Rektorzy KUL i Uniwersytetu Papieskiego zachęcają, by sięgać do dorobku Jana Pawła II

Rektorzy KUL i Uniwersytetu Papieskiego zachęcają, by sięgać do dorobku Jana Pawła II
(fot. depositphotos.com)
1 rok temu
PAP / df

O nawiązywanie w pracy ze studentami do dorobku naukowego, artystycznego i duchowości św. Jana Pawła II apelują do wykładowców akademickich rektorzy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. prof. Mirosław Kalinowski i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II ks. dr hab. Robert Tyrała.

Rektorzy obu uczelni spotkali się w czwartek w krakowskim Muzeum Archidiecezjalnym i w obecności kard. Stanisława Dziwisza zaprosili do wsparcia Międzynarodowego Apelu Profesorów i Nauczycieli Akademickich, którzy w roku setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły zachęcają do pogłębiania jego myśli i dorobku naukowego.

Kard. Dziwisz podkreślił, że coraz bardziej widoczna staje się potrzeba przypominania nauczania św. Jana Pawła II kolejnym pokoleniom.

"Są środowiska, które poważnie podchodzą do nauczania Jana Pawła II, zwłaszcza uniwersytety katolickie i wydziały teologiczne, ale też środowiska świeckie: ludzie, którzy chcą się inspirować w swoim życiu małżeńskim, rodzinnym na nauczaniu Jana Pawła II" – mówił kard. Dziwisz. Podkreślił, że to nauczanie jest wciąż aktualne i może być pomocne w patrzeniu na sprawy rodziny, narzeczeństwa i młodzieży.

Rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski powiedział, że apel jest przede wszystkim zachętą do zapoznawania się z nauczaniem Jana Pawła II i do podjęcia wysiłku implementacji jego nauczania w działalność naukową, dydaktyczną i badawczą uczelni. Dodał, że obecni studenci mieli zaledwie kilka lat, gdy papież umarł.

"Powrót do refleksji naukowej w zakresie dorobku Ojca Świętego jest bardzo istotnym elementem w kształtowaniu ich dojrzałości zarówno duchowej jak i społecznej" – powiedział ks. prof. Kalinowski. "Nauczanie Karola Wojtyły niewątpliwie otwiera przed studentami nowe horyzonty, których nie znajdą w kulturze masowej" – dodał.

Rektor UPJPII ks. dr hab. Robert Tyrała podkreślił, że nauczanie Jana Pawła II jest ciągle żywe. "Cały czas jest świadectwem tego, że to jest nie tylko słowo, ale przede wszystkim czyn. On po prostu tym żył. Głosił to, co miał w sobie. Głęboka wiara, a równocześnie szacunek do człowieka, szukanie każdego ze względu na Boga. Myślę, że to nauczanie nieustannie żywe. Ono daje odpowiedź na pytania, które każdy z nas od początku stawia" – mówił rektor UPJPII. Dodał, że jest pomysł wprowadzenia na krakowskiej uczelni przedmiotu lub fakultetu dotyczącego nauczania społecznego Jana Pawła II.

Rektorzy KUL i UPJPII zapowiedzieli współpracę w wielu dziedzinach, także w ramach powstającej na KUL Akademii Nowoczesnych Mediów.

W apelu podkreślono, że rolą uczelni jest "poszukiwanie pewnych punktów odniesienia i wartości nadrzędnych, będących spoiwem naszych społeczeństw", a wyzwaniem dla studentów w otaczającej ich coraz bardziej skomplikowanej rzeczywistości jest "poszukiwanie niezaprzeczalnego sensu".

"Rozwój technologiczny i pojawiające się wraz z nim coraz bardziej nieograniczone możliwości wirtualnej komunikacji, są wielką szansą, ale stwarzają również niespotkane dotąd zagrożenia" – napisano w apelu. "Wobec tych faktów, nauczanie papieża z Polski i jego życiowa postawa mogą inspirować młodych ludzi do dążenia ku prawdzie i wewnętrznej wolności. Dlatego zachęcamy, by używając współczesnych środków przekazu i nowych metod dydaktycznych, wykładowcy akademiccy nawiązywali do dorobku naukowego, artystycznego i duchowości św. Jana Pawła II" – zachęcają jego inicjatorzy.

Międzynarodowy Apel Profesorów i Nauczycieli Akademickich podpisało ponad 330 przedstawicieli środowisk akademickich z Polski, USA, Kanady, Brazylii, Francji, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Niemiec, Belgii, Słowacji, Meksyku i z Afryki.

Spośród polskich uczelni wykładowcy m.in. z KUL, UPJPII w Krakowie, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Wrocławskiego, UMCS, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Papież Franciszek
10,00 zł

Fratelli Tutti to tytuł, który Papież postanowił nadać swojej nowej encyklice poświęconej, jak czytamy w podtytule, „braterstwu” i „przyjaźni społecznej”. Oryginalny tytuł również w języku polskim pozostanie właśnie taki, a zatem nieprzetłumaczony – tak jak...

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

Rektorzy KUL i Uniwersytetu Papieskiego zachęcają, by sięgać do dorobku Jana Pawła II
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.