Kard. Müller do księży: Jezus uwalnia nas ze złotej klatki tego, co powierzchowne i przyjemne

Kard. Müller do księży: Jezus uwalnia nas ze złotej klatki tego, co powierzchowne i przyjemne
Kard. Gerhard Müller. Źródło: YouTube.com / RMF
KAI / mł

- Jezus nie jest sprzedawcą bardzo wygodnego cudownego środka. Jest on widzialną obecnością Boga, który przez wiarę i miłość przyjmuje nas do swego wiecznego życia i siłą uwalnia ze złotej klatki tego, co powierzchowne i przyjemne, zgodnie z mottem "chleba i igrzysk" - mówił kard. Gerhard Müller podczas drugiej konferencji wygłoszonej w trakcie rekolekcji dla kapłanów. 

„Jam jest chleb życia (J 6,48)”te słowa były tematem drugiej konferencji kard. Gerharda Müllera podczas Triduum dla kapłanów przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Triduum odbywa się w dniach 23-25 maja w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Częstochowie.

"Ciało Chrystusa" ma trzy znaczenia

Kard. Müller w drugim dniu spotkania mówił o pojęciu Objawienia i człowieczeństwie Jezusa. Zauważył, że sposób mówienia o ciele Chrystusa jest potrójny: mówi się o Jego ciele historycznym w Jego ziemskiej i przemienionej egzystencji, o Jego ciele sakramentalnym w Eucharystii i o Jego ciele eklezjalnym, czyli o Jego obecności w zgromadzeniu wiernych.

W swojej konferencji kardynał, uważany z jednego z najwybitniejszych teologów, zwrócił uwagę na wielką mowę Jezusa o chlebie z nieba w synagodze w Kafarnaum.

– Jezus objawia się jako chleb, który Bóg ofiarowuje i który daje życie światu. Wcielenie Słowa objawia się w całej swej głębi w tajemnicy Eucharystii. Mowa objawieniowa Jezusa, tak znacząca dla chrystologii i nauki o Eucharystii, została poprzedzona uzdrowieniem (fizycznym i duchowym) chorych i rozmnożeniem chleba dla głodnego tłumu – wyjaśnił kardynał.

DEON.PL POLECA

Jezus nie jest sprzedawcą cudownego środka

Wybitny teolog podkreślił mocno, że „Jezus nie jest sprzedawcą bardzo wygodnego cudownego środka. Jest on widzialną obecnością Boga, który przez wiarę i miłość przyjmuje nas do swego wiecznego życia i siłą uwalnia ze złotej klatki tego, co powierzchowne i przyjemne, zgodnie z mottem panem et circenses. Jezus jest w swojej Osobie spełnieniem tęsknoty za życiem Bożym w nas”.

– Ciało Syna Człowieczego to ciało Słowa, które przyjął Syn, naznaczone ranami ubiczowanego i ukrzyżowanego Chrystusa, przez które zostaliśmy uzdrowieni. Tajemnicę Osoby i misji Jezusa, który daje swoje ciało za życie świata, można zrozumieć tylko w Jego ofiarnej śmierci na krzyżu – mówił kardynał.

Eucharystia napełnia nas łaską

Na zakończenie odniósł się do tajemnicy Eucharystii. Opowiadając o niej, przypomniał słowa Soboru Watykańskiego II: „Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany, ustanowił Eucharystyczną Ofiarą Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy Kościołowi powierzyć pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania: sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości ucztę paschalną, w której pożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały”.

Odpowiadając na pytania kapłanów m.in. na temat Miłosierdzia Bożego i podstaw wiary podkreślił, że „Bóg jest autentycznym dawcą historii i tylko w Nim jest spełnienie, sens historii”.

– Człowiek jest istotą, która potrzebuje miłosierdzia. Trzeba pamiętać, że na końcu zwycięży miłość a nie przemoc – mówił kard. Müller.

KAI / mł

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Brant Pitre

Jezus i żydowskie korzenie Eucharystii to świeże spojrzenie na Ostatnią Wieczerzę opisaną z perspektywy tradycji judaizmu. Brant Pitre dzięki swojej dogłębnej wiedzy biblijnej odpowiada na kluczowe pytania: Jak wyglądała żydowska Pascha w czasach Jezusa? Dlaczego...

Skomentuj artykuł

Kard. Müller do księży: Jezus uwalnia nas ze złotej klatki tego, co powierzchowne i przyjemne
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.