Ksiądz Isakowicz-Zaleski publikuje wstrząsający list ws. nadużyć i zaniedbań w archidiecezji krakowskiej

Ksiądz Isakowicz-Zaleski publikuje wstrząsający list ws. nadużyć i zaniedbań w archidiecezji krakowskiej
(fot. facebook.com // Ryszard Hołubowicz / CC BY-SA 4.0)
2 miesiące temu
facebook.com/Odbudujmy.wspolnie.dom.bozy / DEON.pl / "Gazeta Wyborcza" / kk

Ks. Isakowicz-Zaleski upublicznił list, który miał wręczyć kard. Dziwiszowi w 2012 roku. Opisuje w nim liczne przypadki wykorzystywania seksualnego i homoseksualizmu wśród prominentnych duchownych archidiecezji krakowskiej.

List ukazuje się teraz w związku z ujawnioną sprawą z Międzybrodzia Bialskiego. Ks. Wodniak, wieloletni proboszcz parafii, molestował p. Janusza Szymika. O sprawie w 2008 roku dowiedział się ks. Isakowicz-Zaleski i poinformował o niej kardynała Dziwisza. Po publikacjach Onet.pl kardynał Dziwisz stwierdził, że oskarżanie go o zaniedbania związane z pedofilią w Kościele to akcja inspirowana przez ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego.

"Publikując dziś ten list, wykropkowałem nazwiska księży i osób świeckich oraz nazwy parafii. Za wyjątkiem sprawy opisanej w pkt 1., bo jest ona z mediów powszechnie znana. We wręczonym oryginale żadnych wykropkowań oczywiście nie było. Adresat mógł więc zapoznać się ze wszystkimi szczegółami, także z wielostronicowymi załącznikami. Jednak nie podjął działań" - pisze ks. Isakowicz-Zaleski. Twierdzi, że list przekazał osobiście kardynałowi w 2012 roku.

Kard. Dziwisz zaznaczył we wtorek, że wyraża ubolewanie "wobec ogromnej krzywdy, która została wyrządzona Panu Januszowi Szymikowi i kieruję do niego wyrazy szczerego współczucia". Zamierza "rzetelnie wyjaśnić zaistniałą sytuację".

Poniżej prezentujemy treść listu ks. Isakowicza-Zaleskiego do kard. Dziwisza:

Gliwice - Radwanowice, 24 kwietnia 2012 r.

Eminencjo,

Najdostojniejszy Księże Kardynale!

W nawiązaniu do problemów omawianych na ostatniej Radzie Kapłańskiej przedstawiam kilka spraw, które wpłynęły do mnie tak po opublikowaniu poprzednich książek, jak i obecnego wywiadu-rzeki. Nie są to jednak wszystkie sprawy, gdyż inne, niemniej trudne, wymagają dodatkowego opracowania.

1/ Cztery lata temu napisał do mnie p. Janusz Szymik, b. ministrant i lektor z Międzybrodzia Bialskiego, który w załączonym liście opisuje molestowanie seksualne jakiego wobec niego w latach 1986 – 1989 dopuścił się ks. Jan Wodniak, ówczesny kapłan archidiecezji krakowskiej i b. kapelan poprzedniego metropolity krakowskiego. Vide: załącznik nr. 1.

Rozmawiałem osobiście z autorem listu w obecności jego żony i wujka, którzy potwierdzili opisywane zdarzenia. Niestety ordynariusz bielsko-żywiecki J. E. Ks Bp Tadeusz Rakoczy, do którego zwracała się rodzina, nie rozwiązał tego problemu. W chwili obecnej grozi to postawieniem zarzutu o tuszowanie przez władze kościelne stosunków homoseksualnych, które podwładny im duchowny (nadal urzędujący proboszcz) utrzymywał z osobą nieletnią.

O sprawie tej wspomniałem w ostatniej publikacji na str. 116, ale nie podałem żadnych danych personalnych. Podobnie postąpiłem w książce „Księża wobec bezpieki”, choć w IPN znajdują się wiarygodne dokumenty dotyczące ks. Wodniaka, który przez kilka lat był zarejestrowany jak tajny współpracownik o ps. „Janek”.

Nawiasem mówiąc, poprzez stronę internetową dostałem szereg innych informacji o „nadmiernym zainteresowaniu” ks. Wodniaka innymi młodymi chłopcami.

2/ Kolejna sprawa, opisana także na str. 116, dotyczy ks. dr …………….. Kapłan ten wprawdzie jako kandydat na tajnego współpracownika o ps. „Rektor” nie podjął współpracy z SB, ale jego obfita teczka także przechowywana jest w archiwach w IPN. W teczce tej znajdują się opisy tak jego relacji ze środowiskiem krakowskich homoseksualistów, jak i niektórych lubieżnych czynów. Spełniając prośbę Waszej Eminencji, aby nie opisywać spraw homoseksualnych, sprawę tę pominąłem w książce „Księża wobec bezpieki”. Dzisiaj jednak tego żałuję, bo ów duchowny, czując się całkowicie bezkarny (publicznie podkreśla przyjaźń z Waszą Eminencją), dopuścił się kolejnych niegodnych rzeczy.

Poświadczyć o tym może małżeństwo …………………, których nastoletni syn był molestowany przez owego duchownego. Zwracali się oni z tą sprawą do J. E. Ks. Bp Jana Szkodonia, ale sprawa także nie została właściwie rozwiązana, a ks. ……………… po kilku miesiącach przerwy został ponownie mianowany proboszczem, tym razem w ……………….. Wspomniani małżonkowie są ludźmi wiarygodnymi i prawymi, mocno zaangażowanymi w życie Kościoła. Dlatego też, pomimo poranienia tą sprawą, są oni gotowi osobiście spotkać się z Waszą Eminencją. Podaje ich adres: ……….., ul. …………… tel. ……………….

Świadkiem postępowania wspomnianego proboszcza może być także s. ………….., która przez wiele lat pracowała w tej parafii.

3/ W IPN znalazłem wiele innych akt, które dotyczą księży-homoseksualistów, w tym kilku z naszej archidiecezji. Dotarłem także do akt operacji „Sadzawka”, która dotyczyła penetracji środowiska homoseksualnego, koncentrującego się wokół łaźni rzymskiej na ul. św. Sebastiana w Krakowie. Osobną sprawa są akta operacji „Hiacynt”, która w związku z pojawiającym się w Polsce pierwszymi przypadkami choroby AIDS, objęła w latach 80-tych czynnych homoseksualistów. Do teczek tych mają dostęp także dziennikarze i historycy świeccy.

Najbardziej rażącym przypadkiem jest sprawa ks. infułata ……………….., o którego skłonnościach dwukrotnie już informowałem ustnie Waszą Eminencję. Duchowny ów po ujawnieniu swoich kontaktów homoseksualnych z chłopcami z Ochotniczych Hufców Pracy, został zarejestrowany przez SB jako tajny współpracownik o ps. „Junak”. Współpracę wprawdzie zerwał na samym początku, ale materiały o nim były nadal zbierane przez bezpiekę. Tak w czasie jego pobytu w Krakowie, jak i w Rzymie. W materiałach tych znajdują się m.in. zeznania jego partnerów seksualnych.

Poprzez jeden z klubów „Gazety Polskiej” otrzymałem także list od jednego z księży, który przedstawił się z imienia i nazwiska, a który opisał postępowanie ks. ………… w ostatnich latach. W liście tym autor wyraża zdziwieni, że osoba o takiej przeszłości została mianowana szefem komisji historycznej przy beatyfikacji Jana Pawła II, a obecnie także postulatorem w procesie beatyfikacyjnym ks. ……………………..

Jeżeli chodzi o akta księży-homoseksualistów, to dotyczy to także ks………………., którego ostatnio Wasza Eminencja mianował kapelanem Szkoły Podstawowej z Internatem dla Dzieci ………………………...

4/ Przed paroma laty Wasza Eminencja dwukrotnie pytał mnie, czy ks. ……………… jest homoseksualistą. Dziś kapłan ten nie żyje. Jednak w tych dniach jeden z jego kolegów napisał do mnie. Cytuję:

„Zwracam się do Księdza w sprawie śp. ks. ………………, mojego kolegi seminaryjnego, którego ciało znaleziono w …………………... Miał zaledwie ……… lat. Był "odmienny", ale do tego stanu doprowadził go ksiądz ………………., dyrektor ………………., ksywa "Playboy" …………….. Ks. …………. wyjechał do…………, bo miał tego dość. Chciał jednak wrócić. Zginął w dziwnych okolicznościach. Na nekrologu napisano "zmarł nagle". Cała prawa została zatuszowana.”

Co do zachowań ks. dyrektora ………………, to sprawy te są tak powszechne znane, że z mojej strony nie wymagają dodatkowych informacji. Z pewnością wszystko to ta wcześniej czy później „pęknie” jak nabrzmiały wrzód.

5/ Zwróciła się do mnie także jedna z rodzin krakowskich, która przedstawiła dodatkowe informacje na temat śp. ks. …………….. Chodzi o jego ekscesy homoseksualne i defraudacje finansowe oraz o ich tuszowanie przez tzw. lobby gejowskie. Na razie nie mogę podać Waszej Eminencji bliższych szczegółów.

6/ Inną sprawą, choć wprost nie będącą związaną z naszą archidiecezją, jest seria samobójstw księży, które miały miejsce w sąsiedniej diecezji w Tarnowie, wchodzącej w skład metropolii krakowskiej. Vide: załączniki nr 2 i 3. Przed paroma dniami dostałem nowy list z informacją o kolejnym, ósmym już samobójstwie, Vide: załącznik nr 4.

Mam bezpośredni kontakt z autorami tych listów, którzy zarzucając tak Waszej Eminencji jako metropolicie krakowskiemu, jak i nuncjuszowi papieskiemu, brak odpowiednich działań, przekazali te materiały do „Gazety Polskiej”. Pisałem już o tym w swoim felietonie pt. „Nie zamiatać pod dywan”, opublikowanym 8 listopada 2011 r. Mam też zamiar napisać o tym w kolejnych felietonach oraz w przygotowywanej nowej publikacji książkowej.

7/ Kolejna sprawa dotyczy godnego pożałowania postępowania ojców …………….. Vide: załącznik nr 5, który jest kopia listu wysłanego do Waszej Eminencji. Oprócz tego dostałem listy od ośmiu innych osób, które czują się pokrzywdzone przez zakonników z ………….. Sprawa na pewno będzie miała dalszy ciąg, bo pokrzywdzeni są mocno zdeterminowani.

Eminencjo, Najdostojniejszy Księże Kardynale, jak wspomniałem na wstępie, jest to zaledwie część spraw, które dotyczą archidiecezji krakowskiej. Pozostałe przygotuję w terminie późniejszym.

Z kolei sprawy, które dotyczą innych diecezji lub zakonów prześlę do nuncjusza papieskiego w Warszawie i przewodniczącego Episkopatu Polski. Jest ich tak dużo, że poprosiłem jedną z kancelarii adwokackich, do której mam zaufanie, o ich skatalogowanie i opracowanie.

Z wyrazami czci i szacunku

Szczęść Boże!

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

- pięć załączników

 

***

Centrum Ochrony Dziecka uruchomiło specjalny adres mailowy: pomoccod@ignatianum.edu.pl skierowany do osób dotkniętych wykorzystaniem seksualnym w dzieciństwie lub młodości w środowisku kościelnym. Napisz, jeśli poszukujesz pomocy.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Adam Żak SJ
16,14 zł
26,90 zł

Rozliczenie z problemem pedofilii w polskim Kościele

Ujawnienie skali wykorzystywania seksualnego nieletnich przez osoby duchowne wstrząsnęło Kościołem w Polsce i na świecie. Reakcje hierarchów były skrajne: od lęku przed ujawnieniem długo skrywanej prawdy po chęć...

Skomentuj artykuł

Ksiądz Isakowicz-Zaleski publikuje wstrząsający list ws. nadużyć i zaniedbań w archidiecezji krakowskiej
Komentarze (16)
MB
~Maria Bielińska
19 września 2020, 08:59
Ten cały Dziwisz to farbowany lis
PN
~Paweł Niemiec
22 września 2020, 10:06
Bp Dziwisz niestety cofnął polski Kościół do średniowiecza, relikwie, odpusty, czary-mary..
KP
~katolik pomniejszego płazu
18 września 2020, 11:58
ale jak to? wątki pedofilskie z homoseksualnymi się mieszają a na Deonie święte oburzenia zamiast "naukowej" analizy?
MM
Monika Monika
17 września 2020, 16:12
Polecam książkę Martela "Sodoma". Wstrząsająca. I nie wydaje się przesadzać - weryfikowałam jego informacje z prasą międzynarodową. Niestety, obraz upadku KK.
KS
Konrad Schneider
18 września 2020, 09:12
Potwierdzam. Ja sie jeszcze po tej ksiazce nie do konca pozbieralem...
A4
Akwizytor 41
16 września 2020, 22:16
Gwiazdy spadają na ziemię. Polecam książkę "Chrześcijaństwo po prostu " C.S Lewisa.
JK
Jacek K
16 września 2020, 19:36
Czuję się oszukany przez kardynała Dziwisza. To wszystko jest bardzo przykre. W historii Kościoła zdarzały się dużo gorsze sytuacje, a nadal trwamy.
TS
~Tomasz Szczeciński
16 września 2020, 18:57
Redakcjo! Celowo blokujesz komentarze? Cenzura? Szok!
IK
~Ironiczny komentarz Gdyby ktoś coś....
16 września 2020, 17:01
Do komentarza pani Moniki można dodać, że Ks. Tadeusz Isakowicz-Zalesk to oczywiście zdrajca i czarna owca....
MarzenaD Kowalska
MarzenaD Kowalska
16 września 2020, 16:54
Dopóki nasi biskupi nie zobaczą, jak sami przyczynili się do tego kryzysu w naszym Kościele, to nie ma szans na zmianę, równia w dól będzie :( Postawa kard. Dziwisza jest obrzydliwa, to zakłamanie, udawanie, pozorowanie. Wiem jedno: lawendowe zapachy szkodzą.
AW
~Adam Warycha
16 września 2020, 15:20
No jak tam "doskonale poinformowany o tym co się dzieje w Polsce" Papieżu? Nadal nie będzie żadnej reakcji? Jeśli czyta to któryś z biskupów to mam dla Was wiadomość: zostawiliście nas, zawiedliście nas. Mieliście być opiekunami, ojcami a okazało się, że tolerowaliście zło, które działo się nam. Stan świecki i pustelnia czekają.
PP
~Piotr Piotr
16 września 2020, 14:47
Słowa Dziwisza z wczoraj z DEONU: "Ponadto, po sprawdzeniu w odpowiednich rejestrach kurialnych, okazało się, że nie ma tam żadnego śladu korespondencji od kogokolwiek do mnie w tej kwestii" Bez komentarza .....
TS
~Tomasz Szczeciński
16 września 2020, 14:10
Ks. TADEUSZU! Ogromne podziekowania za to co ksiadz czyni! Odwaga Ksiedza jest wręcz szalona! Idzie Ksiadz za Panem Jezusem i widać to z Ewangelii ksiadz czerpie siłę i moc do walki ze zlym! Proszę się nie poddawać!
MK
~Monika Krukowska
16 września 2020, 12:01
No właśnie.... Jak teraz wygląda Eminencja, Najdostojniejszy Ksiądz Kardynał? Powinien być pozbawiony wszelkich godności, usunięty z kapłaństwa, niech żyje jak zwykły człowiek. To wszystko woła o pomstę do nieba!
AJ
~Angelika Jakaśtam
17 września 2020, 15:16
Na taczkach "najdostojniejszego" kardynała i innych duchownych do niego podobnych zachowaniem,zgorszeniem, bezdusznością szczególnie w opisywanych sprawach i tych które światła dziennego dotąd nie ujrzały!!!...
RW
~romek wojtkowski
17 września 2020, 21:46
Przede wszystkim co by się nie stało trzeba stanąć w prawdzie , przyznac się nie dałem rady proszę o wybaczenie, to też nie są latwe sprawy słowo przeciwko słowo , kłamstwa niedomowienia tajemnice, fałszywe pomówienia ataki antyklerykalow, ale też lawendowe mafia , tak naprawdę wszyscy to kryli zarówno czarni jak i czerwoni bo nikomu nie było interes to ujawniać , teraz masoneria chcę rozprawić się z resztkami kościoła i jedzie z pedofilia.

Skomentuj artykuł

Ksiądz Isakowicz-Zaleski publikuje wstrząsający list ws. nadużyć i zaniedbań w archidiecezji krakowskiej
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.