Rektor KUL: męczeństwo św. Szczepana wzywa nas do odpowiedzialności, na którą człowiek może się zdobyć tylko wtedy

Rektor KUL: męczeństwo św. Szczepana wzywa nas do odpowiedzialności, na którą człowiek może się zdobyć tylko wtedy
(fot. tv kul / youtube)
2 lata temu
PAP / pch

Historia życia i męczeństwa św. Szczepana ukazuje człowieka odpowiedzialnego, a tym samym uczy nas i zachęca do podejmowania odpowiedzialności za swoje życie, za niełatwe często wybory i decyzje - podkreśla rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński w liście do wiernych w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia.

List ten jest czytany podczas mszy świętych w kościołach w całej Polsce, z wyjątkiem parafii zakonnych posiadających własne uczelnie wyższe (wtedy czytane są zazwyczaj inne listy rektorów tych uczelni).

"Na taką odpowiedzialność człowiek może się jednak zdobyć tylko wtedy, gdy poznał cel i sens swojego życia. Tylko «wpatrując się w niebo», wyznawca Jezusa Chrystusa postępuje odpowiedzialnie wobec siebie samego i innych osób, solidaryzuje się z nimi, otacza je troską, ale nie tylko w potrzebach materialnych, lecz przede wszystkim w poszukiwaniu prawdziwej, godnej człowieka drogi życia" - czytamy w przekazanym PAP liście rektora KUL.

Autor listu cytuje w nim słowa Jana Kochanowskiego: "Droga otwarta do nieba tym, co służą ojczyźnie". "Mijający rok dostarczył Polakom wielu okazji do świętowania naszej wolności. Obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości stwarzają też możliwość do pogłębiania refleksji, zarówno nad samym faktem, oznaczonym symboliczną datą 11 listopada, jak i nad ideowymi przedsięwzięciami, ofiarnymi działaniami i bezkompromisowymi postawami wielu osób i środowisk, dla których służba Niepodległej stała się najświętszym nakazem, imperatywem moralnym. W tym niezwykle złożonym procesie odbudowy Rzeczypospolitej chodziło przede wszystkim o to, by po ciężkich i długich latach niewoli roztropnie i sprawnie zorganizować polski dom w wymiarze kulturowym, społecznym, politycznym, gospodarczym, także religijnym" - podkreśla rektor KUL.

Dodaje, że tegoroczne świętowanie stulecia niepodległości wyraża naszą wdzięczność za ten wielki Boży i ludzki dar. "Trzeba jednak nieustannie podejmować to, co stanowi konsekwencję tej wolności i suwerenności, a mianowicie: wymagającą mądrości, rozwagi i wytrwałości odpowiedzialność. Wolność bowiem, jak pisał Jana Paweł II, +trzeba przyjąć niczym kiełkującą dopiero roślinę i troszczyć się odpowiedzialnie o jej wzrost+" - napisał rektor KUL.

Zwraca uwagę, że budowanie ojczystego domu to "powinność każdego z nas, także dzisiaj, po 100 latach od wywalczenia wolności przez naszych przodków, gdyż +zwyciężyć - jak mówił Józef Piłsudski - i spocząć na laurach to klęska+. Nie wystarczy samo uzyskanie wolności. Nie wystarczy nawet zdobywanie wolności w kolejnych przestrzeniach życia indywidualnego. Wolności trzeba się wciąż uczyć, co więcej - wciąż trzeba zdawać z niej egzamin. A ten egzamin zdamy wtedy, gdy nade wszystko naszą wolność ukierunkujemy na dobro wspólne; gdy jej celem uczynimy miłość; gdy w duchu miłości przyjmiemy odpowiedzialność za siebie i za życie społeczne" - głosi list rektora KUL.

Zdaniem autora, człowiek odpowiedzialny stara się rozpoznać swoje obowiązki i konsekwentnie je wypełniać. "Dlatego postawy odpowiedzialności nie da się pogodzić z lekkomyślnością, powierzchownością, niestałością, zobojętnieniem na sprawy drugiego człowieka i społeczeństwa. Przeciwnie, odpowiedzialna wolność wymaga praktyki takich sprawności moralnych, jak: prosta, zwyczajna, chociaż niekiedy trudna słowność, sumienność, solidność, rzetelność, uczciwość. Odpowiedzialność potrafi rodzić wspaniałe owoce poświęcenia i ofiary. Człowiek odpowiedzialny chce i potrafi angażować swoje siły na rzecz społeczności. Stale szuka możliwości do czynienia dobra. Odpowiedzialność wymaga jednak również ponoszenia konsekwencji swoich wcześniejszych działań, także tych negatywnych. Wymaga przyznania się do błędu, niekiedy zmiany stanowiska czy decyzji" - podkreśla rektor KUL.

Jako puentę tej refleksji przytacza słowa Jana Pawła II, który tak mówił w 1999 roku w polskim parlamencie: "Niech wspaniałe świadectwa miłości ojczyzny, bezinteresowności i heroizmu, jakich mamy wiele w naszej historii, będą wyzwaniem do zbiorowego poświęcenia wielkim narodowym celom", bo - jak napisał w swojej encyklice Redemptor hominis: "Chrystus uczy nas, że najwspanialszym wypełnieniem wolności jest miłość, która urzeczywistnia się w oddaniu i służbie. Do takiej to właśnie +wolności wyswobodził nas Chrystus+ i stale wyzwala w duchu odpowiedzialnej służby" - czytamy w liście.

Nawiązując do obchodzonej w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia uroczystości męczeńskiej śmierci św. Szczepana, rektor KUL podkreślił, że zadaniem Szczepana jako diakona było pełnienie dzieł miłosierdzia na rzecz biednych i głoszenie słowa Bożego. "Jednej i drugiej działalności poświęcił się tak bezgranicznie i żarliwie, że był gotów ponieść wszystkie tego konsekwencje. Gdyby zrezygnował z głoszenia trudnej i wymagającej prawdy, być może mógłby żyć w spokoju, być może uratowałby swoje życie. Jednak głębokie przekonanie o słuszności tego, co robił i co wyznawał, nakazało mu podejmować ofiarnie czyny miłości i głosić pełne przenikliwej mądrości katechezy" - zaznaczył rektor KUL.

Nawiązując zaś do 100-lecia KUL, autor listu przypomniał, że został on założony na mocy decyzji Konferencji Biskupów Królestwa Polskiego w lipcu 1918 roku, będąc więc rówieśnikiem odrodzonej Rzeczypospolitej, wniósł znaczący wkład w jej nowy kształt.

"Dzięki gronu wyjątkowych ludzi, którzy byli ideowo związani z naszą uczelnią, urzeczywistnił się wielki zamysł ks. Idziego Radziszewskiego, pomysłodawcy i twórcy Uniwersytetu. KUL miał służyć ojczyźnie, kształcąc i wychowując nowe pokolenia według wartości chrześcijańskich, co znalazło swoje odzwierciedlenie w dewizie Uniwersytetu - +Deo et Patriae+ (Bogu i Ojczyźnie). Już dwa lata po założeniu uczelni jej studenci i pracownicy stanęli w obronie młodej niepodległości. Gdy nadciągała nawała bolszewicka, na front udali się niemal wszyscy studenci, których przed wyruszeniem w drogę rektor KUL błogosławił znakiem krzyża" - napisał w liście ks. Dębiński.

Dodał, że po zakończeniu działań zbrojnych w dzieło tworzenia II Rzeczypospolitej włączyli się profesorowie KUL. Angażując się w życie społeczne i polityczne, m.in. jako parlamentarzyści, legislatorzy, urzędnicy i działacze społeczni, służyli idei budowy wolnej Polski.

"Nasza społeczność akademicka wkracza w kolejne stulecie z całą świadomością swojej misji zawartej w dewizie Deo et Patriae, wskazanej przez inicjatora i pierwszego rektora KUL ks. Idziego Radziszewskiego. +Deklarujemy - jak zapisaliśmy w uchwale przyjętej przez Senat KUL z okazji 100-lecia uczelni - że nadal będziemy dokładać wszelkich starań, by kształcić oraz wychowywać mądrych i odpowiedzialnych młodych ludzi wiernych Bogu, otwartych na wyzwania współczesności, gotowych na co dzień świadczyć o godności człowieka, zdolnych do pracy na rzecz Kościoła oraz wolnej i niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej+" -napisał w liście rektor KUL.

Składając na zakończenie życzenia wiernym, rektor KUL życzył, aby Boża Dziecina przyniosła ojczyźnie, Kościołowi i wszystkim radość z daru wolności, łaskę odpowiedzialności za nią i odwagę do budowania jej w duchu prawdy i miłości.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Rektor KUL: męczeństwo św. Szczepana wzywa nas do odpowiedzialności, na którą człowiek może się zdobyć tylko wtedy
Komentarze (0)

Skomentuj artykuł

Rektor KUL: męczeństwo św. Szczepana wzywa nas do odpowiedzialności, na którą człowiek może się zdobyć tylko wtedy
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.