Kościół dopuszcza osoby z niepełnosprawnością intelektualną do wszystkich sakramentów poza małżeństwem i kapłaństwem

Kościół dopuszcza osoby z niepełnosprawnością intelektualną do wszystkich sakramentów poza małżeństwem i kapłaństwem
Fot. depositphotos.com
PAP / tk

Zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego osoby z poważną niepełnosprawnością intelektualną mają dostęp do wszystkich sakramentów, poza kapłaństwem i małżeństwem - powiedziała Anna Mielecka, specjalistka od katechezy specjalnej.

Dyrektorium katechetyczne wskazuje, że osoba, niezależnie od jej ograniczeń, jest zdolna do wzrostu w świętości. Mielecka zaznaczyła, że spadek uczniów uczęszczających na katechezę specjalną jest zdecydowanie mniejszy, niż na tradycyjną katechezę.

DEON.PL POLECA
- Wielu rodziców uznaje lekcje religii za kolejne zajęcia w szkole niemające tak mocnego odniesienia do sfery sacrum. Obserwujemy to zwłaszcza na początku szkoły podstawowej. Sytuację weryfikuje dopiero czas pierwszych komunii świętych, kiedy pytamy rodziców, czy chcą, żeby ich dziecko przystąpiło do sakramentu i decydują się na aktywną pomoc w jego przygotowaniu. Pojawiają się wówczas różne odpowiedzi. Czasami rodzice nie chcą, aby ich dziecko przystąpiło do pierwszej komunii św., ale proszą, aby mogło dalej uczestniczyło w katechezie w szkole - powiedziała Mielecka.

Wyjaśniła, że "zainteresowanie Bogiem, czy szeroko rozumianą sferą sacrum u osób z niepełnosprawnością umysłową zależy od wpływu najbliższych - niekoniecznie rodziców, często dziadków czy osób znaczących wśród znajomych".

Niepełnosprawność a sakramenty

- W szkole, gdzie pracuję, mamy np. ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, który przyszedł, jako człowiek nieochrzczony, ponieważ rodzice chcieli dać mu wybór, jako dorośnie. Mimo to sam chciał chodzić na religie i prosił o możliwość przystąpienia do sakramentów, więc rodzice wzięli na siebie trud przygotowania go chrztu św. i pierwszej komunii św. Obecnie mocno demonstruje swoją wiarę np. pokazując krzyżyk na szyi - wskazała Mielecka.

Pytana, które prawdy wiary, osoby z niepełnosprawnością intelektualną najszybciej są w stanie przyjąć, powiedziała, że "Bóg jest Miłością" oraz że jest ich przyjacielem.

- W pracy z osobami z głębszą niepełnosprawnością intelektualną kładziemy bardzo duży nacisk na budowanie relacji, tworzenie klimatu życzliwości i przyjaźni. To przekłada się później na ich postrzeganie więzi z Bogiem - wyjaśniła. - Moi uczniowie potrafią np. powiedzieć, że rozmawiają z Bogiem, jak z przyjacielem, co nazywają modlitwą - dodała.

Podkreśliła, że zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają dostęp do sakramentów: chrztu św., spowiedzi, eucharystii oraz do bierzmowania i sakramentu namaszczenia chorych. W przypadku mniejszej niepełnosprawności intelektualnej pod pewnymi warunkami osoby mogą zawrzeć także sakrament małżeństwa.

W Polsce na poziomie diecezjalnym istnieją duszpasterstwa dla osób z niepełnosprawnością. Są również wspólnoty, m.in. Ruch Wiara i Światło oparty na pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, utworzony przez Marie-Hélene Mathieu i Jean Vaniera czy Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych.

Źródło: PAP / tk

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Piotr Jordan Śliwiński OFMCap

Ksiądz Józef Tischner powiedział kiedyś, że nie lubi się spowiadać. To chyba powszechne doświadczenie, bowiem nikt z nas nie lubi opowiadać o własnych grzechach i słabościach. Wyznanie grzechów czyni Sakrament Pojednania najtrudniejszym spomiędzy wszystkich spotkań...

Skomentuj artykuł

Kościół dopuszcza osoby z niepełnosprawnością intelektualną do wszystkich sakramentów poza małżeństwem i kapłaństwem
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.