Niezwykłe wydarzenie we Włoszech. Archeolodzy odkopali katedrę, gdzie modlił się św. Augustyn

Niezwykłe wydarzenie we Włoszech. Archeolodzy odkopali katedrę, gdzie modlił się św. Augustyn
Zdjęcie ilustracyjne (fot. depositphotos.com)
KAI / tk

Archeolodzy odkopali pozostałości po antycznej katedrze w Ostii, portowym mieście Rzymu. To tam modlił się św. Augustyn i jego matka św. Monika. Bazylikę ufundował cesarz Konstantyn. Ma ona obszerne atrium i baptysterium. Składa się z trzech naw i liczy 80 metrów długości. Dzięki temu odkryciu poznaliśmy, jak miała wyglądać standardowa świątynia chrześcijańska – mówi Norbert Zimmermann, który kierował wykopaliskami.

Archeolodzy odkopali antyczną katedrę

Katedra znajdowała się na peryferiach Ostia Antica, czyli ogromnego kompleksu archeologicznego, który został odkopany podczas II wojny światowej i udostępniony zwiedzającym. Pozostałości po dawnej świątyni pokrywają pola uprawne. Zostały one zlokalizowane już pod koniec ubiegłego wieku na podstawie zdjęć lotniczych. Jednak dopiero teraz przystąpiono do badań. Po pięciu tygodniach wykopalisk udało się odsłonić absydalną część bazyliki.

- Z liber pontificalis, czyli ze źródeł pisanych, wiedzieliśmy, że cesarz Konstantyn oprócz bazylik laterańskiej i św. Piotra, ufundował również serię bazylik biskupich, między innymi w Ostii. Wiedzieliśmy, że wznosiła się ona w pobliżu Bramy Laurentyńskiej. W tym regionie nie prowadzono jeszcze wykopalisk. I właśnie w tym miejscu wyłoniły się pozostałości po tej bazylice. W tym roku skoncentrowaliśmy się na absydalnej części bazyliki - wskazuje Zimmermann.

- (…) Ściśle rzecz biorąc, nie wiemy, dlaczego Konstantyn ufundował bazylikę również w Ostii. Tradycja podaje jednak, że jest to ważne miejsce dla historii Kościoła, ponieważ to właśnie przez Ostię św. Piotr przybył do Italii, a biskup Ostii zawsze miał ważne znaczenie w Kościele, był dziekanem Kolegium Kardynalskiego, wyświęcał papieży. (…) Wśród świątyń ufundowanych przez Konstantyna jest to bazylika średniej wielkości. Ma trzy nawy, a nie pięć. Łącznie z atrium liczy 80 metrów długości. Specyfiką tej świątyni jest fakt, że jest to pierwsza bazylika standardowa. To znaczy, pozostałe bazyliki były wznoszone w specyficznym celu, na przykład, by uczcić grób św. Piotra. A bazylikę standardową odkryliśmy właśnie tutaj. Trzy nawy i zwyczajna absyda. To piękne, bo widzimy, że od początku świątynie mają tę właśnie formę” – dodaje badacz.

Wykopaliska trwały pięć tygodni i miały charakter czysto naukowy. Na razie nie przewiduje się wykorzystania antycznej katedry w Ostii dla celów muzealnych. Dlatego już niebawem fundamenty starożytnej świątyni zostaną ponownie zakopane. W przyszłych latach przewiduje się wykopaliska w pozostałych częściach świątyni.

Źródło: KAI / tk

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Józef Augustyn SJ

Praktyczny przewodnik na drodze rozeznawania, szukania i pełnienia woli Boga.

Tytuł nagrania: Jak szukać i znajdować wolę Bożą? to poważne postawienie zagadnienia istotnego w życiu duchowym, a nie jedynie tania reklama.

Józef Augustyn SJ w...

Skomentuj artykuł

Niezwykłe wydarzenie we Włoszech. Archeolodzy odkopali katedrę, gdzie modlił się św. Augustyn
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.