Papieskie intencje modlitewne na lipiec

Papieskie intencje modlitewne na lipiec
(fot. EPA/GIUSEPPE GIGLIA)
Radio Watykańskie / wab

Jak co miesiąc, Ojciec Święty poleca modlitwom wiernych na całym świecie dwie intencje. Ogólną: „Aby we wszystkich krajach świata wybory władz odbywały się zgodnie z zasadami sprawiedliwości, jawności i uczciwości, z poszanowaniem wolnych decyzji obywateli”. Oraz misyjną: „Aby chrześcijanie wszędzie, a zwłaszcza w wielkich ośrodkach miejskich, starali się wnosić istotny wkład w szerzenie kultury, sprawiedliwości, solidarności i pokoju”.

O wolny, uczciwy i demokratyczny przebieg wyborów najczęściej apelują biskupi krajów, w których trwa właśnie kampania wyborcza. Temat ten pojawia się też nieraz w wypowiedziach papieskich. Benedykt XVI podjął go na przykład 29 maja 2008 r. w przesłaniu do nowego ambasadora Nigerii przy Stolicy Apostolskiej, Obeda Wadzaniego. Zaznaczył tam, że demokracja i praworządność należą do koniecznych kroków na drodze rozwoju. „Dobre zarządzanie wymaga, by wyraźnie uznać, że wybory muszą być wolne, uczciwe i przejrzyste” – stwierdził przed dwoma laty Ojciec Święty. Wskazał ponadto na potrzebę wdrażania w społeczeństwie tolerancji, wzajemnego poszanowania i zrozumienia oraz współpracy.

Również w kontekście problemów Czarnego Lądu poruszył tę tematykę Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Ecclesia in Africa. Podał tam pewne zasady ogólne, ważne na wszystkich kontynentach i w każdym kraju. „Dobry system rządzenia winien się opierać na solidnym fundamencie ustaw, które chronią prawa obywateli i określają ich obowiązki” – stwierdził Papież w posynodalnym dokumencie sprzed 15 lat. Zwrócił też uwagę, że „prawo do wybierania rządzących w drodze wolnych i uczciwych wyborów” należy do fundamentalnych praw człowieka.

W papieskiej intencji misyjnej modlimy się w lipcu 2010 r., aby chrześcijanie „starali się wnosić istotny wkład w szerzenie kultury, sprawiedliwości, solidarności i pokoju”. Pomocą może tu być refleksja o wcielaniu Ewangelii w kultury narodów z encykliki Redemptoris missio: „Poprzez inkulturację Kościół wciela Ewangelię w różne kultury i jednocześnie wprowadza narody z ich kulturami do swej własnej wspólnoty. Przekazuje im własne wartości, przyjmując wszystko to, co jest w nich dobre, i odnawiając je od wewnątrz”. Jan Paweł II zwrócił uwagę, że „przez inkulturację Kościół staje się bardziej zrozumiałym znakiem tego, czym jest, i coraz odpowiedniejszym narzędziem misji. Sam Kościół powszechny przez inkulturację Kościołów lokalnych wzbogaca się o formy wyrazu i wartości w różnych dziedzinach życia chrześcijańskiego, takich jak ewangelizacja, kult, teologia, dzieła miłosierdzia. Poznaje i wyraża jeszcze lepiej tajemnicę Chrystusa, a jednocześnie jest pobudzany do stałej odnowy” – pisał Papież przed 20 laty.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Papieskie intencje modlitewne na lipiec
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.