"Niech Maryja pomaga nam odrzucać zło"

"Niech Maryja pomaga nam odrzucać zło"
"Niech Maryja pomaga nam odrzucać zło" (fot. EPA/GIUSEPPE GIGLIA)
KAI / psd

„Niech Maryja pomaga nam abyśmy mieli wiarę w Boga, uwierzyli w Jego słowo, abyśmy zawsze odrzucali zło a wybierali dobro” – powiedział dziś papież w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Benedykt XVI z okazji uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny spotkał się z wiernymi na modlitwie „Anioł Pański”. Szczególne słowa pozdrowienia skierował do Papieskiej Akademii Niepokalanej.

Polskie tłumaczenie papieskiego rozważania:

Drodzy bracia i siostry!

Dzisiaj nasze spotkanie na modlitwie Anioł Pański zyskuje szczególne światło w kontekście
uroczystości Niepokalanego Poczęcia Maryi. W liturgii tego święta głoszona jest Ewangelia o Zwiastowaniu (Łk 1,26-38), która zawiera dialog anioła Gabriela i Dziewicy Maryi. „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą” – mówi posłaniec Boga, i w ten sposób objawia najgłębszą tożsamość Maryi, „imię”, by tak powiedzieć, pod którym zna Ją sam Bóg - „łaski pełna”. Wyrażenie to, które jest nam tak znane od dzieciństwa, ponieważ wypowiadamy je za każdym razem, gdy odmawiamy modlitwę „Zdrowaś Mario”, wyjaśnia tajemnicę, którą dzisiaj celebrujemy. Rzeczywiście, Maryja, od chwili kiedy została poczęta przez swych rodziców była przedmiotem niezwykłej preferencji Boga, który w swym odwiecznym planie wybrał Ją na Matkę swego Syna, który stał się człowiekiem, i w konsekwencji została zachowana od grzechu pierworodnego. Dlatego anioł zwraca się do niej tym imieniem, które oznacza dosłownie „od zawsze wypełniona miłością Boga”, Jego łaską.

Tajemnica Niepokalanego Poczęcia jest źródłem wewnętrznego światła, nadziei i pociechy. Pośród życiowych doświadczeń, a zwłaszcza sprzeczności, jakich człowiek doświadcza w sobie i wokół siebie, Maryja, Matka Chrystusa, mówi nam, że łaska jest większa niż grzech, że miłosierdzie Boga jest silniejsze niż zło i potrafi przekształcić je w dobro. Niestety, każdego dnia doświadczamy zła, które przejawia się na wiele sposobów w relacjach i wydarzeniach, ale które ma swoje korzenie w sercu człowieka, sercu zranionym, chorym i niezdolnym do uleczenia się samemu. Pismo Święte objawia nam, że źródłem wszelkiego zła jest nieposłuszeństwo względem woli Bożej i że śmierć zapanowała, ponieważ ludzka wolność ustąpiła przed pokusą szatana. Ale Bóg nie rezygnuje ze swego planu miłości i życia: poprzez długą i cierpliwą drogę pojednania przygotował nowe i wieczne przymierze, przypieczętowane krwią Jego Syna, który by dać siebie samego jako zadośćuczynienie „zrodził się z niewiasty” (Ga 4,4). Ta niewiasta, Matka Boża, doznała dobrodziejstwa antycypując odkupieńczą śmierć swego Syna i od poczęcia została zachowana od skażenia winą. Dlatego swym Niepokalanym Sercem mówi nam: powierzcie się Jezusowi, on was zbawi.

DEON.PL POLECA

Drodzy przyjaciele, dziś po południu ponowię tradycyjny hołd Niepokalanej Dziewicy, przy poświęconej jej figurze na Placu Hiszpańskim. Poprzez ten akt pobożności pragnę wyrazić miłość wiernych Rzymu i świata dla Matki, którą dał nam Chrystus. Jej wstawiennictwu polecam najpilniejsze potrzeby Kościoła i świata. Niech Ona pomaga nam przede wszystkim, abyśmy mieli wiarę w Boga, uwierzyli w Jego słowo, abyśmy zawsze odrzucali zło a wybierali dobro.

Po Modlitwie „Anioł Pański” Ojciec Święty powiedział:

Z radością witam z okazji dzisiejszej uroczystości Papieską Akademię Niepokalanej. Drodzy przyjaciele, modlę się dla każdego z was o macierzyńską opiekę Najświętszej Maryi Panny i jej wstawiennictwu zawierzam waszą działalność. Dziękuję wam za waszą szlachetną pracę.

Szczególną myśl kierują ku włoskiej Akcji Katolickiej, która dziś w wielu parafiach odnawia swoje zaangażowanie względem Kościoła. Pamiętając o wielkim święcie, jakie przeżyłem tutaj na placu Świętego Piotra pod koniec października z udziałem dzieci i młodzieży wyrażam wszystkim członkom Akcji Katolickiej moją miłość i bliskość. Zachęcam ich do kroczenia drogą świętości, niosąc światło Ewangelii w miejsca życia codziennego.

Benedykt XVI zwracając się do Polaków powiedział: Pozdrawiam wszystkich Polaków. Oddajemy dziś hołd Maryi, niepokalanie poczętej. Bóg zachował Ją od zmazy grzechu pierworodnego i obdarował pełnią łaski, aby Ją przygotować na godną Matkę Bożego Syna. Jej zawierzamy nasze adwentowe oczekiwanie na przyjście Pana. Niech Bóg wam błogosławi!

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

"Niech Maryja pomaga nam odrzucać zło"
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.