Rada Społeczna przy Biskupie Płockim: potrzeba radykalnej odnowy edukacji religijnej młodzieży

Rada Społeczna przy Biskupie Płockim: potrzeba radykalnej odnowy edukacji religijnej młodzieży
(fot. shutterstock.com)
3 lata temu
KAI / kw

Najlepszą formą przeciwdziałania sekularyzacji młodego pokolenia jest obecność w ich środowiskach życia, rozpoznawanie ich dążeń i pytań oraz radykalna odnowa edukacji religijnej - uważają członkowie Rady Społecznej przy Biskupie Płockim Piotrze Liberze w wydanym 11 lipca oświadczeniu pt. "Sekularyzacja młodych Polaków - wyzwania religijne i społeczne".

W dokumencie Rady Społecznej przy Biskupie Płockim stwierdza się, że młode pokolenie Polaków ma "silne poczucie zmienności i niestabilności świata", szuka sposobów przezwyciężenia lęku przed przyszłością, mierzy z kryzysem wiary. Coraz mniej uczniów uczestniczy w katechezie szkolnej (spadek z 89 procent w 2013 r. do 75 procent w 2016 r.), a coraz więcej deklaruje niewiarę (wzrost z 5 do 13 procent).

"Podstawową instytucją wspierającą dorastanie młodych jest rodzina. Kryzys współczesnej polskiej rodziny jest najczęstszą przyczyną niepowodzeń szkolnych, społecznych i psychicznych młodych Polaków. O ile polska młodzież ma duże poczucie odpowiedzialności za relacje z rodzicami i starszymi, to z drugiej strony cechuje ją niska samoocena oraz małe poczucie motywacji i entuzjazmu do działania. Niepokojąca jest liczba młodych ludzi cierpiących na depresję, a także podejmujących próby samobójcze" - zaznaczono w oświadczeniu.

Członkowie Rady Społecznej podkreślili, że najważniejszym zadaniem pozostaje wspieranie rodziców, wychowawców i katechetów w ich staraniach w przezwyciężaniu kryzysu tożsamości młodych oraz uczenie ich odporności na zniewalające i często szkodliwe oddziaływanie kultury popularnej.

"Wychowawcy nie powinni zapominać, że często za dbałością o wygląd kryje się poszukiwanie własnej tożsamości, za sięganiem po używki - ucieczka przed własną słabością, za ryzykownymi zachowaniami seksualnymi - poszukiwanie relacji i przyjaciół, za zachowaniami agresywnymi - potrzeba akceptacji oraz pokazania swojej samodzielności i niezależności" - można przeczytać w dokumencie.

W tym kontekście członkowie Rady uważają, że najważniejszym zadaniem wychowawczym jest poszukiwanie sposobów towarzyszenia młodym ludziom na drodze dorastania osobowościowego, religijnego i społecznego. 

"Radykalnej odnowy wymaga oddziaływanie edukacji religijnej, w której problemy młodzieży powinny stać się przedmiotem rozeznania w świetle wiary. Parafie muszą stawać się cierpliwymi i empatycznymi wspólnotami, w których młody człowiek będzie znajdował pomoc w przezwyciężania kryzysu wiary, cieszył się celebracją sakramentów oraz pomagał cierpiącym i ubogim" - zaakcentowali autorzy oświadczenia.

"Wydaje się, że najlepszą formą przeciwdziałania sekularyzacji młodego pokolenia jest rozumienie języka młodych, obecność w ich środowiskach życia, słuchanie tego, co mówią i rozpoznawanie ich dążeń, lęków i pytań" - napisano w oświadczeniu.

Należy analizować wpływ technologii informatycznych na życie młodego pokolenia. Internet wprawdzie niesie pewne zagrożenia, ale aż ponad 90 procent młodzieży korzysta z mediów społecznościowych. Szkoda więc, że tylko połowa młodych ludzi spotkała się w mediach społecznościowych z treściami religijnymi. Wielu z nich uważa, że sposób prezentacji treści religijnych w internecie jest "nieciekawy".

W dokumencie podkreślono również, że poza tradycyjnymi i wciąż obecnymi w Kościele polskim formami oddziaływania duszpasterskiego na młodzież, poza inicjatywami związanymi z Rokiem św. Stanisława Kostki w Polsce oraz z jesiennym Synodem Biskupów o młodzieży - "ważnym zadaniem w przezwyciężaniu sekularyzacji jest rozbudzanie zainteresowania młodzieży wiarą i religią poprzez działania pozalekcyjne i pozaparafialne".

W diecezji płockiej okazję ku temu stworzy drugi Synod Młodych, który będzie miał miejsce pod koniec sierpnia. "Żywimy nadzieję, że stanie się on impulsem do aktywnych działań młodych katolików diecezji płockiej, także w przestrzeni mediów społecznościowych. Nic nie stoi też na przeszkodzie, aby nowa ewangelizacja młodych katolików wykorzystywała nowe możliwości komunikacji społecznościowej" - konkludują autorzy dokumentu.

W imieniu Rady podpisał go jej przewodniczący ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski.

W Radzie Społecznej, powołanej przez bp. Piotra Liberę, zasiada dziesięciu przedstawicieli świata nauki, medycyny, oświaty, mediów i parlamentu. Przewodniczącym Rady jest ks. prał. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski, teolog moralista i etyk, wykładowca na UKSW w Warszawie i w płockim WSD.

Celem pracy gremium jest reagowanie na wydarzenia i zjawiska, odnoszące się do różnych przejawów życia społecznego, gospodarczego, eklezjalnego. Rada publikuje oświadczenia, dotyczące najważniejszych wydarzeń w społeczeństwie i Kościele.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Rada Społeczna przy Biskupie Płockim: potrzeba radykalnej odnowy edukacji religijnej młodzieży
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.