Papież do młodzieży w Medziugorie: Bóg ma plan miłości dla każdego z was. Nie lękajcie się Jego woli

Papież do młodzieży w Medziugorie: Bóg ma plan miłości dla każdego z was. Nie lękajcie się Jego woli
Papież Franciszek skierował przesłanie do uczestników Festiwalu Młodych w Medziugorie (fot. Marco Campagna / depositphotos.com)
KAI / tk

"Drodzy młodzi, Bóg ma plan miłości dla każdego z was. Nie lękajcie się Jego woli, ale pokładajcie całą swoją ufność w Jego łasce. Jesteście dla Niego naprawdę cenni, jesteście dla Niego ważni, ponieważ jesteście dziełem Jego rąk" – napisał papież Franciszek do uczestników 34. Festiwalu Młodych w Medziugorie.

Pełna treść papieskiego przesłania do młodych

Najmilsi!

Z radością zwracam się do was, uczestniczących w Festiwalu Młodzieży w Medziugorju, będącego okazją do świętowania i odnowienia waszej wiary. Pragnę, abyście przeżyli te dni jako duchową pielgrzymkę, która doprowadzi was do spotkania z Panem w Eucharystii, w adoracji, w spowiedzi, w katechezach biblijnych, w cichej modlitwie różańcowej, ale także poprzez świadectwa.

Temat zaproponowany wam do refleksji w tym roku brzmi: „Oto moja matka i moi bracia” (Mt 12, 49). Święty Mateusz Ewangelista powiada, że Jezus, przemawiając do tłumu, został poinformowany, iż Jego matka i bracia są na zewnątrz i szukają Go. Jezus odpowiedział pytaniem: „Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?” (Mt 12, 48). „ I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką»” (Mt 12,49-50).

DEON.PL POLECA

"Wola Boża jest bezcennym skarbem!"

Jesteśmy głęboko poruszeni gestem i słowami Jezusa, ponieważ na pierwszy rzut oka wydają się one brakiem szacunku dla Jego Matki i krewnych. Jednakże poprzez to stwierdzenie chciał nam ukazać, że poddanie się woli Ojca, umacnianie jedności z Nim, jest silniejszą więzią niż ta, która łączy nas z najbliższymi krewnymi. Drodzy młodzi, wola Boża jest bezcennym skarbem! Dlatego Dziewica Maryja nawiązuje więź z Jezusem jeszcze zanim Go zrodziła. Stała się uczennicą i matką swego Syna w chwili, gdy przyjęła słowa anioła, odpowiadając: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” (Łk 1, 38). Od tej chwili całe Jej życie było nieustannym wypełnianiem woli Bożej.

Jednak często znajdujemy się w konflikcie z tą wolą, czasami trudno nam ją zrozumieć i przyjąć, chcielibyśmy innego życia, bez wyzwań, bez cierpienia. Chcielibyśmy być inni, może bardziej inteligentni, bogatsi w talenty i zaszczepione dary. Nie ma jednak dla nas lepszej woli niż wola Ojca, która jest planem miłości wobec nas w perspektywie Jego Królestwa i naszego pełnego szczęścia. Często boimy się tej woli, ponieważ obawiamy się, że Bóg może narzucić nam coś zupełnie przypadkowo, a nie dla naszego dobra. Lękamy się, że przyjęcie Jego woli oznacza rezygnację z naszej wolności. Winniśmy natomiast pilnie szukać, prosić Boga Ojca, aby objawił nam swoją wolę i prosić, żeby się w nas wypełniła. A Jezus pokazuje nam największy motyw, aby tego pragnąć: pełnienie woli Ojca sprawia, że stajemy się Jego dziećmi, braćmi, siostrami, matkami i wzrastamy w miłości do Niego i do innych.]

"Bóg ma plan miłości dla każdego z was"

Drodzy młodzi, Bóg ma plan miłości dla każdego z was. Nie lękajcie się Jego woli, ale pokładajcie całą swoją ufność w Jego łasce. Jesteście dla Niego naprawdę cenni, jesteście dla Niego ważni, ponieważ jesteście dziełem Jego rąk (por. Posynodalna adhort. apost. Christus vivit, 115). Tylko On zna wasze serce i wasze najgłębsze pragnienia.

Tylko On, który was kocha miłością całkowitą, jest w stanie spełnić wasze aspiracje. Nikt poza Bogiem nie może dać wam prawdziwego szczęścia. Idąc za przykładem Maryi, umiejcie wypowiedzieć Jemu swoje bezwarunkowe „tak”. Niech w waszym życiu nie będzie miejsca na egoizm czy lenistwo. Wykorzystajcie swoją młodość, aby razem z Panem budować fundamenty waszej egzystencji, ponieważ wasza przyszłość osobista, zawodowa i społeczna będzie zależeć od decyzji, które podejmiecie w tych latach.

Niech na tej drodze, drodzy młodzi towarzyszy wam Najświętsza Maryja Panna i uczy was rozeznawać i przyjmować wolę Ojca niebieskiego w waszym życiu. Niech wasza młodość będzie znakiem nadziei i entuzjazmu w chwili obecnej. Bądźcie entuzjastycznymi misjonarzami nowej ewangelizacji! Przynieście tym, którzy cierpią, tym, którzy szukają, radość, jaką chce obdarzyć Jezus. Zanieście ją do waszych rodzin, do waszych szkół i uniwersytetów, do waszych miejsc pracy i do waszych przyjaciół, gdziekolwiek żyjecie. Jeśli pozwolicie łasce Bożej działać w was, jeśli będziecie hojni i wytrwali w waszej codziennej pracy, uczynicie ten świat lepszym miejscem dla wszystkich. Błogosławię was z całego serca. Proszę, módlcie się za mnie.

Źródło: KAI / tk

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Dorota Szczerba

Ci, którzy tu przyjeżdżają, odkrywają coś wyjątkowego: (…) otoczenie, atmosferę pokoju, wyciszenia, ukojenia serca. Pielgrzymi odnajdują tu na nowo lub odkrywają po raz pierwszy sakralny wymiar swego życia.
abp Henryk Hoser, specjalny wysłannik Ojca...

Skomentuj artykuł

Papież do młodzieży w Medziugorie: Bóg ma plan miłości dla każdego z was. Nie lękajcie się Jego woli
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.