Abp S. Szewczuk zapewnił, że grekokatolicy są razem z papieżem

Abp S. Szewczuk zapewnił, że grekokatolicy są razem z papieżem
(fot. Grzegorz Gałązka / galazka.deon.pl)
KAI / sz

Duchowieństwo i wierni Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK) w naszym kraju i na całym świecie popierają Franciszka we wszystkich jego działaniach, stara się wszak nieść dobro nie tylko swym wiernym i Bogu Najwyższemu, ale także Ojcu Świętemu - powiedział arcybiskup większy kijowsko-halicki Swiatosław Szewczuk.

 
2 września przewodniczył on w soborze katedralnym św. Jerzego (Jura) we Lwowie uroczystej liturgii na rozpoczęcie dorocznego Synodu Biskupów tego Kościoła.
 

Nawiązując do tego wydarzenia zaznaczył, że Synod «jest tym widzialnym sposobem, w jaki celebrujemy, sprawujemy i przeżywamy widzialną i pełną jedność z następcą Piotra Apostoła». Dodał i podkreślił, że grekokatolicy na Ukrainie i na całym świecie «są razem z papieżem w jego bólach, cierpieniach, ale również w jego radościach». Kościół nasz «jak ukochana córka pragnie obdarzać naszego Ojca tylko radością i w tym celu zebraliśmy się na Synodzie, czujemy się bowiem powołanymi do głoszenia dobrej nowiny, Bożego Słowa radości nie tylko Jego Ludowi, ale także Ojcu Świętemu» - zapewnił zwierzchnik UKGK.

"Jak długo jeszcze będa szabrować Kościół?" Najwazniejsi watykaniści odpowiadają na zachowanie hierarchów>>

Zwrócił uwagę, że świat współczesny, mimo swych osiągnięć i możliwości, cierpi wskutek braku radości i pełni, Bóg jednak nadal szuka człowieka. "Warto więc może zastanowić się nad tym, jak mamy być radosnymi i jak nieść innym dobrą radosną nowinę, jak przyjmować Boga i Jego powołanie" - tłumaczył kaznodzieja. Jego zdaniem nadszedł już czas, gdy Stwórca wychodzi, aby zaprosić człowieka do siebie na chwile wielkiej radości.

Nawiązując do czytanego podczas tej liturgii fragmentu Pisma Świętego, mówca wskazał, że Słowo Boże, będące głównym tematem obrad synodalnych, «ukazuje nam Najwyższego, który nie prześladuje człowieka, ale szuka go, Pana, który nie zmusza, ale zaprasza, Boga, który szuka nie po to, aby karać, a wreszcie Ojca Niebieskiego, który szuka, aby dzielić z człowiekiem swą radość niebiańską». Zdaniem głowy Kościoła nie ma żadnego powodu, aby człowiek nie odpowiedział na to zaproszenie, tymczasem cały tragizm polega na tym, że ma on wolną wolę nieprzyjmowania tego wszystkiego, co Pan chce mu dać. «Człowiek może zlekceważyć szukającego go Boga, który chce podzielić się z nim swą radością» - dodał arcybiskup.

DEON.PL POLECA

Klerykalna akcja "Viganò">>

Zaznaczył, że «szatę weselną, w której można i należy przyjść na ucztę Bożą, każdy otrzymuje w sakramencie chrztu» i jest to chwila, «gdy nawet grzesznicy przyoblekają się w samego Chrystusa». I dodał: «My dzisiaj tą ucztą weselną, ucztą Królestwa Niebieskiego rozpoczynamy kolejną sesję Synodu Biskupów UKGK, wspólną pielgrzymkę synodalną, bo przecież to sam Jezus Chrystus przemienia nasze spotkanie w chwilę radości i pełni». Zwierzchnik grekokatolików ukraińskich zauważył, że obecnie Pan «zaprasza biskupów, księży, osoby zakonne i wiernych, aby razem z Nim szukali współczesnego człowieka, czujemy bowiem, że świat dzisiejszy staje się już miejscem płaczu i zgrzytania zębami».

Kaznodzieja przypomniał następnie, że głównym tematem obecnego Synodu są Słowo Boże i ewangelizacja. «Zastanowimy się nad tym, jak wygląda w naszym Kościele nauczanie i głoszenie tego Słowa oraz na ile nasi wierni czerpią z niego w swoim codziennym życiu i żyją nim» - wyjaśnił mówca.

Wezwał ich, aby nie tylko interesowali się przebiegiem Synodu, ale także aby modlili się, aby mógł on przyczyniać się do lepszego służenia przez Kościół wszystkim ludziom. «Ten Synod będzie miał bardzo istotne znaczenie dla życia każdego Ukraińca-grekokatolika, również tego, który mieszka poza Ukrainą. «Dlatego każdego wiernego i każdą wierną naszego Kościoła chcę prosić o uczestniczenie w poczynaniach synodalnych i do wspierania ich waszymi modlitwami» - zaapelował arcybiskup większy.

Co naprawdę powiedział Benedykt XVI? Jego sekretarz zabrał głos ws. oskarżeń ze strony abpa Viganò>>

Pozdrowienia i życzenia błogosławieństwa Bożego skierował również do nuncjusza apostolskiego na Ukrainie abp. Claudio Gugerottiego, który wkrótce ma odwiedzić wiernych na okupowanych przez separatystów rosyjskich ziemiach na wschodzie kraju. Ponadto pozdrowił i podziękował wszystkim biskupom przybyłym na obrady synodalne, przypominając im o spoczywających na nich trzech głównych zakresach odpowiedzialności: za swoją eparchię (diecezję), za UKGK w swoim kraju i za Kościół powszechny.

Synod Biskupów, będący we wszystkich Kościołach wschodnich, łącznie z katolickimi, najwyższym zbiorowym organem władzy, będzie obradował w Brzuchowicach pod Lwowem od 2 do 12 września pod hasłem «Słowo Boże a ewangelizacja». Obowiązek udziału w nim ciąży na wszystkich hierarchach Kościoła, chyba że z jakichś ważnych powodów nie mogą oni tego uczynić (przede wszystkim ze względu na wiek i stan zdrowia). Na otwarcie obrad przybędą wysokiej rangi przedstawiciele innych katolickich Kościołów wschodnich, istniejących na Ukrainie Kościołów prawosławnych, przewodniczący łacińskiego episkopatu tego kraju i nuncjusz apostolski jako przedstawiciel Ojca Świętego.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Papież Franciszek, Dominique Wolton

„Niczego się nie boję…”
Papież Franciszek podsumowuje pięć lat swojego pontyfikatu

Zwolennicy nazywają go prorokiem, zagorzali krytycy – heretykiem. Od momentu objęcia urzędu wprowadza rewolucyjne zmiany w Kurii Rzymskiej. Zadziwia świat, rezygnując z mieszkania...

Skomentuj artykuł

Abp S. Szewczuk zapewnił, że grekokatolicy są razem z papieżem
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.