Kościół czyni wszystko, aby chronić nieletnich

Kościół czyni wszystko, aby chronić nieletnich
Kościół czyni wszystko, aby chronić nieletnich (fot. KAI/ Marcin Mazur)
KAI / ad

„Kościół czyni wszystko, co w jego mocy, by nie dochodziło w przyszłości do molestowania seksualnego nieletnich” – stwierdził rzecznik prasowy Watykanu, ks. Federico Lombardi. Opublikował on notę poświęconą debacie, która od kilku tygodni toczy się na ten temat w Kościele w niektórych krajach europejskich.

Szef watykańskiego Biura Prasowego przypomina, że od kilku miesięcy Kościół w Irlandii i tamtejsze społeczeństwo zmaga się z poważnym problemem nadużyć seksualnych w instytucjach prowadzonych przez kościelne osoby prawne oraz popełnionych przez osoby fizyczne pełniące w Kościele odpowiedzialne funkcje, zwłaszcza kapłanów a w ich rozwiązanie zaangażował się Ojciec Święty, szczególnie biorąc udział w dwóch spotkaniach - najpierw z najwyższymi przedstawicielami episkopatu, a następnie ze wszystkimi biskupami ordynariuszami. Ponadto papież przygotowuje list na ten temat do Kościoła w Irlandii.

Ks. Lombardi zauważa, że w ostatnich tygodniach debata na temat seksualnego wykorzystywania nieletnich toczy się też w Kościele niektórych krajów Europy Środkowej (Niemcy, Austria, Holandia). Podkreśla, że główne zaangażowane w tę sprawę instytucje kościelne (niemiecka prowincja jezuitów w przypadku Kolegium Canisius w Berlinie, episkopaty Niemiec, Austrii, Holandii) podjęły tę sprawę w odpowiednim czasie i zdecydowanie. Zwraca uwagę, że pragną one przejrzystości i w pewnym sensie przyspieszyły pojawienie się problemu, zachęcając ofiary, by mówiły na ten temat nawet, kiedy chodziło o przypadki, które miały miejsce dawno temu.

Włoski jezuita wyraża uznanie, dla tych działań, gdyż jak zaznacza, słusznym punktem wyjścia jest uznanie tego, co się wydarzyło, troska o ofiary oraz konsekwencje czynów popełnionych wobec nich. „Istniejące już czy nowe `wytyczne` postępowania Kościoła w tej dziedzinie powinny skupić się na strategii zapobiegania takim przestępstwom, aby w przyszłości takie smutne zdarzenia nie mogły się powtórzyć” - uważa o. Lombardi.

Rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej zaznacza, że wspomniane fakty mobilizują Kościół do wypracowania właściwych odpowiedzi, które powinny być włączone w kontekst i szerszą problematykę, dotyczącą ochrony dzieci i młodzieży przed wykorzystywaniem seksualnym w społeczeństwie. Zgadza się, że błędy w instytucjach kościelnych oraz popełnione przez osoby odpowiedzialne są szczególnie naganne, biorąc pod uwagę odpowiedzialność edukacyjną i moralną Kościoła. Zauważa jednak, że wszyscy ludzie obiektywni i dobrze poinformowani wiedzą, że problem jest znacznie szerszy, a skupienie się jedynie na oskarżeniach Kościoła prowadzi do zniekształcenia perspektywy.

Szef watykańskiego Biura Prasowego wyraża uznanie dla inicjatyw niemieckiego Ministerstwa ds. Rodziny, i zwołanie „okrągłego stołu” w celu rozwiązania problemu w perspektywie ogólnej. Zaznacza, iż Kościół pragnie w niej uczestniczyć, ufając że jego bolesne doświadczenie może być pożyteczne dla innych. Przypomniał uznanie z jakim konstruktywną postawę niemieckiego Kościoła przyjęła kanclerz, pani Angela Merkel.

Ks. Lombardi przypomina, że Kościół choć żyje w społeczeństwie obywatelskim posiada właściwe sobie specyficzne ustawodawstwo kanoniczne, odpowiadające jego naturze duchowej i sakramentalnej. Kościelne postępowanie sądowe i karne ma inną naturę (nie przewiduje grzywny lub kary pozbawienia wolności, natomiast może orzec zakaz wykonywania posługi, pozbawienie praw w Kościele itd.). W obrębie prawa kanonicznego przestępstwo nadużycia seksualnego wobec nieletnich zawsze uważano za jedno z najcięższych, co nieustannie podkreślały normy kanoniczne, a w szczególności list Kongregacji Nauki Wiary „De delictis gravioribus” z 2001 r., który czasami jest niewłaściwie podawany jako przyczyna „kultury milczenia”. „Każdy, kto zna i rozumie, o co w nim chodzi, wie, że był to decydujący sygnał by przypomnieć biskupom o powadze problemu oraz prawdziwy impuls do rozwoju wytycznych w celu jego rozwiązania” – stwierdza rzecznik Watykanu.

Ks. Lombardi nie neguje trudności jakie przeżywa obecnie Kościół. „W ich obliczu należy uczynić wszystko, co możliwe, aby w ostateczności osiągnięto także dobro – zapewnienie lepszej ochrony dzieci i młodzieży w Kościele w społeczeństwie a także oczyszczania samego Kościoła” – stwierdza rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Kościół czyni wszystko, aby chronić nieletnich
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.