Poziom życia zmienia edukacja, nie bogactwo

Poziom życia zmienia edukacja, nie bogactwo
Jakość życia zależy nie tylko od przezwyciężenia ubóstwa materialnego, ale od poziomu kultury i relacji międzyludzkich, co można osiągnąć tylko przez edukację. (fot. Shawna_Nelles / flickr.com)
Logo źródła: Radio Watykańskie Radio Watykańskie / slo

Edukacja to fundamentalne prawo osoby. Miarą wartości wszelkich strategii rozwoju jest respektowanie tego prawa człowieka. Edukacja ma bowiem zasadniczą rolę dla walki z ubóstwem, zmniejszania niesprawiedliwości i nierówności oraz dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

Zwrócił na to uwagę abp Silvano Tomasi, wypowiadając się 6 lipca w Genewie na posiedzeniu Rady Ekonomiczno-Społecznej (ECOSOC) Organizacji Narodów Zjednoczonych. Trwające od 4 do 8 lipca obrady na szczeblu ministerialnym dotyczą wypełniania międzynarodowych zobowiązań w odniesieniu do edukacji.

Abp Tomasi zwrócił uwagę, że ok. 28 mln dzieci nie uczęszczających do szkoły żyje na terenach dotkniętych konfliktami. W sytuacjach naznaczonych jawną czy bardziej ukrytą przemocą ludzi niedożywionych jest ponad dwa razy więcej niż w innych społeczeństwach na drodze rozwoju, trzy razy więcej osób bez podstawowego wykształcenia, a umieralność dzieci prawie dwukrotnie większa. Wymaga to większego zaangażowania wspólnoty międzynarodowej na rzecz pokoju i pojednania.

Prawa do edukacji nie można oddzielać od promowania większej sprawiedliwości i równości. Na państwach spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie oświaty, a równocześnie za edukację są zasadniczo odpowiedzialni rodzice, Kościoły i wspólnoty lokalne. Konieczna jest współpraca między nimi. Watykański dyplomata przypomniał, że przez całe wieki organizacje religijne prowadziły oświatę i były pierwszymi, które zapewniły ją najuboższym.

DEON.PL POLECA

Dziś jest na całym świecie ok. 200 tys. katolickich szkół podstawowych i średnich, mających prawie 60 (ok. 58) tys. uczniów. Zachowując swą tożsamość wyznaniową, przyjmują one uczniów każdej religii. Państwa muszą dać rodzinom wolność wyboru typu wychowania. W osiąganiu powszechnego dostępu do edukacji winny uczestniczyć wszystkie siły społeczeństwa, także organizacje religijne. Dlatego ich szkolnictwo trzeba wspierać z finansów publicznych - wskazał na posiedzeniu Rady Ekonomiczno-Społecznej ONZ w Genewie abp Tomasi.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Poziom życia zmienia edukacja, nie bogactwo
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.