Religia nie może być tylko w sferze prywatnej

KAI / psd

„Religia i społeczeństwo dzisiaj – perspektywy chrześcijańskie i muzułmańskie” – na taki temat obradowali w dniach 8-11 listopada w Teheranie przedstawiciele Organizacji Kultury i Stosunków Islamskich (ICRO) oraz Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego. Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej opublikowało dziś komunikat z tego siódmego już sympozjum obu instytucji.

Współprzewodniczyli mu ich szefowie: Mohammad Baqer Khorramshad z ICRO i kard. Jean-Louis Tauran, z Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego. Delegacja ICRO liczyła 8 osób, zaś watykańska – 7, duchownych i świeckich. W tematykę sympozjum wprowadzili: ajatollah Mohammad Ali Taskhiri, sekretarz generalny Forum Zbliżenia między Islamskimi Szkołami Myślenia i abp Pier Luigi Celata, sekretarz watykańskiej dykasterii.

Na podstawie przedłożeń naukowców z obu stron uczestnicy spotkania przedyskutowali temat relacji między religią a społeczeństwem z katolickiego i szyickiego punktu widzenia, w perspektywie filozoficznej i teologicznej, historyczno-prawnej oraz współczesnych szans i trudności.

Na zakończenie spotkania – głosi komunikat – uczestnicy zgodzili się, że „wierzący i wspólnoty religijne w oparciu o wiarę w Boga mają szczególną rolę do odegrania w społeczeństwie na równi z innymi obywatelami”. Religia ma „nieodłączny wymiar społeczny”, zaś „państwa mają obowiązek to uszanować”. W interesie społecznym nie powinna więc ona być spychana do sfery prywatnej. Jednocześnie wierzący są wezwani do współpracy w poszukiwaniu wspólnego dobra „na bazie mocnej relacji między wiarą a rozumem”. Współpraca chrześcijan i muzułmanów, jak również wszystkich wierzących i ludzi dobrej woli konieczna jest również w dawaniu odpowiedzi na współczesne wyzwania, w promocji wartości moralnych, sprawiedliwości i pokoju oraz ochronie rodziny, środowiska i zasobów naturalnych.

Komunikat stwierdza też, że „wiara ze swej natury wymaga wolności”. Dlatego „wolność religijna jako prawo nieodłączne od ludzkiej godności powinna być szanowana przez jednostki, czynniki społeczne i państwo”. We wcielaniu w życie tej podstawowej zasady powinno być brane pod uwagę zaplecze kulturalne i historyczne każdego społeczeństwa, które nie stoi w sprzeczności z ludzką godnością. Uczestnicy spotkania zgodzili się też co do tego, że edukacja młodego pokolenia winna się opierać na bazie prawdy, wartości duchowych i krzewienia wiedzy.

DEON.PL POLECA

Podkreślając przyjacielską atmosferę spotkania, uznając podobieństwa i szanując uprawnione różnice, przedstawiciele Stolicy Apostolskiej i irańskiego szyizmu wskazali na konieczność kontynuowania ścieżki stałego i owocnego dialogu. Postanowili, że następne sympozjum odbędzie się za dwa lata w Rzymie, a poprzedzi je spotkanie przygotowawcze. Opublikowane też zostaną – w językach angielskim i farsi – akta dotychczasowych spotkań, które są organizowane już od 1994 r.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Religia nie może być tylko w sferze prywatnej
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.