Potrzebujemy Pana, aby odzyskać nadzieję

KAI / mik

Znamy potęgę rozpaczy i zła, ale znamy też potęgę Zmartwychwstania i moc Boga, aby wydobyć nadzieję z rozpaczy i grzechu – napisali we wspólnym przesłaniu wielkanocnym przywódcy chrześcijańscy z Ziemi Świętej. Dokument, zatytułowany „Zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja!”, podpisało 11 hierarchów, reprezentujących prawosławie, katolicyzm łaciński i obrządków wschodnich oraz Kościoły: ormiański, koptyjski, etiopski i syryjski.

Autorzy orędzia wyrażają pragnienie dzielenia wraz ze swymi wiernymi „Dobrej Nowiny o życiu naszych lokalnych Kościołów chrześcijańskich jako jednego Ciała Chrystusa, które żyje wiarą w codzienne zmartwychwstanie”. Dlatego kierują do chrześcijan zarówno żyjących daleko, jak i tych, którzy są blisko nas, przesłanie „nadziei, otuchy i wytrwałości”. „Znamy trudności, które dotykają tak wielu chrześcijan tutaj, jak i w innych częściach świata” – zapewniają hierarchowie.

„Znamy potęgę rozpaczy i zła; znamy potęgę «zwierzchności i władzy» tego świata, która propaguje podziały i ucisk, aby zaszkodzić ludowi Bożemu w każdym stworzeniu Bożym. Wraz z wami znamy też potęgę grzechu i śmierci” – głosi dokument Kościołów z Ziemi Świętej. I dodaje: „Znamy też potęgę Zmartwychwstania. Znamy moc Boga, aby wydobyć nadzieję z rozpaczy. Znamy moc Boga w Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Zbawcy, aby wykorzystać przebaczenie i miłość do pokonania zła”.

„Znamy moc Boga w Chrystusie, aby stawić czoła tym samym «zwierzchnościom i władzom», aby wspierać wiarę, wzajemny szacunek, współczucie i odwagę mówienia prawdy, która jest dobrodziejstwem każdego ludu Bożego” – napisali hierarchowie. Podkreślili, że znają „potęgę przebaczenia grzechów dla odkupienia stosunków w rodzinach i między rodziną narodów” oraz „potęgę daru życia wiecznego dla wszystkich, którzy wierzą”.

Autorzy dokumentu zwracają uwagę, że chrześcijanie wszystkich pokoleń zawsze stają w obliczu licznych wyzwań i pod tym względem obecne pokolenie niczym się nie różni od poprzednich. „Razem z wami ponosimy wielką odpowiedzialność i mamy wiele trudności. Kościół chrześcijański walczy tu, na ziemi, ale „nadal przepełnia nas nadzieja, że jesteśmy jednocześnie w Kościele Kalwarii i w Kościele Zmartwychwstania” – podkreśla orędzie. Zwraca uwagę, że „nasza wiara opiera się nie na potędze śmierci, ale na mocy uświęconego życia Chrystusa”.

Hierarchowie chrześcijańscy z Ziemi Świętej zachęcają wiernych do modlitw za siebie oraz „za wszystkich braci i sióstr chrześcijańskich, będących «żywymi kamieniami» wszystkich tradycji chrześcijańskich tu, na Ziemi tego, co Święte”. Proszą o modlitwę za nich [hierarchów - KAI] „w ich walce o sprawiedliwość, pokój i pojednanie tak, aby – gdy Jezus powróci – nie zapłakał znów nad Jerozolimą, ale aby uczestniczył w naszej radości ze względu na jedność, szacunek i miłość wszystkich ludzi Ziemi Świętej”. Autorzy dokumentu zapewnili też o swych modlitwach za nich. „Niech Bóg jedyny i żyjący: Ojciec, Syn i Duch Święty zachowa was i strzeże teraz i zawsze. Amen” – zakończyli swe wielkanocne przesłanie hierarchowie z Ziemi świętej.

Podpisali je: patriarchowie jerozolimscy – prawosławny Teofil III, łaciński – abp Fuad Twal i ormiański – Torkom Manugian, metropolici – koptyjski Anba Abraham i syryjski Swerios (Severius) Malki Murad, etiopski Abuna Matthias oraz urzędujący w Jerozolimie arcybiskupi tytularni katolickich Kościołów wschodnich: maronicki Paul Nabil El-Sayah i melchicki Joseph Jules Zerey, biskup syryjski Grégoire Pierre Melki, egzarcha ormiański Rafael Minassian, a także o. Pierbattista Pizzaballa OFM – przełożony franciszkańskiej Kustodii Ziemi Świętej.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Potrzebujemy Pana, aby odzyskać nadzieję
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.