Odbędą się ekumeniczne rekolekcje dla małżeństw. Wśród prowadzących abp Ryś i bp Samiec

Odbędą się ekumeniczne rekolekcje dla małżeństw. Wśród prowadzących abp Ryś i bp Samiec
fot. Depositphotos
7 miesięcy temu
KAI / pk

W dniach 8-9 maja odbędą się rekolekcje dla małżeństw i rodzin mieszanych wyznaniowo. Organizatorami rekolekcji są Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce oraz Archidiecezja Łódzka Kościoła rzymskokatolickiego.

Rekolekcje poprowadzą bp Jerzy Samiec - zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, abp Grzegorz Ryś - metropolita łódzki Kościoła rzymskokatolickiego, ks. Michał Makula - proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Mateusza w Łodzi oraz ks. Peter Syfried - Wspólnota Chemin Neuf w Łodzi.

Bp Jerzy Samiec wyjaśnia, dlaczego Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP włączył się w projekt. "Jest to jeden z obszarów działania Kościoła, a właściwie miejsce przecinania się zakresu zainteresowań dwóch Kościołów. Często instytucje kościelne, ale także środowiska, w których funkcjonują narzeczeni, czy już małżonkowie, roszczą sobie prawo do wywierania wpływu na nich. Nie jest to sytuacja komfortowa. Partnerzy zdają sobie sprawę z konieczności szukania kompromisów i rozwiązań. Nie potrzebują dodatkowych bodźców, ale pokoju, zrozumienia i wsparcia, jakąkolwiek podejmą decyzję" - mówi zwierzchnik polskich luteran.

Zapytany o to, czego można uczyć się od małżeństw wyznaniowo mieszanych i jak to może wpływać na postrzeganie ekumenizmu, bp Samiec powiedział: "Myślę, że warto słuchać ludzi, słuchać o doświadczeniach, jakie posiadają oraz o rozwiązaniach, które wypracowali. Warto usłyszeć także o porażkach, czy o problemach z jakimi się zmagają. Może świadectwa przez nich złożone nauczą nas większej tolerancyjności i otwartości na innych?".

Andrzej Weigle z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie, pomysłodawca rekolekcji: "Pomysł rekolekcji dla par, małżeństw i rodzin mieszanych wyszedł z potrzeby serca i jest inicjatywą oddolną. Wraz z innymi rodzinami mamy poczucie, że ta grupa wiernych znajduje się poza sferą jakiegokolwiek zainteresowania Kościołów. W przypadku Kościoła większościowego, czyli rzymskokatolickiego, jest to jeszcze w miarę zrozumiałe, bo jest to w sumie jakiś margines sytuacji - chociaż przecież takie rodziny mieszane: rzymskokatolicko-prawosławne nie są aż tak rzadkie na Podlasiu, a rodziny rzymskokatolicko-ewangelickie na Śląsku Cieszyńskim. Natomiast dla Kościołów mniejszościowych takie międzywyznaniowe związki są na porządku dziennym. Mamy wrażenie, że nie tylko nie wychodzi się naprzeciw ich potrzebom, ale także nie wykorzystuje potencjału i możliwości jakie takie rodziny niosą. Nie na darmo papież Benedykt XVI podczas wizyty w luterańskim kościele w Warszawie w 2006 roku powiedział, że małżeństwa mieszane są laboratorium ekumenizmu, a więc miejscem gdzie takie międzywyznaniowe poddawane są różnym próbom, ale także miejscem gdzie tworzy się coś nowego. I jak to w laboratorium bywa - cześć z takich prób kończy się sukcesem, a część porażką. Ja bym do tego dodał, że takie rodziny są niezwykle ważnym Kościołem domowym, w którym modlitwa o prawdziwą jedność chrześcijan nie trwa tylko jeden tydzień w roku".

W celu lepszego przygotowania organizatorów i rekolekcjonistów została przeprowadzona szczegółowa ankieta, w której małżeństwa, ale także ich dzieci i rodziny opowiedzieli o doświadczeniach i przemyśleniach. Wypełniono prawie 70 kwestionariuszy. Okazało się, że ankieta sprowokowała samych respondentów do głębszego zastanowienia się, a czasem przedyskutowania swoich międzywyznaniowych relacji. Aktualnie są omawiane na facebookowym profilu.

"Uczciwie trzeba podkreślić, że nie można tych odpowiedzi traktować jako reprezentatywne dla rodzin międzywyznaniowych" - podkreśla Andrzej Weigle. "Swoimi doświadczeniami chcieli dzielić się bowiem przede wszystkim ci, którym się udało. Ci, którzy w większości uporali się z trudnościami i problemami wynikającymi z takich różnic. Z lektury przesłanych świadectw widać, jak trudna bywa droga dochodzenia do pokoju w takich rodzinach, do uznania i docenienia drogi do Boga, którą podąża współmałżonek czy członek rodziny należący do innego Kościoła. Jako najtrudniejszy moment i wyzwanie, większość respondentów wskazała kwestie Chrztu Świętego i religijnego wychowania dzieci. Na kolejnych miejscach znalazły się różnice dotyczące praktyk religijnych i tradycji kościelnych, ale także niemożność wspólnego przystępowania do Komunii Świętej".

Rekolekcje są adresowane do osób z różnych Kościołów, ludzi młodych, którzy dopiero stoją przed życiową decyzją o budowaniu międzywyznaniowego związku, do małżeństw z mniejszym czy większym stażem, ale także do dzieci z takich związków (w różnym wieku, także tych dorosłych) oraz innych członków rodzin - rodziców, teściów, rodzeństwa. Oni wszyscy, bez względu na przynależność kościelną są zaproszeni do udział w tych rekolekcjach.

Rekolekcje będą transmitowane na kanałach YouTube Archidiecezji Łódzkiej oraz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Mateusza w Łodzi. Szczegółowe informacje.

Źródło: KAI / pk

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Raniero Cantalamessa OFMCap
27,93 zł
39,90 zł

Droga wiary jest zapisana w Credo

Dla chrześcijan Credo to znacznie więcej niż recytowanie dogmatu. To publiczne wyznanie, że prawdy wiary stały się treścią ich życia. Czy jesteśmy świadomi, co tak naprawdę deklarujemy, ilekroć powtarzamy...

Skomentuj artykuł

Odbędą się ekumeniczne rekolekcje dla małżeństw. Wśród prowadzących abp Ryś i bp Samiec
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.