Skonfiskowany wywiad prymasa Wyszyńskiego

Skonfiskowany wywiad prymasa Wyszyńskiego
(fot. episkopat.pl / Instytut Prymasowski)

Teraz politycy chcą mieć „swoich" hierarchów. Im przyklaskują. Ich bronią. Często wiąże się to z wykluczaniem.

Różnej maści nacjonaliści biorą obecnie na swoje sztandary prymasa Wyszyńskiego. Pewnie cenią sobie jego umiłowanie Ojczyzny. Warto jednak pamiętać, że kard. Stefan Wyszyński bronił Kościoła przed wikłaniem go w politykę. Bronił go przed propagandą komunistów, ale i przed zakusami nacjonalistów Piaseckiego. Zresztą przyczynił się do umieszczenia pism Piaseckiego na indeksie ksiąg zakazanych. Natomiast wiele wskazuje na to, że Piasecki przyczynił się do skonfiskowania wywiadu, jakiego Wyszyński udzielił Turowiczowi dla „Tygodnika Powszechnego” w 1953 r. Nic dziwnego, skoro Prymas przedstawił tam takie tezy:

DEON.PL POLECA
Kościół poprzez ukształtowane sumienia może oddziaływać na sumienie rodziny, narodu, struktur zawodowych, gospodarczych, politycznych. Przekracza wszelkie granice i wszelkie więzi doczesne i polityczne. Próby wiązania Kościoła z orientacjami i ugrupowaniami sił „wskazują na brak poczucia rzeczywistości i wyobraźni katolickiej, która nie dostrzega niewspółmierności zadań”. Wszelkie bloki i ugrupowania polityczne nie mają żadnej analogii z Kościołem. Kościół nigdy nikomu nie zostawia w sporach politycznych mandatu do jego reprezentowania. Nie może „być ustawiony po jednej stronie, bo Kościół nie może w nikim z ludzi upatrywać swego wroga. Wobec każdego człowieka jest posłannikiem Bożym, każdemu ma opowiadać Dobą Nowinę, nie może więc do nikogo zamykać sobie drogi”. Nie zajmuje się organizowaniem życia gospodarczego i nie wiąże swojej misji z żadnym z ustrojów.

O tym mówił kard. Wyszyński jeszcze przed Soborem. Dlaczego więc, gdy papieże wypowiadają się w tym duchu, przeciwstawia się im Prymasa Tysiąclecia? Może chodzi o to samo, co wtedy, gdy go cenzurowano?

Pax Piaseckiego chciał Kościoła nie tylko zaangażowanego społecznie (czego oczekiwał i Prymas), lecz też popierającego władzę ludową (od czego Wyszyński się odżegnywał w imię wolności Kościoła, w praktyce wolności w wybieraniu biskupów). Władze PRL chciały mieć „swoich” biskupów. Apogeum tego kaptowania „swoich” było skłanianie ich do poparcia dla internowania kardynała.

Teraz politycy chcą mieć „swoich” hierarchów. Im przyklaskują. Ich bronią. Niestety często wiąże się to z wykluczaniem. A wtedy Kościół staje się mniej katolicki, czyli powszechny, a bardziej „patriotyczny”, czyli narodowy. Przerabialiśmy to.

Kard. Sarah podpisał właśnie dokument, poprzez który papież Franciszek wprowadza do Litanii loretańskiej trzy nowe wezwania: oprócz „Matko miłosierdzia” (już w Polsce) i „Matko nadziei” jeszcze „Wspomożenie migrantów” (Pomocy/Ulgo migrantów). To, jak będziemy się modlić, pokaże, jak wierzymy i jaki Kościół wyznajemy.

Tekst ukazał się również na łamach "Gazety Krakowskiej".

***

Polecamy lekturę książki "Prymas Stefan Wyszyński jako mistrz komunikacji" autorstwa ks. Roberta Nęcka.

"Cieszy więc fakt, że ks. prof. Robert Nęcek, kierownik Katedry Edukacji Medialnej z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie podjął się napisania i publikacji krótkiego, ale istotnego tekstu zatytułowanego „Prymas Stefan Wyszyński jako mistrz komunikacji. Analiza skonfiskowanego wywiadu prasowego. Katolicyzm w obliczu zagadnień współczesności" udzielonego red. Jerzemu Turowiczowi z zamiarem publikacji w „ Tygodniku Powszechnym".(...) Warto zatem podjąć się lektury tego tekstu. Dodatkowo dziękuję wydawnictwu Arsarti, które podjęło się wydania tej publikacji, wchodząc przez ten fakt w nurt promowania prymasowskiej myśli społecznej i medialnej"

Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński

Prymas Polski

Wojciech Polak

(fot. arsati.pl)(fot. arsati.pl)

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
ks. Robert Nęcek

Ksiądz dr Robert Nęcek znakomicie akcentuje istotę najważniejszego prawa społecznego – prawa do pracy. Obejmuje ono, jak postrzegał to Prymas Wyszyński, prawo do pracy w odpowiednich, godziwych warunkach, czyli pracy bezpiecznej i higienicznej za odpowiednim,...

Skomentuj artykuł

Skonfiskowany wywiad prymasa Wyszyńskiego
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.