redakcji kard. Kasper zareagował na komentarz, jaki się ukazał na łamach FAZ, zatytułowany "Święta naiwność". Autor tego felietonu napisał, że zaproponowane przez papieża nowe tłumaczenie pozwala wątpić w mądrość Franciszka.

Przed kilkoma dniami, 6 grudnia, papież wyraził opinię, że należałoby zmienić obecną wersję włoskiego jej tłumaczenia: "nie wódź nas na pokuszenie". "Cosi non va" [tak być nie może], powiedział Franciszek i przypomniał, że zmianie poddano już francuski przekład modlitwy "Ojcze nasz" i zawarta w niej szósta prośba, brzmi obecnie: "Nie pozwól, abyśmy popadli w pokusę".

W polskiej wersji Katechizmu Kościoła Katolickiego szósta prośba nadal ma formę: "Nie wódź nas na pokuszenie", zaś punkt 2846 wyjaśnia: "Prosimy naszego Ojca, by nas nie «wodził na pokuszenie». Pojęcie greckie, które występuje w tym miejscu, jest bardzo trudne do przetłumaczenia. Ma ono wiele znaczeń: «abyśmy nie ulegli pokusie», «nie pozwól, byśmy doznali pokusy». «Bóg nie podlega pokusie ku złemu, ani też nikogo nie kusi» (Jk 1, 13); przeciwnie, chce nas wszystkich wyzwolić. Prosimy Go, by nie pozwolił nam wejść na drogę, która prowadzi do grzechu. Jesteśmy zaangażowani w walkę «między ciałem a Duchem». Prośba ta jest błaganiem o Ducha rozeznania i mocy".

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Kard. Kasper broni papieża w debacie wokół modlitwy "Ojcze nasz"
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.