Nie żyje bp Wiktor Wysoczański. Miał 84 lata

Nie żyje bp Wiktor Wysoczański. Miał 84 lata
Fot. depositphotos.com
KAI / tk

Dziś, w wieku 84 lat zmarł biskup Wiktor Wysoczański, zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP, ordynariusz diecezji warszawskiej, profesor nauk teologicznych w zakresie teologii starokatolickiej, b. rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, współprzewodniczący Zespołu ds. Dialogu Ekumenicznego między Kościołem Polskokatolickim i Kościołem Rzymskokatolickim w Polsce.

Nie żyje bp Wiktor Wysoczański

Bp Wiktor Wysoczański urodził się w rodzinie rzymskokatolickiej 24 marca 1939 w Wysocku Wyżnym, na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej. W 1956 uzyskał maturę po czym w wyniku ostatniej masowej fali wysiedleń Polaków z Kresów przyjechał do Polski. Następnie wstąpił do seminarium duchownego w Paradyżu. Po roku jednak je opuścił. W tym czasie przeszedł z Kościoła rzymskokatolickiego do Kościoła Polskokatolickiego w RP.

W latach 1960–1964 studiował teologię starokatolicką na ChAT, a następnie kontynuował naukę na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetów Mikołaja Kopernika w Toruniu i Warszawskiego. W okresie 1971–1972 przebywał na stypendium naukowym na Chrześcijańskokatolickim Wydziale Teologii Uniwersytetu w Bernie.

2 lutego 1963 w Warszawie przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Maksymiliana Rodego. Od momentu święceń kapłańskich pełnił posługę duszpasterską w parafiach polskokatolickich w: Bydgoszczy, Hucisku, Sieradzu i w Warszawie.

Od 1971 r. był sekretarzem Rady Kościoła (później: Synodalnej) Kościoła Polskokatolickiego w RP, a od 1983 r. członkiem Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich Unii Utrechckiej.

W kwietniu 1987 r. na Synodzie Ogólnopolskim w Warszawie-Jabłonnie został wybrany koadiutorem diecezji warszawskiej z prawem następstwa. W latach 1990-1996 był rektorem ChAT. A 27 czerwca 1995 r. na Synodzie Ogólnopolskim w Warszawie został wybrany Zwierzchnikiem Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Biskup Wysoczański stał się faktycznym twórcą nowej, naukowo otwartej i pogłębionej teologii starokatolickiej w Polsce, opartej na Piśmie Świętym, Ojcach Kościoła oraz uchwałach pierwszych siedmiu soborów ekumenicznych. Z Jego dorobku korzysta także Polski Narodowy Kościół Katolicki w USA i Kanadzie Wiele prac bp. Wiktora Wysoczańskiego zostało przetłumaczonych i ogłoszonych drukiem w języku niemieckim, angielskim i czeskim.

Bp Wysoczański był aktywnym uczestnikiem dialogu teologicznego pomiędzy Kościołem Prawosławnym a Kościołami Starokatolickimi Unii Utrechckiej, a także w latach 1975-1987; wspólprzewodniczącym Zespołu ds. Dialogu Ekumenicznego między Kościołem Polskokatolickim i Kościołem Rzymskokatolickim w Polsce. Od 1997 r. był członkiem Komisji ds. Dialogu między Konferencją Episkopatu Polski a Polską Radą Ekumeniczną.

Zmarły był budowniczym i organizatorem Międzynarodowego Centrum Konferencyjno-Studyjnego im. bp. Edwarda Herzoga w Konstancinie k.Warszawy, gdzie odbywają się sympozja i robocze konferencje naukowe Sekcji Teologii Starokatolickiej ChAT.

Bp Wiktor Wysoczański jest autorem około 50 rozpraw i 150 artykułów z zakresu teologii starokatolickiej i prawa wyznaniowego, publikowanych w „Roczniku Teologicznym" ChAT, kwartalniku teologiczno-filozoficznym „Posłannictwo". Część jego artykułów ukazała się w języku niemieckim w „Internationale Kirchliche Zeitschrift, Österreichisches Archiv für Kirchenrecht i innych pismach naukowych oraz w języku angielskim w PNCC Studies”.

W postaci książkowej opublikował m.in. „Prawo kościołów i związków wyznaniowych nierzymskokatolickich w Polsce” (wspólnie z prof. Michałem Pietrzakiem, Wydawnictwo ChAT, Warszawa 1997).

Uhonorowany został tytułem doktora honoris causa Wydziału Chrześcijańskokatolickiego Uniwersytetu w Bernie. W 1984 r. odznaczony został Krzyżem Oficerskim, a w 1999 r. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło: KAI / tk

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
ks. Jan Twardowski

Ks. Jan Twardowski, jako kaznodzieja i poeta pokazywał, że świętość nie jest oderwana od codzienności, a świętych można spotkać już tu, na ziemi. W rozważaniach i w wierszach pytał, co robić, żeby być świętym. I...

Skomentuj artykuł

Nie żyje bp Wiktor Wysoczański. Miał 84 lata
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.