Rzym: konferencja nt. polsko-ukraińskiego dialogu i pojednania

Rzym: konferencja nt. polsko-ukraińskiego dialogu i pojednania
(fot. shutterstock.com)
KAI / kw

"Kościół katolicki w procesie dialogu i pojednania polsko-ukraińskiego" - to temat międzynarodowej konferencji naukowej, która odbędzie się w dniach 10-12 października w Rzymie.

Konferencja związana jest z 30. rocznicą spotkania przedstawicieli Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego i Konferencji Episkopatu Polski, jakie miało miejsce w Rzymie w dniach 8 i 17 października 1987 r. z inicjatywy papieża Jana Pawła II.

DEON.PL POLECA
Organizatorami konferencji są: Katedra Aksjologicznych Podstaw Edukacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza w Lublinie i Papieski Instytut Studiów Kościelnych w Rzymie.

Głównymi celami konferencji jest przedstawienie 30 lat wysiłków Kościoła katolickiego na rzecz dialogu i pojednania polsko-ukraińskiego, spojrzenie na historyczny kontekst tego procesu i wytyczenie jego perspektyw na przeszłość.

"Proces działań pojednawczych między obu narodami był konstruowany w oparciu o wartości ewangeliczne. Dopiero potem następowało przełamywanie negatywnych stereotypów, przezwyciężanie konfliktów w sferze symbolicznej. Wszystko to razem dokonywało się poprzez odwoływanie się do chrześcijańskiej aksjologii" - zauważają organizatorzy konferencji i podkreślają zaangażowanie w działania na rzecz pojednania polsko-ukraińskiego hierarchów Kościoła rzymsko- i greckokatolickiego: kard. Józefa Glempa, kard. Myrosława Lubacziwskiego, kard. Lubomyra Huzara, abp. Józefa Michalika, abp. Światosława Szewczuka i abp. Stanisława Gądeckiego.

Obrady konferencji zainaugurują 10 października ks. dr Hieronim Fokciński SJ, dyrektor Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych, ks. prof. Marek Inglot SJ, dziekan Wydziału Historii Kościoła i Kościelnych Dóbr Kultury Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego oraz dr hab. Marek Melnyk, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Okolicznościowe przesłanie do uczestników konferencji wystosował arcybiskup senior gnieźnieński Henryk Muszyński.

Na temat historii ukraińskich unitów, po co są potrzebni Kościołowi i Polsce, będzie mówił red. Jacek Borkowicz z "Przewodnika Katolickiego". O pojednaniu polsko-ukraińskim w prasie katolickiej okresu międzywojennego opowie ks. dr Jerzy Zając. Ks. protojerej Artur Masłej ukaże natomiast rolę Kościoła katolickiego w procesie dialogu i pojednania polsko-ukraińskiego na Warmii i Mazurach, a dr Ryszard Podgórski zajmie się aksjologią Jana Pawła II w procesie pojednania narodów.

Dr Norbert Morawiec z Akademii Pedagogicznej im. Jana Długosza w Częstochowie będzie mówił o Kościele prawosławnym i pojednaniu polsko-ukraińskim a Janusz Ruciński - doktorant Katedry Nauk o Rodzinie, Wydziału Teologii UWM zajmie się znaczeniem wartości wypływających z pojednania polsko-ukraińskiego ukazywanych w katolickich mediach.

"Polacy i Ukraińcy pojednani Ewangelią - wartości chrześcijańskie w procesie dialogu i pojednania polsko-ukraińskiego" to temat wystąpienia drugiego dnia konferencji 11 października dr hab. Marka Melnyka z UWM. Ks. dr Stefan Batruch będzie mówił o paradygmacie chrztu jako podstawie pojednania polsko-ukraińskiego, a dr hab. Zdzisława Kobylińska o dialogu w nauczaniu społecznym Kościoła.

Prof. dr hab. Roman Drozd zajmie się społecznością ukraińską w Polsce w procesie pojednania polsko-ukraińskiego a dr Olga Kich z Katedry Ukrainoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego opowie o cmentarzach jako miejscach pamięci i pojednania polsko-ukraińskiego.

12 października wieczorem w Ukraińskim Papieskim Kolegium św. Jozafata w Rzymie będzie miała miejsce ceremonia wręczenia Nagrody Pojednania, przyznawanej przez Kapitułę Pojednania Polsko-Ukraińskiego. W tym roku jej laureatami są: Kongregacja Kościołów Wschodnich i Sekretariat ds. Komunikacji, sekcja polska, ukraińska i słowacka Radia Watykańskiego.

W uroczystości wezmą udział zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK) arcybiskup większy kijowsko-halicki Światosław Szewczuk i kard. Leonardo Sandri, prefekt Kongregacji Kościołów Wschodnich.

Za miejsce tegorocznego wręczenia nagrody wybrano Rzym, gdyż 30 lat temu doszło do spotkania episkopatów Ukrainy i Polski, 8 października 1987 r. w Papieskim Kolegium Polskim i 17 października w Kolegium Ukraińskim św. Jozafata, gzie m. in. ogłoszono deklaracje o pojednaniu między Polskami i Ukraińcami a co później zaowocowało wspólnymi obchodami tysiąclecia chrztu Rusi-Ukrainy 1988 r. w Rzymie i na Jasnej Górze.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Rzym: konferencja nt. polsko-ukraińskiego dialogu i pojednania
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.