Papieskie intencje na kwiecień 2011 r.

Papieskie intencje na kwiecień 2011 r.
Papież Benedykt XVI (fot. EPA / ETTORE FERRARI)
Logo źródła: Radio Watykańskie Radio Watykańskie

Jak co miesiąc, Ojciec Święty poleca modlitwom wiernych na całym świecie dwie intencje. Ogólną: „Aby Kościół – przez wiarygodne głoszenie Ewangelii – potrafił wciąż dawać następnym pokoleniom nowe powody do życia i nadziei”. Oraz misyjną: „Aby misjonarze, głosząc Ewangelię i dając świadectwo życia, potrafili nieść Chrystusa tym, którzy Go jeszcze nie znają”.

Do tematu głoszenia Ewangelii i zawartej w niej nadziei Benedykt XVI powraca często. W swym przesłaniu na 24. Światowy Dzień Młodzieży obchodzony w Kościołach lokalnych w Niedzielę Palmową 2009 r. pisze: „Wszyscy odczuwamy potrzebę nadziei. Młodość jest szczególnym czasem nadziei.

Doświadczenie pokazuje, że osobiste przymioty oraz dobra materialne nie są w stanie zapewnić takiej nadziei, jakiej nieustannie poszukuje ludzka dusza. Polityka, nauka, technika, gospodarka ani żadne inne źródło materialne same z siebie nie wystarczają, aby wzbudzić ową wielką nadzieję, której wszyscy potrzebujemy. Tą nadzieją «może być jedynie Bóg, który ogarnia wszechświat, i który może nam zaproponować i dać to, czego sami nie możemy osiągnąć» (encyklika Spe salvi, 31).

Dlatego jednym z głównych następstw zapominania o Bogu jest oczywiste zagubienie, charakteryzujące nasze społeczeństwa, a wyrażające się w samotności i przemocy, braku satysfakcji i traceniu ufności, które nierzadko prowadzą do rozpaczy. Kryzysowi nadziei łatwiej ulegają nowe pokolenia, które w kontekście społeczno-kulturowym pozbawionym pewników, wartości i solidnych punktów odniesienia muszą zmagać się z trudnościami wydającymi się im ponad siły”.

Jak obwieścić nadzieję młodym? Papież odpowiada: „Wiemy, że istota ludzka znajduje swoje prawdziwe spełnienie jedynie w Bogu. Najważniejszym zadaniem, spoczywającym na nas wszystkich, jest nowa ewangelizacja. Pomoże ona młodym pokoleniom odkryć prawdziwe oblicze Boga, który jest Miłością”.

W Orędziu na 43. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2009 r. Ojciec Święty, podejmując temat nowych technologii, zwraca się szczególnie do młodych katolików, by do tego cyfrowego świata wnosili świadectwo swojej wiary. Przypomina, że „w pierwszych latach Kościoła apostołowie wraz z uczniami szerzyli Dobrą Nowinę w świecie grecko-rzymskim. W tamtych czasach, aby ewangelizacja mogła być skuteczna, należało wnikliwie zrozumieć kulturę i obyczaje ówczesnych ludów pogańskich, żeby móc dotrzeć do ich serc i umysłów.

Podobnie i dziś głoszenie Chrystusa w świecie nowych technologii wymaga dogłębnego ich poznania, aby móc je potem odpowiednio wykorzystać”.

Szczególnie do młodych, którzy z naturalną niemal łatwością posługują się tymi nowymi środkami komunikacji, należy zadanie ewangelizacji tego „cyfrowego kontynentu”. Papież wzywa: „Z entuzjazmem głoście Ewangelię waszym rówieśnikom! Znacie ich lęki i nadzieje, ich zapał i rozczarowania. Najcenniejszym darem, jaki możecie im ofiarować, jest dzielenie się z nimi Dobrą Nowiną o Bogu, który stał się człowiekiem, cierpiał, umarł i zmartwychwstał, by zbawić ludzkość. Ludzkie serce gorąco pragnie świata, w którym króluje miłość, ludzie dzielą się darami, gdzie buduje się jedność, gdzie wolność odnajduje swe znaczenie w prawdzie oraz gdzie tożsamość każdego realizuje się we wzajemnym poszanowaniu. Wiara może odpowiedzieć na te oczekiwania: Bądźcie jej zwiastunami!” – zachęca Benedykt XVI.

Papieska intencja misyjna na kwiecień dotyczy świadectwa Słowa i życia, dawanego przez misjonarzy tym, którzy jeszcze nie znają Chrystusa.

W orędziu na Światowy Dzień Misyjny obchodzony 18 października 2009 r. Ojciec Święty pisze, że „powinniśmy odczuwać naglącą potrzebę i gorące pragnienie oświecania wszystkich narodów światłem Chrystusa”. Przypomina, że „Kościół nie prowadzi działalności po to, by rozszerzać swoją władzę czy umacniać panowanie, ale by nieść wszystkim Chrystusa, zbawienie świata. Pragniemy jedynie służyć ludzkości, zwłaszcza najbardziej cierpiącej i zepchniętej na margines. Kościół powszechny, nie mający granic i barier, czuje się odpowiedzialny za głoszenie Ewangelii wszystkim ludziom”.

Królestwo, które szerzy, „choć jako całość jest eschatologiczne, a nie z tego świata (por. J 18, 36), jest też w tym świecie i w jego dziejach siłą sprawiedliwości, pokoju, wolnej prawdy i poszanowania godności każdego człowieka. Celem Kościoła jest przemiana świata przez głoszenie Ewangelii miłości”.

Papież podkreśla, że „nakaz głoszenia Ewangelii wszystkim ludziom jest pierwszorzędnym posłannictwem Kościoła, a ze względu na rozległe i głębokie przemiany we współczesnym społeczeństwie nakaz ten i posłannictwo stają się jeszcze bardziej naglące. W grę wchodzi bowiem wieczne zbawienie osób, będące celem i spełnieniem historii ludzkiej i całego świata”.

Benedykt XVI przypomina, że ewangelizacja jest dziełem Ducha i „rozprzestrzenianiem światła Chrystusa przez Kościół lokalny, który posyła swoich misjonarzy i misjonarki, by działać poza swoimi granicami”. Dlatego prosi „wszystkich katolików o modlitwę do Ducha Świętego o to, by w Kościele coraz większą pasję budziła misja szerzenia Królestwa Bożego, oraz o wspieranie misjonarzy, misjonarek i wspólnot chrześcijańskich bezpośrednio zaangażowanych w tę misję, niekiedy w środowiskach wrogo do nich nastawionych, gdzie panują prześladowania”.

Ojciec Święty zachęca wszystkich do dawania wiarygodnego świadectwa przez pomoc finansową, „zwłaszcza teraz, gdy ludzkość znalazła się w fazie kryzysu, aby umożliwić młodym Kościołom lokalnym oświecanie narodów Ewangelią miłości”.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Papieskie intencje na kwiecień 2011 r.
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.