Hierarchowie Kościoła greckokatolickiego obradowali w Krakowie. Podjęli kilka istotnych tematów

Hierarchowie Kościoła greckokatolickiego obradowali w Krakowie. Podjęli kilka istotnych tematów
(fot. Alexandros Michailidis / shutterstock)
kai / pch

Opracowanie nowego programu katechetycznego, tłumaczenia tekstów liturgicznych na język polski oraz utworzenie sądu kościelnego - to najważniejsze tematy poruszone podczas rady hierarchów Kościoła greckokatolickiego w Polsce.

W obradach, które odbyły się w Krakowie, uczestniczyli polscy biskupi tego Kościoła: abp Eugeniusz Popowicz i bp Włodzimierz Juszczak oraz kilkunastu księży.

Jednym z omawianych tematów było przygotowanie programu katechetycznego dostosowanego do reformy oświatowej w Polsce. Powołana została metropolitalna komisja katechetyczna, która zajmie się opracowaniem nowego programu. - Powinna ona zakończyć swoje prace do wiosny przyszłego roku. Zostanie on przedstawiony do zatwierdzenia nam, biskupom. Później, zgodnie z procedurą, wyślemy go do ministerstwa edukacji, które nada mu numer i stanie się on obowiązujący - powiedział KAI abp Eugeniusz Popowicz, metropolita przemysko-warszawski.

Omówiono także proponowane tłumaczenia ksiąg liturgicznych na język polski.- Istnieje taka potrzeba, ponieważ mamy wiele małżeństw mieszanych. W liturgiach biorą udział także sympatycy naszego Kościoła, którzy nie do końca rozumieją język ukraiński - zaznaczył metropolita przemysko-warszawski.

DEON.PL POLECA

Przełożone mają zostać: Liturgia św. Jana Chryzostoma, Rytuał oraz Katechizm "Chrystus nasza Pascha". Przed oficjalną publikacją, konieczne jest zatwierdzenie tekstów przez Stolicę Apostolską. - Prace są jednak mocno zaawansowane - zaznaczył abp Popowicz.

Hierarcha podkreślił, że Kościół greckokatolicki nie zamierza na razie zmieniać stosowanego na co dzień języka ukraińskiego na polski. - Są przypadki, że w nabożeństwach biorą udział wierni Kościoła łacińskiego. Taką okazją jest choćby ślub albo pogrzeb. Kultura wymaga, żeby przeczytać modlitwę również w języku polskim. Księża to robią, ale nie ma do tego oficjalnych tekstów - wyjaśnił.

Poruszono też sprawy funkcjonowania seminarium duchownego. - Dzięki Bogu mamy powołania. Obecnie studiuje w naszym seminarium studiuje 15 kleryków; proporcjonalnie do liczby wiernych i parafii, to nie jest mało - stwierdził arcybiskup.

Omawiano kwestię sądownictwa kościelnego. Obecnie wierni greckokatoliccy odsyłani są do sądu rzymskokatolickiej archidiecezji warmińskiej, który pełni dla nich rolę pierwszego trybunału. Sądem drugiej instancji jest sąd archidiecezji gdańskiej. - Tak zostało ustalone za zgodą Stolicy Apostolskiej przed laty, gdy nie mieliśmy jeszcze kadr. Obecnie mamy kapłanów, którzy mają licencjaty z prawa kanonicznego, niektórzy robią doktoraty. Jesteśmy prawie gotowi do utworzenia wspólnego, międzyeparchialnego trybunału pierwszej instancji dla naszej diecezji i diecezji wrocławsko-gdańskiej. Pozostaje jeszcze kwestia trybunału apelacyjnego, ale to będzie następny krok - powiedział metropolita przemysko-warszawski.

Podjęto także temat zapobiegania nadużyciom seksualnym ze strony księży, katechetów i wszystkich, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą. - Nasz Kościół już dwa lata temu opublikował wytyczne dla duchownych, jak mają postępować z dziećmi i młodzieżą - powiedział abp Popowicz. Dla obu greckokatolickich diecezji w Polsce powołany został wspólny zespół prewencyjny, który opracuje program prewencyjny.

Spotkanie duszpasterskie jest odpowiednikiem lokalnego synodu, podczas którego omawiane są bieżące sprawy archidiecezji przemysko-warszawskiej i diecezji wrocławsko-gdańskiej.

Kościół greckokatolicki posiada ustrój synodalny - raz do roku zbiera się synod biskupów (w br. odbył się we wrześniu we Lwowie), który podejmuje decyzje wiążące dla całego Kościoła. Kościoły lokalne powinny natomiast organizować synody metropolitalne, których zadaniem jest omawianie i wprowadzanie w życie postanowień dużego synodu. W Polsce metropolię tworzą tylko dwie diecezje, które mają dwóch czynnych biskupów i jednego seniora. To sprawia, że synod jest niemożliwy do przeprowadzenia. Organizowane jest za to spotkanie duszpasterskie, w którym uczestniczą biskupi oraz księża odpowiedzialni za różne duszpasterstwa.

Kościół greckokatolicki jest najliczniejszym spośród ponad 30 katolickich Kościołów wschodnich. Liczy ok. 7 mln wiernych na całym świecie. Kościół ten jest w jedności z papieżem i uznaje jego prymat. W Polsce liczba grekokatolików jest dość trudna do oszacowania. Według danych statystycznych jest ich ponad 30 tysięcy, jednak liczba ta jest dużo wyższa ze względu na Ukraińców, którzy przyjeżdżają do Polski do pracy.

Administracyjnie tworzą go dwie diecezje: archidiecezja przemysko-warszawska, którą kieruje abp Eugeniusz Popowicz i diecezja wrocławsko-gdańska pod przewodnictwem bp. Włodzimierza Juszczaka.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Hierarchowie Kościoła greckokatolickiego obradowali w Krakowie. Podjęli kilka istotnych tematów
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.