Kto zostanie Piotrem XXI? Wybory patriarchy Ormiańskiego Kościoła Katolickiego odbędą się w Rzymie

Kto zostanie Piotrem XXI? Wybory patriarchy Ormiańskiego Kościoła Katolickiego odbędą się w Rzymie
Patriarcha Grigor Petros XX Ghabroyan zmarł 25 maja 2021 r. (fot. YouTube/Cilicia TV)
KAI/mk

Ormiańscy biskupi katoliccy zbiorą się w Rzymie, aby podjąć próbę wybrania patriarchy Kościoła, następcy Piotra XX. Nie udało się tego dokonać na pierwszym posiedzeniu w Libanie.

Grigor Petros XX Ghabroyan zmarł  25 maja br. Pierwsze posiedzenie zwołanego specjalnie dla wyboru jego następcy Synodu Biskupów Ormiańskiego Kościoła katolickiego odbyło się w dniach 22 czerwca - 7 lipca w Bzommar koło Bejrutu i nie doprowadziło do wyboru patriarchy. Ponowna próba odbędzie się w Rzymie. Spotkanie ormiańskich biskupów rozpocznie się 20 września. Taką informację watykańskiej agencji misyjnej Fides przekazał ormiańskokatolicki arcybiskup Aleppo Butros Marayati, który jako najstarszy sakrą biskup w tym Kościele jest jego administratorem (tymczasowym zwierzchnikiem).

73-letni arcybiskup zwrócił uwagę, że w ciągu 15 dni obrad żaden spośród 12 hierarchów, którzy wzięli udział w tym posiedzeniu, nie zdołał uzyskać dwóch trzecich głosów, niezbędnych do uznania ważności wyboru. W tej sytuacji, zgodnie z postanowieniami Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich (KKKW), obrady Synodu przerwano, a całą sprawę przekazano papieżowi.

“Obecnie znów się zbierzemy, tym razem 20 września w Papieskim Kolegium Ormiańskim w Rzymie, najpierw na dwudniowe rekolekcje, a następnie 22 września rozpocznie się zgromadzenie synodalne w celu wybrania nowego patriarchy, któremu będzie przewodniczył kard. Leonardo Sandri, prefekt Kongregacji Kościołów Wschodnich” – oznajmił administrator Kościoła.

W sprawie procedur wyboru patriarchów kanon 72 KKKW w pierwszym podpunkcie głosi, że “jest wybrany ten, kto uzyskał dwie trzecie głosów, chyba że prawo partykularne stanowi, iż po odpowiedniej liczbie głosowań, przynajmniej trzech, wystarczy bezwzględna większość głosów [możliwość ta obecnie nie jest brana pod uwagę w prawie partykularnym Kościoła ormiańskokatolickim - KAI] i wybory zostają zakończone, zgodnie z normą Kanonu 183, §3 i 4”.

DEON.PL POLECA

Drugi podpunkt tegoż kanonu 72 wyjaśnia, że “jeśli wybory nie zakończyły się w ciągu 15 dni od rozpoczęcia Synodu Biskupów Kościoła Patriarszego, sprawę przekazuje się Biskupowi Rzymu”.

Gdyby także najbliższy Synod Wyborczy Kościoła ormiańskokatolickiego (który ma rangę patriarchatu) ponownie znalazł się w sytuacji nierozstrzygniętej, pozytywny wynik takiego zgromadzenia będzie zapewniony dzięki zastosowaniu pewnych ustępstw prawnych, które po określonej liczbie bezowocnych głosowań pozwolą wybrać na patriarchę tego kandydata, który zgromadzi bezwzględną większość (połowa plus jeden) oddanych głosów.

Gdyby impas wyborczy miał się utrzymywać, patriarchą zostanie ten kandydat, który zdobędzie większość względną. Gdyby wreszcie głosy biskupów skupiły się dokładnie po równo na dwóch hierarchach, wówczas głową Kościoła zostanie biskup starszy sakrą.

Ormiański Kościół Katolicki istnieje od połowy XVII wieku, a duży wkład w jego powstanie mieli Ormianie polscy, żyjący na naszych ziemiach od XIII wieku. Rangę patriarchatu ma od 1740 r. Dziś liczbę jego wiernych, żyjących w większości na Bliskim Wschodzie, w Europie oraz w Ameryce Południowej i Północnej, ocenia się na ok. 750 tysięcy.

Dla podkreślenia więzi łączących katolików ormiańskich z Rzymem i następcą św. Piotra, każdy patriarcha dodaje do swego imienia biskupiego, jakie nosił przed wyborem, imię Piotr (Bedros lub Petros po ormiańsku) z kolejnym numerem. Przyszły nowy zwierzchnik po wyborze będzie Piotrem XXI.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
ks. Marek Starowieyski

Chrześcijanie na Bliskim Wschodzie: ormianie, koptowie, gruzini, maronici, syro-malabarczycy i inni, to temat niemalże nieobecny w Polsce, a co za tym idzie – niezrozumiany. Często nie spodziewamy się nawet, jak ogromne bogactwo kulturowe i liturgiczne...

Skomentuj artykuł

Kto zostanie Piotrem XXI? Wybory patriarchy Ormiańskiego Kościoła Katolickiego odbędą się w Rzymie
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.