Kardynał R. Marx nie zgadza się z krytycznym listem siedmiu biskupów do Watykanu

Kardynał R. Marx nie zgadza się z krytycznym listem siedmiu biskupów do Watykanu
(fot. Dieter Schmitt, Fulda DSC [GFDL or CC-BY-SA-3.0)
KAI / pk

W Kościele katolickim Niemiec doszło do poważnej różnicy zdań wokół udzielania komunii św. ewangelickim współmałżonkom katolików, co dotychczas nie było możliwe.

Przewodniczący episkopatu kard. Reinhard Marx krytycznie odniósł się do listu, jaki w tej sprawie wystosowało siedmiu spośród 25 tamtejszych biskupów diecezjalnych do Watykanu. Według gazety "Kölner Stadt-Anzeiger", sygnatariusze listu z arcybiskupem Kolonii kardynałem Rainerem Marią Woelkim na czele poprosili Watykan o pomoc, nie rozmawiając wcześniej o tym z przewodniczącym episkopatu.

7 niemieckich biskupów prosi Watykan o interwencję w sprawie Komunii dla protestantów>>

Według nich zaakceptowana głosami dwóch trzecich członków Konferencji Biskupów decyzja o dopuszczeniu w pojedynczych przypadkach do komunii małżonków różnych wyznań jest niezgodna z prawem kanonicznym. Z punktu widzenia autorów podejmując taką decyzję episkopat przekroczył swoje kompetencje, gdyż naruszył wiarę i jedność Kościoła katolickiego. Archidiecezja kolońska podała, iż sygnatariusze listu poprosili Watykan o wyjaśnienie, czy "o kwestii przyjmowania komunii św. przez współmałżonków niekatolickich może decydować krajowa konferencja biskupów czy też konieczna jest tu decyzja Kościoła powszechnego". Uważają oni, że w tak zasadniczej kwestii wiary i jedności Kościoła należy unikać specjalnych rozwiązań.

DEON.PL POLECA


Adresatami dokumentu są prefekt Kongregacji Nauki Wiary abp Luis Ladaria Ferrer i przewodniczący Papieskiej Rady Jedności Chrześcijan kard. Kurt Koch.

W liście do sygnatariuszy, przesłanym też do wiadomości wszystkich biskupów i do Watykanu, kard. Marx wyraził zdziwienie, że "mimo szczegółowego, nie wolnego od kontrowersji omówienia tej kwestii na zebraniu Niemieckiej Konferencji Biskupów i zaakceptowania jej przez znaczną większość członków episkopatu", w dalszym ciągu istnieją tak duże wątpliwości. Ponadto sygnatariusze listu skrytykowali projekt tekstu, który jeszcze nie jest ostateczny i może ulec modyfikacji przez propozycje zmian dokonanych przez biskupów.

Co do wątpliwości dotyczących treści listu arcybiskup Monachium i Fryzyngi stwierdził, że w swojej krytyce autorzy błędnie wyszli z założenia, iż małżeństwo mieszane wyznaniowo uważane jest za "gravis spiritualis necessitas" (trudne położenie duchowe). Tymczasem "stwierdzono jedynie, że ze wspólnego życia małżonków różnych wyznań" może w jednostkowych przypadkach wyniknąć "poważna potrzeba duchowa wspólnej komunii".

Dotychczas do komunii św. w Kościele katolickim mogą przystępować wyłącznie katolicy oraz członkowie Kościołów tradycji wschodniej związanych unią z Rzymem. W wyjątkowych przypadkach - np. w określonych trudnych sytuacjach - Eucharystię mogą też przyjąć protestanci. Katolicy natomiast nie mogą uczestniczyć w protestanckiej Wspólnocie Stołu Pańskiego.

Odnosząc się do zarzutu, że konferencja biskupów przekroczyła swe kompetencje, kard. Marx podkreślił, że "tłumaczono wielokrotnie i wyraźnie", iż oczywiście episkopat krajowy, a także biskup diecezjalny będą mogli obecnie "sformułować kryteria, zezwalające na udzielanie komunii św. chrześcijanom niebędącym w pełnej wspólnocie z Kościołem katolickim".

Trzystronicowy list do Watykanu podpisali - obok kard. Woelkiego - arcybiskup Bambergu Ludwig Schick oraz biskupi Konrad Zdarsa z Augsburga, Gregor Maria Hanke z Eichstättu, Wolfgang Ipold z Görlitz, Rudolf Voderholzer z Ratyzbony i Stefan Oster z Pasawy.

Ich list skrytykował także przewodniczący Centralnego Komitetu Katolików Niemieckich (ZdK) Thomas Sternberg. "Dziwi mnie takie zachowanie i wydaje mi się ono niesolidarnym" - napisał na Twitterze. "Czyż nie znamy wszyscy małżonków ewangelickich, którzy potwierdzają to, co my, katolicy, czcimy w Eucharystii? Czy nie jest to problem do rozwiązania duszpasterskiego na miejscu?" - zapytał retorycznie przewodniczący ZdK.

Natomiast kontestująca wiele elementów nauczania inicjatywa "Jesteśmy Kościołem" uważa, że list siedmiu biskupów do Watykanu stanowi dobry znak dla dialogu wewnątrzkościelnego i ekumenizmu. Zdaniem tej grupy godny ubolewania jest fakt, że mniejszość biskupów tak gwałtownie stara się zahamować widoczne znaki ekumenizmu.

Katoliccy biskupi Niemiec na swym wiosennym zebraniu w Ingolstadt w lutym br. postanowili, że w jednostkowych przypadkach będą chcieli umożliwić wspólny udział w komunii św. małżonkom różnych wyznań. Kard. Reinhard Marx oświadczył wówczas, że znaczna liczba małżeństw mieszanych stawia kapłanów przed "pilnym zadaniem duszpasterskim".

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Kardynał R. Marx nie zgadza się z krytycznym listem siedmiu biskupów do Watykanu
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.