KEP opublikowała tłumaczenie nowelizacji zapisów prawa kanonicznego o sankcjach za przestępstwa duchownych

KEP opublikowała tłumaczenie nowelizacji zapisów prawa kanonicznego o sankcjach za przestępstwa duchownych
Fot. depositphotos.com
PAP/ kb

W związku z podpisaniem przez papieża Franciszka motu proprio "Recognitum Librum VI", na mocy którego zmianie uległ kan. 695 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, Konferencja Episkopatu Polski opublikowała tłumaczenie Kodeksu, zawierające tę nowelizację.

We wtorek papież Franciszek podpisał list apostolski w formie motu proprio "Recognitum librum VI", na którego mocy zmienił się kan. 695 § 1 Kodeksu prawa kanonicznego. W związku z tą zmianą na stronie www.episkopat.pl zamieszczone zostało tłumaczenie kodeksu, zawierające tę nowelizację.

DEON.PL POLECANowelizacja zapisów prawa kanonicznego o sankcjach za przestępstwa duchownych

Obecnie kanon brzmi: "Zakonnik powinien być wydalony z instytutu z powodu przestępstw, o których mowa w kan. 1395, 1397 i 1398, chyba że – w przypadku przestępstw, o których mowa w kan. 1395 § 2-3 i 1398 § 1 – przełożony uważa, iż wydalenie nie jest bezwzględnie konieczne, a poprawę zakonnika, jak też przywrócenie naruszonej sprawiedliwości i naprawienie zgorszenia można wystarczająco osiągnąć w inny sposób. W tych przypadkach przełożony wyższy, zebrawszy dowody co do czynów i poczytalności, powinien zapoznać zakonnika, który ma być wydalony, z oskarżeniem i dowodami, dając mu możność obrony. Wszystkie akta podpisane przez przełożonego wyższego i notariusza, wraz z odpowiedziami zakonnika sporządzonymi na piśmie i podpisanymi przez niego samego, należy przesłać do najwyższego przełożonego".

Kanony wymienione w dokumencie mówią duchownym, który żyje w konkubinacie lub trwa w innym grzechu zewnętrznym przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu, wywołującym zgorszenie (kan. 1395), popełnił zabójstwo lub przemocą albo podstępem porywał lub przetrzymywał człowieka, okaleczał go, lub poważnie ranił (kan. 1397) oraz o duchownym, który popełnił przestępstwo przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z małoletnim, osobą niepełnosprawną umysłowo lub nakłania osobę małoletnią do "ukazywania się w sposób pornograficzny lub do uczestniczenia w rzeczywistych bądź symulowanych przedstawieniach pornograficznych" (kan. 1398).

Ponadto kan. 1398 mówi także o duchownym, który "wbrew dobrym obyczajom, nabywa, przechowuje, prezentuje lub rozpowszechnia, w jakikolwiek sposób i przy użyciu jakiegokolwiek narzędzia, pornograficzne wizerunki małoletnich lub osób, które na stałe używają rozumu tylko w ograniczonym zakresie".

Autorzy komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Episkopatu poinformowali, że zmiana wprowadzona przez papieża Franciszka była już uwzględniona w przyjętym 14 marca 2022 r. przez Konferencję Episkopatu Polski tekście przekładu Kodeksu, w przypisie do kan. 695 odwołującym się do konstytucji apostolskiej "Pascite gregem Dei".

Źródło: PAP / kb

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Antoni Dębiński

Publikacja jest omówieniem wkładu pracowników jurydycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego do nauki prawa, począwszy od chwili założenia Uczelni po współczesność.

Opracowanie obejmuje dwa rozdziały. Pierwszy z nich przedstawia dzieje nauki prawa kanonicznego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim,...

Skomentuj artykuł

KEP opublikowała tłumaczenie nowelizacji zapisów prawa kanonicznego o sankcjach za przestępstwa duchownych
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.