Papież wzywa do skromnego i odpowiedzialnego stylu życia

Papież wzywa do skromnego i odpowiedzialnego stylu życia
Fot. Grzegorz Gałązka / galazka.deon.pl
1 rok temu
KAI / pk

Do większej odpowiedzialności za siebie nawzajem i do budowania bardziej solidarnego świata zachęca Papież Franciszek uczestników międzynarodowego spotkania „Nowe drogi do ekologii integralnej”. W pięć lat od ogłoszenia encykliki społecznej „Laudato sì” zostało ono zorganizowane przez Ruch Focolari, we współpracy z watykańską Dykasterią ds. Integralnego Rozwoju Człowieka i Światowym Ruchem Katolików na rzecz Klimatu.

Nawiązując do słów Chiary Lubich, założycielki fokolarynów, Franciszek przypomniał, że świat nosi w sobie charyzmat jedności i właśnie ta perspektywa może pomóc nam uznać, że wszystko jest ze sobą powiązane. Dlatego konieczne jest połączenie troski o środowisko ze szczerą miłością do człowieka i z ciągłym zaangażowaniem w problemy nurtujące społeczeństwa. Papież wskazał, że jednym z najważniejszych z nich jest „pilna potrzeba nowego i bardziej integrującego paradygmatu społeczno-ekonomicznego” oraz większa międzyludzka solidarność, która będzie chronić godność każdego człowieka, a zarazem pozwoli przezwyciężyć strukturalne przyczyny ubóstwa.

Franciszek podkreślił, że „osiągnięcie integralnej ekologii wymaga głębokiego wewnętrznego nawrócenia, zarówno na poziomie osobistym, jak i wspólnotowym”. Zauważył, że wielkie wyzwania przed jakimi obecnie stoimy, w tym również zmiany klimatyczne, wskazują na konieczność zrównoważonego rozwoju i wniesienie wkładu przez religie w walkę z obecnym kryzysem ekologicznym. „Konieczne jest zerwanie z logiką wyzysku i egoizmu oraz promowanie skromnego, prostego i pokornego stylu życia” – mówił Ojciec Święty przypominając, że jesteśmy odpowiedzialni za siebie nawzajem, a także za powierzony nam przez Boga świat.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
red. kard. Walter Kasper, George Augustin
23,03 zł
32,90 zł

Doświadczenie, które nas połączyło

Jak niegdyś z uczniami na drodze do Emaus, tak i w przyszłości Pan będzie z nami w drodze, obecny w swoim słowie i w łamaniu eucharystycznego chleba. Powie nam: „Nie bójcie...

Skomentuj artykuł

Papież wzywa do skromnego i odpowiedzialnego stylu życia
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.