Nagrody im. ks. Stanisława Musiała SJ

Zobacz galerię
Nagrody im. ks. Stanisława Musiała SJ
ks. Stanisław Musiał SJ
Akademia Ignatianum/ przymierze.krakow.pl

Kustosz Muzeum Narodowego w Krakowie Anna Lebet-Minakowska i duszpasterz w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, ks. dr Manfred Deselaers, zostali tegorocznymi laureatami Nagrody im. ks. Stanisława Musiała .

Jest ona przyznawana za zasługi na rzecz pojednania polsko-żydowskiego i chrześcijańsko-żydowskiego.

Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się w czwartek 1 marca w Akademii Ignatianum w Krakowie.

Kustosz w Muzeum Narodowym w Krakowie, Annę Lebet-Minakowską, autorkę serii wykładów pt. ,,Judaizm: poznać znaczy zrozumieć", wyróżniono za twórczość intelektualną i popularyzatorską ,,pozwalającą zrozumieć tradycję żydowską i chrześcijańską oraz ich wzajemne oddziaływanie".

Natomiast ks. dr. Manfreda Deselaersa, katolickiego księdza z niemieckiej diecezji Akwizgran, duszpasterza w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, doceniono za inicjatywy społeczne ,,promujące dialog chrześcijańsko-żydowski i pracę na rzecz pojednania polsko-żydowsko-niemieckiego u progu Auschwitz".

DEON.PL POLECA

 

Anna Lebet-Minakowska jest kustoszem w Muzeum Narodowym w Krakowie oraz organizatorką serii wykładów "Judaizm - poznać znaczy zrozumieć", które prowadzi od około dziesięciu lat. Wykłady odbywają się w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie i gromadzą wielu zainteresowanych tematyką żydowską i relacjami żydowsko-chrześcijańskimi. Przykładowe tematy wykładów to: Między judaizmem a chrześcijaństwem - Święto Paschy - MNK (2003), Polin - “tu odpoczniesz". Wobec sąsiadów - swoi czy obcy? - MNK(2006), Wystrój synagogi a wystrój kościoła. Podobieństwa i różnice - MNK (2007), Święta żydowskie i święta chrześcijańskie. Podobieństwa i różnice - MNK (2007), Żydzi - polscy", czy polscy Żydzi? - MNK (2007), Życie codzienne w przedwojennych polskich sztetlach. Przykład tolerancji - MNK (2008).

W ramach projektu wykładów w Muzeum Narodowym w Krakowie ukazała się książka również książka autorstwa p. Lebet-Minakowskiej: "Judaizm - poznać znaczy zrozumieć. Kultura i sztuka Żydów w przedwojennej Polsce" [Kraków 2008].

Anna Lebet-Minakowska była także inicjatorem i koordynatorem projektów opracowywania i publikacji wydawnictw popularyzujących galerię judaików w Muzeum Narodowym w Krakowie. Ich efektem były publikacje katalogowe oraz seria artykułów i materiałów edukacyjnych, m.in.: "Katalog Judaików. Część 1: Tkaniny" [Kraków - Warszawa 2008]; "Judaika. Przewodnik" [Kraków - Warszawa 2008]; "Judaika w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie" [Kraków 13-14 grudnia 2008 - specjalny dodatek do Gazety Wyborczej].

Innym przykładem działalności Anny Lebet-Minakowskiej jest jej aktywność w środowisku żydowskim, udział w spotkaniach i wykładach organizowanych między innymi przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów.

Anna Lebet-Minakowska prowadzi także wykłady otwarte w innych instytucjach muzealnych, edukacyjnych i religijnych - przede wszystkim w Krakowie, ale także w innych miastach w Polsce. Była kuratorką wystaw muzealnych poświęconych tematyce żydowskiej (np. Sztetl. Miejsca. Ludzie, wystawa akwareli, grafik i rysunków ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie) oraz współprowadząca szkolenia dla muzealników i przewodników miejskich.

 

Ks. dr Manfred Deselaers jest katolickim księdzem z diecezji Aachen (Akwizgran). Po maturze w 1974 roku w Viersen i semestrze studiów prawniczych w Bonn, w latach 1975-1976 przebywał w Izraelu jako wolontariusz z ramienia niemieckiej organizacji Akcja Znaku Pokuty/Służby na Rzecz Pokoju. W Izraelu po kursie językowym w kibucu Dovrat, większość swojej półtorarocznej służby spędził w Jerozolimie pracując w domu dla dzieci niepełnosprawnych. Następnie studiował teologię w Tübingen (1976-1981) i Chicago (1978-1979). W 1983 roku przyjął święcenia kapłańskie w katedrze Aachen, następnie był wikariuszem w Mönchengladbach, gdzie pracował również w zarządzie Towarzystwa Współpracy Chrześcijańsko-Żydowskiej.

W październiku 1989 roku dzięki wcześniejszemu wsparciu nieżyjącego już biskupa Klausa Hemmerle, rozpoczął w Polsce służbę na rzecz pojednania polsko -niemieckiego. Początkowo uczył się języka polskiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od 3 października 1990 roku mieszka w parafii Wniebowzięcia NMP w Oświęcimiu. W 1991 roku uzyskał tytuł licencjata na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, gdzie następnie obronił swoją pracę doktorską "Bóg a zło w świetle biografii i wypowiedzi Rudolfa Hössa komendanta Auschwitz" (1996).

Obecnie poświęca się pracy na rzecz pojednania polsko - niemieckiego i chrześcijańsko - żydowskiego w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu. Od 2001 roku jest członkiem Zarządu Krakowskiej Fundacji Centrum Dialogu i Modlitwy oraz odpowiada za dział programowy. Od maja 2006 roku jest członkiem Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, a od 2008 roku - wiceprezesem Krakowskiej Fundacji Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu. Jest członkiem Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce i wykładowcą teologii fundamentalnej na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

Ks. dr Manfred Deselaers jest także autorem wielu publikacji, wśród których są między innymi: "Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił…?" [1997, Wyd. Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu], "Bóg a Zło" [(tłum. z niem.. Gott und das Böse) 1999, Wyd. WAM, Kraków], "Dialog u progu Auschwitz", [2003, Wyd. UNUM, Kraków], "Bóg i Auschwitz", [2007, Wyd. UNUM, Kraków]. Jest także redaktorem tomu "Dialog u progu Auschwitz, tom 2. Perspektywy teologii o Auschwitz" [2010, Wyd. UNUM, Kraków].

Odznaczony przez Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu za Zasługi dla Rzeczypospolitej Polskiej (2005), uhonorowany przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów tytułem Człowieka Pojednania. Laureat wielu innych Nagród i wyróżnień.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Nagrody im. ks. Stanisława Musiała SJ
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.