Kuria wydała komunikat ws. księdza błogosławiącego wodę na odległość

Kuria wydała komunikat ws. księdza błogosławiącego wodę na odległość
(fot. Dimitri Conejo Sanz / cathopic.com)
diecezja.siedlce.pl / kk

Kuria diecezji siedleckiej wydała komunikat w sprawie ks. Adama Skwarczyńskiego. Ks. Skwarczyński głosił błędne nauczanie i egzorcyzmował bez misji kanonicznej.

Poniżej publikujemy treść komunikatu:

W związku z licznymi zapytaniami, wątpliwościami i zarzutami kierowanymi do Kurii Diecezjalnej Siedleckiej przez wiernych świeckich i osoby duchowne w związku z działalnością i nauczaniem Ks. dr. Adama Skwarczyńskiego, kapłana Diecezji Siedleckiej, Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda dnia 16 grudnia 2019 r. powołał specjalną Komisję do zbadania i oceny teologicznej tej kwestii.

Na podstawie przedstawionego protokołu z prac Komisji z dnia 31 stycznia br., kierując się dobrem duchowym wiernych, Biskup Siedlecki w dniu 9 marca br. przedstawił Ks. dr. Adamowi Skwarczyńskiemu opinię Komisji teologicznej i wręczył dekret, w którym nakazał Ks. Adamowi zaprzestania:

  1. nauczania, także w Internecie i przez publikacje drukowane, błędnej nauki Księdza Adama o Paruzji, a zwłaszcza: że Paruzja jest „wydarzeniem środkowym”, a nie ostatecznym „na końcu świata”, że przyjście Chrystusa ma się dokonać „za naszych dni” co domaga się od wiernych kosztownego, zwłaszcza materialnego, zaopatrzenia się na 3 dni ciemności a także propagowania idei 25 lat szczęśliwości nowych ludzi po „trzech dniach ciemności”. Jednocześnie Ks. Adam został zobowiązany do usunięcia materiałów z nauczaniem ze stron internetowych oraz jakiegokolwiek publikowania, także w Internecie, bez wyraźnego pozwolenia Biskupa Siedleckiego.

  2. magicznego błogosławienia wody „na odległość”;

  3. ezgorcyzmowania opętanych ze względu na brak misji kanonicznej od biskupa diecezjalnego.

Ponadto Biskup Siedlecki nie wyraził zgody na dalsze prowadzenie przez Ks. dr. Adama Skwarczyńskiego „poradni życia duchowego”, która mieściła się w jego domu w Rakowcu k. Siedlec oraz gromadzenia się wiernych na Eucharystii w prywatnej kaplicy  Ks. Adama.

Ks. dr Adam Skwarczyński przyjął decyzję Księdza Biskupa i zobowiązał się do jej przestrzegania. Jednocześnie został poinformowany, że w przypadku niezastosowania się do powyższych nakazów zostaną mu wymierzone kary przewidziane przez prawo kanoniczne.

Ks. dr Jerzy Duda

Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa

Kurii Diecezjalnej Siedleckiej

Siedlce, dnia 10 marca 2020 r.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Wacław Oszajca SJ, Damian Jankowski

Czasem trzeba stracić wiarę, by uwierzyć naprawdę

Wiara przestała być czymś oczywistym. Kościół przechodzi kryzysy, mierząc się z dramatem wykorzystania seksualnego oraz licznymi problemami związanymi z klerykalizmem, celibatem i skostniałymi strukturami, które niszczą wspólnotę. Czy...

Skomentuj artykuł

Kuria wydała komunikat ws. księdza błogosławiącego wodę na odległość
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.